Evgen Mikhalyuk, Vitaliy Syvolap, Maryna Potapenko, Nikolay Bessarabov, Sergey Polskoy. Features of Electrocardiographic Indicators and Data of Heart Rate Variability in Young Footballers.

(2020) Science and education, 3, 57-64. Odessa.

Evgen Mikhalyuk,
Doctor of Medical Sciences, professor,
head of the Department of Physical Rehabilitation,
Sport Medicine, Physical Education and Health,
Vitaliy Syvolap,
Doctor of Medial Sciences, professor,
head of the Department of Propedeutic Internal
Medicine Radiation Diagnostic and Radiation Therapy,
Maryna Potapenko,
PhD (Candidate of Medical Sciences), associate professor,
Department of Anaesthesiology and Intensive Care,
Nikolay Bessarabov,
PhD (Candidate of Pedagogical Sciences), associate professor,
Department of Physical Rehabilitation,
Sport Medicine, Physical Education and Health,
Sergey Polskoy,
senior lecturer of the Department of Physical Rehabilitation,
Sport Medicine, Physical Education and Health,
Zaporizhzhya State Medical University,
26, Mayakovsky Avenue, Zaporozhye, Ukraine


FEATURES OF ELECTROCARDIOGRAPHIC INDICATORS AND DATA OF HEART RATE
VARIABILITY IN YOUNG FOOTBALLERS


SUMMARY:

The great importance has recently been attached to studying the functional capabilities of athletes taking into account the data of bioelectric activity of the myocardium, as well as vegetative status based on the analysis of heart rate variability. However, works in which questions regarding the age-related features of the ECG and the autonomic provision of the heart rate for young football players are not enough. In order to clarify the effect of age on ECG and heart rate variability (HRV), a comparative analysis of 5-minute records and standard ECG in 12 leads was conducted for young players aged 13-15 years (n = 39) and 16-17 years (n = 23). The mathematical and spectral methods for analyzing HRV with the calculation of the stress index R. M. Baevsky were used to assess the state of the mechanisms of neurohumoral regulation of the heart, the activity of segmental and suprasegmental parts of the autonomic nervous system (ANS). The comparative study of five‐minute ECG recordings of standard 12-lead electrocardiograms of young football players aged 13-15 (n = 39) and 16-17 years (n = 23) was carried out to clarify the effect of age on the electrocardiogram and heart rate variability. The frequency of registration of incomplete LBBB decreases by 2.2 times with an increase in the age of football players and there is a tendency to increase the tone of the parasympathetic link of the ANS.


KEYWORDS:

young footballers, electrocardiogram, heart rate variability.


FULL TEXT:

 


REFERENCES:

