Oleksii Chebykin. PSYCHOEMOTIONAL DEPENDENCE ON MEANS OF MOBILE COMMUNICATIONS IN STUDENTS WITH DIFFERENT DEMONSTRATIONS OF EMOTIONAL MATURITY.

(2016) Science and education, 11, 30-34. Odessa.

Oleksii Chebykin,
Doctor of Psychology, professor, academician,
South Ukrainian National Pedagogical University named after K. D. Ushynsky,
26, Staroportofrankivska Str., Odesa, Ukraine


PSYCHOEMOTIONAL DEPENDENCE ON MEANS OF
MOBILE COMMUNICATIONS IN STUDENTS WITH DIFFERENT
DEMONSTRATIONS OF EMOTIONAL MATURITY


SUMMARY:

The paper presents the study of students’ psychoemotional dependence on mobile means of communications. It has been found that 22% of the surveyed students have high level of dependence, 47.5% – the medium one, and 30.5% – the low one. The students with different levels of dependence are characterised by significant differences in the peculiarities of emotional maturity. The indicators of emotional maturity are empathy, self-regulation and its integral indicator. The results obtained can be employed in prophylactic treatment and correction of students’ psychoemotional dependence on mobile means of communications.


KEYWORDS:

psychoemotional dependence, mobile means of communications, students, emotional maturity.


FULL TEXT:

 


REFERENCES:

1. Aminov, N. A. (1997). Diagnostika pedagogicheskikh sposobnostey [Assessment of pedagogical skills]. Ginzburga, M. R. (Ed.). Moscow: Institut prakticheskoy psikhologii. Voronezh: MODEK [in Russian].
2. Godfrua, Zh. (2004). Chto takoe psikhologiya [What is psychology]. 3 rd ed. Moscow: «Mir» [in Russian].
3. Lushin, P. V. (2005). Lichnostnye izmeneniya kak protsess: teoriya i praktika [Personal changes as a process: theory and practice]. Odessa: Aspekt [in Russian].
4. Lushin, P. V. (2013). Ekologichnaya pomoshch lichnosti v perekhodnyy period: ekofasilitatsiya: monografiya [Ecological personal aid in the transitional period: ecofacilitation: monograph]. Kiev [in Russian].
5. Mamardashvili, M. (1992). Kak ya ponimayu filosofiyu [The way I understand philosophy]. Moscow: Progress [in Russian].
6. Nasledov, A. D. (2004). Matematicheskie metody v psikhologii: Uchebnoe posobie [Mathematical methods in Psychology: textbook]. Saint Petersburg: Rech [in Russian].
7. Rezapkina, G. V., Rezapkina Z. V. (2009). Psikhologicheskiy portret uchitelya: opyt samodiagnostiki [Psychological portrait of a teacher: the experience of self-assessment]. Psikhologiya i shkola – Psychology and school, 1 [in Russian].
8. Rechkin, N. S. (2006). Stereotipy i protsessy stereotipizatsii v sotsial'nykh sistemakh: na primere sistem shkolnogo obrazovaniya [Stereotypes and processes of stereotypization in social systems: through the example of school educational systems]. Candidate’s thesis. Rostov na Donu [in Russian].

         

       
   
   
         

 

©2020 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.