Випуск №2-3, 2016

Титульна Сторінка

Гільман А. Ю.

Емпіричне дослідження особливостей саногенного мислення студентської молоді

5

Сінєльнікова Т. В., Ворнік Н. О.

Діагностика та корекція агресивності молодших школярів методом казкотерапії

10

Арпентьева М. Р.

Мультикультурное психологическое консультирование: особенности взаимопонимания

16

Пивоварчик І. М.

Трансформація здатності до турботи про ближнього у професійному навчанні студентів-психологів

26

Шевченко С. В.

Психологічні особливості когнітивної та конативної складових розумової працездатності першокурсників

34

Пільгук Т. С.

Психологічні умови перебігу творчого процесу в молодих вчителів

40

Tsarkova O. V., Prokofieva O. O., Prokofieva O. A.

The study of emotional burnout in  students-psychologists and professional psychologists

44

Денисов І. Г.

Характерологічні властивості особистості підлітків як детермінанти асоціальної поведінки

50

Тирон О. М.

Соціально-психологічні особливості морських екіпажів як підґрунтя формування іншомовної компетентності моряків

56

Саннікова О. П., Ульянова Т. Ю.

Результати апробації методики «диференціальна діагностика схильності до конфліктності» (ДИДІКО)

61

Мартиненко І. В.

Рефлексія в комунікативній діяльності дошкільників із системними порушеннями мовлення

68

Білодід В. М.

Практичні рекомендації щодо формування життєвої перспективи студентів через організацію освітнього середовища

74

Лісовенко А. Ф.

Заздрісність та нарцисизм

83

Косьянова О. Ю.

Емоційна сфера як основа даних показників поліграфного методу

91

 

«ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ТА ПОЛІТИЧНІ ПРОБЛЕМИ

У ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСАХ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА»

Беспарточна О. І., Зюман Г. Ю.

Вплив тютюнопаління на якість міжособистісного спілкування в юнацькому віці

99

Bilous R. M., Pysarenko D. O.

Psychological peculiarities of students’ social maturity

106

Герасименко Л. В., Сабадир К. М.

Формування пізнавальної мотивації молодших школярів у позаурочній діяльності

110

Герасіна С. В.

Методи підтримки працездатності і стресостійкості ділової людини

115

Грицюк І. М.

Психосоматичні прояви психологічних порушень у дітей, що пережили психотравмуючу ситуацію

121

Калюжна Ю. І., Перетятько Л. Г.

Особливості розвитку пізнавальної мотивації майбутніх педагогів у процесі викладання психологічних дисциплін

125

Кузнецова І. А., Кузнєцова Н. М.

Самоздійснення як проблема гуманістичної психології

129

Lebedynska H. O.

National consciousness as a psychosocial factor of successful modernization of Ukraine

134

Літвінова О. В., Коломойчук Д. В.

Психологічні особливості стратегій поведінки в конфлікті між представниками різних поколінь в сім’ї

138

Магдисюк Л. І.

Діагностика психологічної готовності до виходу на пенсію осіб пізньої зрілості

144

Мишко Н. М.

Дослідження психологічної готовності до професійної діяльності майбутніх психологів, які здобувають другу вищу освіту

149

Моргун В. Ф.

Психодіагностичний  супровід особистості у ситуаціях професійного самовизначення

156

Plaksii T. M., Derkach M. A.

Features of senior citizens’ emotional states under the conditions of the modern Ukrainian society transformation

164

Попов В. М.

Емоційний компонент набутої безпорадності працівників ДСНС України

169

Федоренко С. А., Коваленко А. С.

Особливості соціально-психологічної готовності призовників до військової служби

174

Харченко А. С.

Викладання педагогічної психології: від теорії до практики

178

Хворост Х. Ю.

Інформаційно-психологічний вплив у розрізі безпеки здоров’я

181

Черненко В. П., Кравченко К. В.

Професійна ідентичність студентів старших курсів

191

Кривцова Н. В.

Психологические детерминанты самореализации личности исследователя

196

 

         

       
   
   
         

 

©2024 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.