Тетяна Ярних, Олександр Котенко, Ольга Рухмакова, Юлія Левачкова, Володимир Ковальов. Впровадження інноваційних елементів навчання на прикладі заняття «приготування емульсiй».

// Наука і освіта.  2021.  №1. 45-49.

Тетяна Ярних,
доктор фармацевтичних наук, професор,
ORCID ID: http://orcid.org/0000-0001-8496-1578,
Олександр Котенко,
доктор фармацевтичних наук, професор,
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-6233-9841,
Ольга Рухмакова,
доктор фармацевтичних наук, професор,
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-8573-8965,
Юлія Левачкова,
доктор фармацевтичних наук, доцент,
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-8540-4041,
Володимир Ковальов,
кандидат фармацевтичних наук, доцент,
ORCID ID: http://orcid.org/0000-0003-1603-2771,
кафедра технології ліків,
Національний фармацевтичний університет,
вул. Пушкінська, 53, м Харків, Україна


ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ЕЛЕМЕНТІВ НАВЧАННЯ
НА ПРИКЛАДІ ЗАНЯТТЯ «ПРИГОТУВАННЯ ЕМУЛЬСIЙ»


АНОТАЦІЯ:

Підвищення якості освіти – одне з найважливіших завдань, що стоять перед викладачем. Показником ефективності навчання є його відповідність умовам, в яких буде працювати майбутній фахівець. Часто перед випускниками ЗВО стоїть складне завдання адаптації знань, отриманих у процесі навчання до реаліїв місця праці. Викладачі Національного фармацевтичного університету, зокрема ті хто працює на кафедрі Технології ліків, намагаються вводити у навчальний процес заняття, на яких здобувачі вищої освіти (ЗВО) можуть побачити та прийняти участь у роботі сучасних аптек. Метою проведення таких занять є підвищення зацікавленості ЗВО до навчання, демонстрація та практика застосування сучасного обладнання, підвищення ефективності колективної праці та інші. У публікації наведено досвід проведення заняття з приготування емульсій з використанням сучасного обладнання за участю працівників аптеки, які готують екстемпоральні лікарські препарати. Для порівняння ефективності використання сучасних пристроїв, ЗВО були поділені на дві групи, що готували емульсію за класичною технологією та з використанням гомогенізатора «Silent Crusher-M». Результатом проведеного заняття є підвищення зацікавленості ЗВО до використання сучасних телекомунікаційних засобів та пристроїв, підвищення інтересу до отримання теоретичних знань завдяки наочності їх практичної реалізації, підвищення рівня свідомості щодо фахового розвитку. Здобувачі вищої освіти мали змогу порівняти ефективність використання засобів механізації для приготування лікарських препаратів; необхідність отримання навичок для подальшої роботи у фармацевтичній сфері, що підвищує їх відповідальність до навчання.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

фармацевтична освіта, інноваційні елементи навчання, аптечна технологія ліків, емульсії, професійне навчання.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Вимоги до виготовлення нестерильних лікарських засобів в умовах аптек : Настанова СТ-НМОЗУ 42-4.5:2015, затверджені Наказом МОЗ України № 398 від 01.07.15. Київ, 2015. 109 с. URL: http://www.moz.gov.ua/docfiles/dn_20150701_0398_dod 1_ns.pdf (дата звернення: 02.09.2020)
2. Про освіту : Закон України № 1556-VІІ від 01.07.2014. Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 (дата звернення: 02.09.2020).
3. Ковальчук В. І. Формування індивідуальних стратегій навчання студентів засобами інноваційних педагогічних технологій. Молодий вчений. 2018. № 12 (1). С. 100-102. URL: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2018/12/26.pdf (дата звернення: 02.09.2020).
4. Методологія викладання аптечної технології ліків : навч.-метод. посіб. О. І. Тихонов та ін.; за ред. О. І. Тихонова і Т. Г. Ярних. 2-ге вид., стереотип. Харків: НФаУ, 2015. 232 с.
5. Social Learning Technologies : The introduction of multimedia in education. M. Van Lieshout et al. Routledge, 2017. 342 p. DOI: https://doi.org/10.4324/9781315204659 (дата звернення: 02.09.2020).
6. Nakamura A. The Purpose and Scope of Pedagogy in Pharmaceutical Education. Yakugaku Zasshi : Journal of the Pharmaceutical Society of Japan. 2017. Vol. 137, № 4. Р. 395-398. URL: https://europepmc.org/article/med/28381713 (дата звернення: 02.09.2020).
7. Nouri A. I., Hassali M. A., Hashmi F. K. Contribution of pharmacy education to pharmaceutical research and development: Critical insights from educators. Perspectives in public health. 2020. Vol. 140, № 1. P. 62–66. URL: https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1757913919832 927 (дата звернення: 02.09.2020).
8. Ramírez-Montoya M. S., Hernández D. C. R. Inverted learning environments with technology, innovation and flexibility: Student experiences and meanings. Journal of Information Technology Research (JITR). 2016. Vol. 9, № 1. Р. 18–33. URL: https://www.igi-global.com/article/inverted-learningenvironments-with-technology-innovation-andflexibility/149674 (дата звернення: 02.09.2020).
9. The learning subsystem interplay in service innovation in born global service firm internationalization. Weerawardena J. et al. Industrial Marketing Management. 2020. Vol. 89. P. 181–195. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S00 19850118309118 (дата звернення: 02.09.2020).
10. Yasuhara T. Current Status and Issues in Basic Pharmaceutical Education. Yakugaku Zasshi : Journal of the Pharmaceutical Society of Japan. 2017. Vol. 137, № 4. P. 407–412. URL: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28381715/ (дата звернення: 02.09.2020).
11.Evaluation of pharmaceutical lifesaving skills training oriented pharmaceutical intervention. Y. Zamami et al. Journal of pharmaceutical health care and sciences. 2016. Vol. 2, № 1. P. 1–7. URL: https://jphcs.biomedcentral.com/articles/10.1186/s40780- 016-0054-7 (дата звернення: 02.09.2020).

         

       
   
   
         

 

©2023 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.