Випуск №2, 2023

Випуск №2, 2023

Титульна сторінка

ПЕДАГОГІКА

Зоя Георгієвська, Юліана Петрова

ІННОВАЦІЙНІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ВИКЛАДАННІ ДИСЦИПЛІНИ «МІЖКУЛЬТУРНІ КОМУНІКАЦІЇ» В БІЗНЕС-ОСВІТІ

3

Євгенія Гревцева, Тетяна Бабко

САМОЗБЕРЕЖЕННЯ ТА САМОРОЗВИТОК ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ В УМОВАХ ТОКСИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В ЗАКЛАДІ ОСВІТИ

9

Тетяна Житнік

ОНЛАЙН-ТЕХНОЛОГІЇ ІНТЕГРАЦІЇ ДІТЕЙ-БІЖЕНЦІВ З УКРАЇНИ В НІМЕЧЧИНІ ЗАСОБАМИ КУЛЬТУРИ ТА МИСТЕЦТВА

15

Алла Загородня

СОЦІАЛЬНО-АНТРОПОЛОГІЧНІ ІДЕЇ РОЗВИТКУ ФІЛОСОФІЇ ОСВІТИ У ФІЛОСОФСЬКО-КУЛЬТУРОЛОГІЧНІЙ ЕСТЕТИЧНІЙ КОНЦЕПЦІЇ В. СІМОВИЧА

22

Тетяна Захаріна

РЕІНТЕГРАЦІЯ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ЯК СКЛАДНИК СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ТА СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ

27

Андрій Ільєнко

МОВНА СВІДОМІСТЬ ДЕРЖСЛУЖБОВЦЯ ЯК КАТЕГОРІЯ ПРОФЕСІЙНОСТІ

34

Віктор Михайлов, Олександр Нікулін, Наталія Кравченко, Тарас Савченко, Роман Коваль

ПЕРІОДИЗАЦІЯ СТАНОВЛЕННЯ Й РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ФАХІВЦІВ З ПИТАНЬ ЦИВІЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

40

Інна Моляка

АНГЛОМОВНА ФОНЕТИЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК НАУКОВО-МЕТОДИЧНА ПРОБЛЕМА В ОСВІТІ

48

Сніжана Осипчук

ПРОБЛЕМА ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО ЗАКЛАДУ В РЕТРОСПЕКТИВІ ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

54

Олена Румянцева

ПІДВИЩЕННЯ СТАНДАРТІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ: ПЕРЕОРІЄНТАЦІЯ В НАПРЯМІ ДОСЛІДЖЕНЬ ВИКЛАДАЧА ТА ЗДОБУВАЧА ТРЕТЬОГО РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ

61

Олександр Сафін, Юлія Тептюк

РОЗВИТОК СУБ’ЄКТНОСТІ ТА СУБ’ЄКТНИХ ЯКОСТЕЙ ШКОЛЯРІВ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ЇХНЮ АКТИВНІСТЬ В ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ

66

Олеся Стойка

ДЕЯКІ НОРМАТИВНІ АСПЕКТИ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ У РЕСПУБЛІЦІ ПОЛЬЩА

72

Ірина Трускавецька

ТЕХНОЛОГІЇ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ ЯК ІННОВАЦІЙНА ФОРМА ОРГАНІЗАЦІЇ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ БІОЛОГІЇ ТА ОСНОВ ЗДОРОВ’Я В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

77

Ярослава Юрків

ВИКОРИСТАННЯ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОРГАНІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНОГО СУПРОВОДУ ОСІБ, ЯКІ ПОСТРАЖДАЛИ ВІД НАСИЛЬСТВА В СІМ’Ї

83

Оксана Чекан

РОЛЬ КОМП’ЮТЕРНИХ ПРОГРАМ У КОРЕКЦІЙНО-РОЗВИТКОВІЙ РОБОТІ З ДІТЬМИ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ

89

ПСИХОЛОГІЯ

Бахтіяр Атаханов, Олексій Чебикін

ДОСЛІДЖЕННЯ ЕМОЦІЙНО-ОСОБИСТІСНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ЯК ВІРОГІДНИХ ДЕТЕРМІНАНТ ПСИХОЛОГІЧНОЇ КРИЗИ В МОЛОДІ

95

Галина Ніколайчук, Олена Демчук

ПСИХОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ ПІДВИЩЕННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ

104

Ірина Поспелова, Олена Косьянова, Галина Клосс

ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ АДАПТАЦІЇ ОСІБ ІЗ РІЗНИМ СТАВЛЕННЯМ ДО НЕВИЗНАЧЕНОСТІ

110

Лю Їге

КРОС-КУЛЬТУРНИЙ ПІДХІД ЯК МЕТОДОЛОГІЧНА ОСНОВА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ

121

         

       
   
   
         

 

©2024 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.