Випуск №6, 2016

Титульна сторінка  

Благун Н. М.

Соціалізація особистості учнів методами вивчення української літератури

5

Баландюк Р. Г.

Експериментальна методика навчання економічної складової у змісті історії України у 8-9 класах загальноосвітньої школи

11

Каричковська С. П.

Особливості вивчення іноземної мови як складової системи підготовки майбутніх екологів

17

Каричковський В. Д.

Територіально-економічне районування у розрізі аграрної професійної освіти

22

Тітаренко I. І.

Компоненти формування конфліктологічної компетентності майбутніх фахівців з реклами та зв’язків з громадськістю

29

Толстова Н. М.

Реалізація педагогічних умов формування готовності майбутніх учителів музики до фахового самовдосконалення у процесі навчання співу

34

Бикова О. В.

Розвиток музично-ритмічних здібностей як складової індивідуальних творчих здібностей майбутніх педагогів-хореографів

40

Лінь Хуацінь

Сутність і компонентна структура фортепіанно-виконавської культури майбутніх учителів музики

45

Sun Peng Fei

Artistic and semiotic competence of future music teachers as an issue of music pedagogy

51

Бугаевский К. А.

Анатомические и морфологические особенности таза в соматотипах по классификации Дж. Таннера  у студенток специальной медицинской группы

56

Ван Чень

Формування вокально-виконавського артистизму студентів магістратури у музично-педагогічних ВНЗ

65

Седов В. Є.

Фахова компетентість інженера-програміста в умовах зміни стандартів освіти

71

Шовкун В. В.

Формування професійної компетентності майбутніх учителів інформатики у квазіпрофесійній діяльності

76

Поліхроніді А. Г.

Створення інклюзивного освітнього середовища в сучасних навчальних закладах

82

Добровольська А. М.

Модель методичної системи формування ІТ-компетентності майбутніх лікарів і провізорів  у процесі навчання дисциплінам природничо-наукової підготовки

86

Мостова Л. О.

Стимулювання пізнавальної активності молодших школярів засобами дидактичних ігор

95

Мартынова Р. Ю.

Характеристика педагогической интеграции в исследованиях отечественных и зарубежных ученых

100

Сакалюк О. О.

Модель формування готовності менеджерів освіти до професійної діяльності в сучасних умовах

107

Семенова О. В.

Інтегративна роль композиції у фаховій підготовці вчителя образотворчого мистецтва

111

Гриджук О. Є.

Специфіка компонентів мовнокомунікативної компетентності студентів ВНЗ лісотехнічного спрямування

116

Лю Цзя

Педагогічні умови підготовки магістрантів-вокалістів до інноваційно-фахової діяльності

122

Пухальський Т. Д.

Особистісна складова професійної компетентності вчителя музики

128

Сирбу Т. В.

Теоретичні засади формування готовності майбутніх судноводіїв до використання копінг-стратегій у професійній діяльності

134

Єрмакова С. С.

Концепція Кайдзен: особливості формування інноваційно зорієнтованого професійного середовища майбутнього фахівця

141

Do Han Feng

Specificity of preparing schoolchildren for collective instrumental music-making at comprehensive school

147

 

         

       
   
   
         

 

©2024 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.