Інформація про журнал

Науково-практичний журнал «Наука і освіта» було засновано у 1997 році при Південному науковому центрі Національної академії педагогічних наук України за підтримки Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського.

Реєстрація суб'єкта у сфері друкованих медіа: Рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 225 від 01.02.2024 року

Журнал спеціалізується у трьох галузях науки: психологія, медицина та педагогіка.

З 1997 року до сьогодні було видано більше 100 номерів, у яких надруковано статті вчених з понад 10 країн світу, які працюють у різних галузях педагогічних та психологічних наук.

Основна цільова аудиторія журналу – провідні вчені, академіки, члени-кореспонденти, професори, доктори та кандидати наук, доценти, докторанти, аспіранти, наукові співробітники, творчі педагоги.

Наказом Міністерства освіти і науки України від 17.03.2020 № 409 журнал внесено до категорії «Б» Переліку наукових фахових видань України з педагогіки та психології.

Спеціальності: 011 – Освітні, педагогічні науки; 012 – Дошкільна освіта; 013 – Початкова освіта; 014 – Середня освіта (за предметними спеціальностями); 015 – Професійна освіта (за спеціалізаціями); 016 – Спеціальна освіта; 53 – Психологія; 231 – Соціальна робота.

ISSN (print): 2311-8466

ISSN (online): 2414-4665

Журнал має загальнодержавну та зарубіжну сферу розповсюдження.

Мови видання: українська, англійська, французька, німецька та інші офіційні мови країн Європейського союзу.

Програмні цілі (основні принципи) та тематична спрямованість: публікація матеріалів про наукові досягнення у галузі педагогічних, психологічних, медичних наук та охорони здоров’я, про досвід загальноосвітньої галузі та медичної галузі, організації наукової й освітньої роботи медичної галузі, організації наукової й освітньої роботи на наукових засадах.

Періодичність видання: чотири рази на рік.

 

«Наука і освіта» індексується у таких базах даних:

 

 

 

         

       
   
   
         

 

©2024 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.