Випуск №9, 2016

Титульна сторінка 

Моляко В. А.

Рекреационный вектор в системе поддержания психологической безопасности творческой личности

5

 

Yatsenko T. С.

The issue of complementarity principle in deep cognition of the psyche

9

Базиленко А. К.

Психологічний тренінг соціальної активності студентів: зміст та ефективність застосування в освітньому процесі ВНЗ

16

 

Вдовіченко О. В.

Корегування стресових станів в умовах рекреаційних закладів у підлітків

23

Власова О. І.,
Віннік Н. В.

Розвиток особистісної цілісності старшокласників засобами шкільної музейної практики

29

 

Володарська Н. Д.

Модель життєвих стратегій особистості з вадами здоров’я: способи оптимізації практикування в рекреаційній системі

36

 

Головська І. Г.,
Граждиян Ю. А.

Психологічні умови розвитку мотивації досягнення успіху у студентів-психологів із високим рівнем інтернальності

42

Грек О. М.,
Нестерова О. В.

Особливості психологічного супроводу тривожних молодших школярів із неповних сімей в умовах рекреації

47

Дегтяренко Т. В.,
Буряк М. Г.,
Скачкова Н. С.

Особливості емоційного стану жінок при  різних типах материнського ставлення

52

Журавльова Л. П.,
Лучків В. З.

Дослідження асертивних стратегій поведінки в умовах рекреації

59

Зіборова О. О.

Особливості соціально-психологічної адаптації матерів, які виховують дітей з психофізичними відхиленнями розвитку

64

Іванова Н. О.

Релігійні мотиви вияву мазохізму у світлі психодинамічної парадигми

69

Коломієць Т. В.

Розвиток емпатійної міжособистісної взаємодії в юнацькому віці

77

Костюнина Е. В.

Профессиональная идентичность педагогических работников рекреационного учреждения: новые возможности исследования

84

Lymar L. V. 

Characteristics of the regulation component of school medical personnel’s readiness for interaction with children

93

Мазоха І. С.

Агресивність як чинник конфліктної поведінки особистості

99

Массанов А. В.

Творчество как условие преодоления субъективных трудностей личности

105

Мілютіна К. Л.

Вплив інформальної діяльності на соціалізацію підлітків із вадами зору

111

Помилуйко В. Ю.

Шлях до зрілості через життєві кризи дорослих

117

Русанова К. А.

Особливості прояву типів мислення у представників різних напрямків хореографічної діяльності

124

Саннікова А. О.

Сценічні переживання виконавця: психологічний нарис

129

Сватенкова Т. І.

Актуальність комплексної тренінгової роботи практичного психолога з тимчасовими дитячими групами у закладах рекреаційного типу

135

Симоненко С. М.,
Лебединський Е. Б.

Творчий потенціал особистості школяра: досвід дослідження та розвитку в умовах дитячого рекреаційного закладу «Молода Гвардія»

140

Ситнік С. В.

Особливості міжособистісної взаємодії дітей в період рекреації

148

Сіденко Ю. О.

Об’єктивування архетипно-перинатальної символіки у психомалюнках

154

Смук О. Т.

Комплексний супровід і корекція розвитку дітей-сиріт

161

Тарасенко А. М.

Структурно-функціональний аналіз відповідальності: пошук детермінант

169

Томчук М. І.,
Яцюк М. В.

Психологічний супровід дітей, які зазнали втрату батьків, в умовах рекреації

174

Трофімов А. Ю.,
Трофімова Д. О.

Кроскультурне дослідження особливостей становлення спонтанності особистості

182

Федорова М. А.

Обґрунтування структурних характеристик моральних цінностей дітей старшого дошкільного віку

188

Хмель Н. Д.,
Шахвердова А. П.,
Грек О. М.

Психологічний супровід процесу адаптації першокурсників до навчання у ВНЗ

193

Цибух Л. М.

Особливості роботи психолога дитячого центру з підлітками із зони бойових дій (на прикладі УДЦ «Молода Гвардія»)

199

Чухрій І. В.

Соціально-психологічні чинники виникнення дезадаптованості в осіб молодого віку з обмеженнями життєдіяльності

203

Яковенко С. І.,
Ростомова Л. М.

Урахування інтересів дітей при розлученні батьків

210

         

       
   
   
         

 

©2024 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.