Публікація у журналі

Вельмишановні автори!

  

Політику журналу на сучасному етапі зосереджено на необхідності підвищення академічного статусу завдяки новим вимогам до публікацій, що відповідають кращим міжнародним стандартам. При цьому мета такої політики спрямована на спрощення підготовки рукописів авторами та рецензування ревьюерами.

Основними напрямами профільності журналу залишається друк оригінальних (раніше не опублікованих) завершених наукових досліджень з різних галузей психологічних, педагогічних та медичних наук: теоретико-методологічних проблем психології, психофізіології, нейропсихології, соціальної психології, психології індивідуальних відмінностей, когнітивної психології, педагогічної психології, вікової психології, медичної психології, політичної психології, юридичної психології, інженерної психології, психології особистості, психології розуміння та впливу, психології емоцій, історії психології, психологічного консультування, порівняльної психології; вікової педагогіки (дошкільна, шкільна педагогіка, педагогіка вищої школи), корекційної педагогіки (сур­допедагогіка, тифлопедагогіка, логопедія, олігофренопедагогіка), історії педагогіки та методики викладання; дослідження проблеми ЛОР-органів, офтальмології, внутрішньої медицини, хірургії, психіатрії та наркології, неврології, акушерства та гінекології, соціальної медицини та громадського здоров’я.

Редакція приймає до друку виключно оригінальні, раніше неопубліковані матеріали, що не містять признаків плагіату (З вересня 2017 року згідно із Законом України "Про вищу освіту" не допускається використання даних, які було представлено у захищених дисертаційних дослідженнях). За умови наявності у роботі плагіату/самоплагіату повторно така стаття не розлядатиметься.

Переклад засобами онлайн-сервісів (типу Google Translate, Yandex переводчик, prompt тощо) є неприпустимим.  

Обсяг статті: від 10 (без урахування списків літератури та резюме) до 30 сторінок. 

 

 Увага! Просимо звернути увагу на те, що з 2018 року посилання у тексті оформлюються не як раніше  (наприклад, [1], [2, c. 3]), а по-новому: у круглих дужках прізвище автора - кома - рік видання роботи - (Чебикін, 2010). Якщо потрібно послатися на декілька джерел, варто перелічувати їх через крапку з комою - (Чебикін, 2010; Богданова, 2007; Саннікова, 2015). Списки літератури оформлюємо за тими самими правилами.

         

       
   
   
         

 

©2022 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.