Випуск №11, 2016

Титульна сторінка 

Воронов О. І.

Вплив феномену активності на якість управлінських рішень у сфері публічного управління

5-10

Бринза ІВ.,
Ліщина Н
. В.

Апробація тесту-опитувальника схильності до переживання рольової кризи

11-17

 

Волянюк НЮ.,
Ложкин Г
. В.

Психологический потенциал и барьеры инновационной активности субъекта научно-педагогической деятельности

17-24

Давидова О. В.

Дослідження взаємозв’язку педагогічних стереотипів із параметрами професійної діяльності вчителя

24-30

Chebykin O. Ya.

Psychoemotional dependence on means of mobile communications in students with different demonstrations of emotional maturity

30-34

 

Гуцол С. Ю.

Наратив як провідна дискурсивна практика самопроектування особистості

35-42

Бринза ІВ.,
Будіянський М
. Ф.

Готовність до змін як ресурс подолання психологічної кризи

43-48

Перегончук Н. В.

Формування професійної компетентності майбутніх психологів у сучасному освітньому просторі

49-55

Khorzhevska I. M.

Professionalism and an individual’s professional development

55-60

Папуша В. В.

Віктимна поведінка підлітка: форми прояву та їх аналіз

60-66

Kovalchuk Z. Ya.,
Karpenko Y
e. V.

Reflective activities of an individual in a crisis society

 

66-72

Яцишина А. М.

Дослідження психологічних основ деструктивної поведінки та її прояву у дітей шкільного віку

 

72-79

Horova O. O.

To the issue of psychological support of young men with drug addiction experience

80-84

Яблонський А. І.

Середовище освітнього закладу як предмет гуманітарно-психологічної експертизи

 

85-90

Санников А. И.

Психологические механизмы жизненного выбора личности

91-97 

         

       
   
   
         

 

©2024 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.