Vadym Pienov. Experience of Valeological Education in Communities’ Activities in Southern Ukraine (Late 19th-Early 20th Century).

(2016) Science and education, 12, 88-93. Odessa.

Vadym Pienov,
senior lecturer, Department of Medicine and Health and Safety,
Odessa I. I. Mechnykov National University,
2, Dvorianska Str., Odesa, Ukraine


EXPERIENCE OF VALEOLOGICAL EDUCATION IN COMMUNITIES’ ACTIVITIES IN SOUTHERN UKRAINE (LATE 19th – EARLY 20th CENTURY)


SUMMARY:

The article deals with the activities of communities of the south of Ukraine (in the late 19th – early 20th century) and their representatives in the development of advanced valeological education. The practical activities of progressive representatives of southern societies created the conditions for the use of active methods, forms and means of education aimed at strengthening and preserving of health, which was one of the components of valeological education.


KEYWORDS:

valeological education, community organization “Sokil”, community organization “Ridna Shkola”, community organization “Prosvita”, south of Ukraine.


FULL TEXT:

 


REFERENCES:

1. Denysova, L. N. (1988). Vseobschee srednee obrazovaniye i sotsialno progressivnaya sila [Valeological secondary education and social progressive force]. Moscow: Nauka [in Russian].
2. Duchyshyn, I. (1928). Chim ye dlia nas fakhove shkilnytstvo? [What is special schooling for us?]. Ridna Shkola – Native school, 13, 18-19 [in Ukrainian].
3. Zelskyy, I. (1934). Vyhliady na provedennia reform narodnoho shkilnytstva [Views on reforms of public schooling]. Shliah vykhovannia i navchannia – Way of upbringing and education (pp. 117-265). Kyiv [in Ukrainian].
4. Istoriya mist i sil Ukrainu. Crymska oblast [The history of towns and villages. Cremean region]. (1974). Kyiv [in Ukrainian].
5. Istoriya tovaristva "Prosvita" [The history of ―Prosvita‖ community]. Zittya y znannya – Life and knowledge. (1932). [in Ukrainian].
6. Makarushka, O. (1922). Nauka vykhovannia: Pidruchnyk dlia shkil i rodyn [Science of education: textbook for schools and families]. Lviv: Nakl. Avtora [in Ukrainian].
7. Materialy pro provedennya ziyzdiv, navchannya, sportivnih zmahan, konkursiv, kontsertiv 1908 – 1935 rr. [Proceedings of conferences,sport competitions, and concerts 1908-1935 years]. Central state history archive in Lviv [in Ukrainian].
8. Sukhomlinska, O. V., Kalenychenko, N. P., Yelchenko, Z. D. (1996). Narys istorii ukraynskoi shkoly (1905 - 1933): navchalnyy posibnik [History of Ukrainian school (1905-1933): textbook]. O. V. Sukhomlinska (Ed.). Kyiv: Zapovit [in Ukrainian].
9. Pantyuk, M. P. (1997). Vyhovannya pidlitkiv u diyalnosti molodiznykh tovaristvy obyednan v pivdennoukrayinskykh zemlyakh kintsya XIX – pochatku XX stolittya (istoriko-teoretychniy aspect) [Education of adolescents in the youth communities’ organizations in the south of Ukraine in late 19th – early 20th century]. Candidate‟s thesis. Kyiv: Natsional’niy pedahohichniy un-t im. M. P. Drahomanova [in Ukrainian].
10. Penishkevych, O. I. (2002). Rozvytok ukrainskoho shkilnytstva (XVIII – pochatok XX st.): monohrafia [Development of Ukrainian school education (18th - early 19th century): monograph]. Chernivtsi: Ruta [in Ukrainian].
11. Statut ta diyalnist tovarystva 1904-1914. [Statute and activities of Sich community]. Lviv: Central state history archive. [in Ukrainian].
12. Holachev, S. J. (1903). Programma prepodavaniya plastiki i tantsev v institutakh, kadetskyh korpusakh, zhenskikh i muzhskikh gimnaziyakh [Program of teaching plastics and dancing at universities, cadet schools, female and male gymnasiums]. Odessa [in Russian].
13. Voloshyn, O. R. (2011). Valeolohichna diialnist tovarystva "Vidrodzhennia" na zakhidnoukrainskykh zemliakh mizhvoiennoho periodu [Valeological acitivities of "Vidrodzhennia" community in Western Ukraine]. Naukovyi chasopys natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni M. P. Drahomanova – Scientific bulletin of national pedagogical Dragomanov university, 13, 91-95. Kyiv: Vyd-vo NPU imeni M. P. Drahomanova [in Ukrainian].

         

       
   
   
         

 

©2020 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.