1. Bayevskiy, R. M., Berseneva, A. P. (1997). Otsenka adaptatsionnykh vozmozhnostey organizma i risk razvitiya zabolevaniy [Assessing the adaptive capacity of the body and the risk of developing diseases]. Moscow: Meditsina [in Russian].
2. Balsevich, V. K. (2009). Ocherki po vozrastnoy kineziologii cheloveka [Essays on Human Age Kinesiology]. Moscow: Sovetskiy sport [in Russian].
3. Venevtseva Yu. L. (1991). Otsenka funktsionalnogo sostoyaniya sportsmenov razlichnogo vozrasta s EKG-sindromom ranney repolyarizatsii zheludochkov serdtsa [Assessment of the functional state of athletes of different ages with ECG syndrome of early repolarization of the ventricles of the heart]. Extended abstract of candidate’s thesis. Moscow [in Russian].
4. Venevtseva, Yu. L., Kazidayeva, Ye. N., Melnikov, A. Kh. (2014). Osobennosti vegetativnogo statusa i dannykh kholterovskogo monitorirovaniya u molodykh lyudey s sidromom ranney repolyarizatsii zheludochkov i myagkoy arterial'noy gipertenziyey [Features of vegetative status and Holter monitoring data in young people with cider of early ventricular repolarization and mild arterial hypertension]. Sportivnaya meditsina: nauka i praktika – Sports medicine: science and practice: Processing IV All-Russian Congress with International Participation (pp. 38–39) [in Russian].
5. Vorobyev, L. P., Gribkova, I. N., Petrusenko, N. M. (1985). Vozmozhnyye mekhanizmy vozniknoveniya sindroma ranney repolyarizatsii zheludochkov [Possible mechanisms for the occurrence of early ventricular repolarization syndrome]. Kardiologiya, 25 (4), 110–112 [in Russian].
6. Zotkin, V. N. (2006). Mediko-biologicheskiye osnovy sportivnogo otbora futbolistov-podrostkov  [Biomedical basis for the sports selection of teenage football players]. Extended abstract of candidate’s thesis. Moscow: Scientific Research Institute of Pediatrics, State Institution of Scientific Center of Children's Health [in Russian].
7. Iordanskaya, F. A., Kuzmina, V. I., Muravyeva, L. F., & Dzhumayev, Kh. K. (1986). Medikobiologicheskiy kontrol rabotosposobnosti yunykh futbolistov [Biomedical monitoring of the performance of young football players]. Futbol: yezhegodnik – Football: Yearbook, 57–59 [in Russian].
8. Lutfullin, N. Ya., & Safina, A. I. (2012). Elektrokardiografiya u yunogo sportsmena: variant normy ili patologiya? [Electrocardiography in a young athlete: a variant of the norm or pathology?]. Prakticheskaya meditsina – Practical medicine; 7: 67–70 [in Russian].
9. Mikhaylov, V. M. (2002). Variabelnost ritma serdtsa: opyt prakticheskogo primeneniya metoda [Heart rate variability: practical experience with the method]. Ivanovo: Ivanov. gos. med. Akademiya [in Russian].
10. Mikhalyuk, Ye. L. (2004). Sostoyaniye tsentralnoy gemodinamiki i fizicheskoy rabotosposobnosti u predstaviteley mini-futbola i futbola [The state of central hemodynamics and physical performance in representatives of indoor soccer and football]. Zaporozhskiy meditsinskiy zhurnal – Zaporozhye medical journal, 2, 58–60 [in Russian].
11. Mikhalyuk, Ye. L., & Syvolap, V. V. (2006). Osobennosti variabel'nosti serdechnogo ritma u futbolistov vysokogo klassa [Features of heart rate variability in high-class football players]. Sportivnaya meditsina – Sports medicine, 1, 46–49 [in Russian].
12. Mykhalyuk, Ye. L., Syvolap, V. V., & Chechel, M. M. (2008) Vplyv vysokykh trenuvalnykh navantazhen na pokaznyky variabelnosti sertsevoho rytmu, tsentralnu hemodynamiku i fizychnu pratsezdatnist vysokokvalifikovanykh futbolistiv [Influence of high training loads on heart rate variability, central hemodynamics and physical performance of highly qualified football players. Current issues of medical science and practice]. Aktualni pytannya medychnoyi nauky ta praktyky – Current issues of medical science and practice, 73 (1), 120–125 [in Ukrainian].
13. Nikolayenko, V. V. (2015). Tekhnologiya fizicheskoy podgotovki yunykh futbolistov [Technology of physical training of young football players]. Slobozhanskiy naukovo-sportivniy vísnik – Slobozhansky Science and Sports Bulletin, 5 (49), 78–85 [in Russian].
14. Platonov, V. N. (2013). Periodizatsiya sportivnoy trenirovki. Obshchaya teoriya i yeye prakticheskoye primeneniye [Periodization of sports training. General theory and its practical application]. Kiev: Olimpiyskaya literatura [in Russian].
15. Chichkova, M. A., Svetlichkina, A. A. & Dorontsev, A. V. (2017). Individual'noye planirovaniye fizicheskikh nagruzok u plovtsov lyubiteley s uchetom pokazateley elektrokardiogrammy [Individual planning of physical activity for amateur swimmers, taking into account the electrocardiogram indicators]. Uchenyye zapiski universiteta im. P.F. Lesgafta – PF Lesgaft University Scholarly Notes, 7 (149), 203–206 [in Russian].
16. Heart rate variability: standards of measurement, physiological interpretation and clinical use. Task Force of the European Society of Cardiology and the North American Society of Pacing and Electrophysiology (1996). Circulation, 93, 1043–1065 [in English].
17. Koziy, T. P., Topcii, M. S. (2018). Adaptation changes of the parameters of the hemodynamics of athletes, who train to development of stability. Georgian medical news, 11 (284), 76–82 [in English].
18. Mykhaliuk, Ye. L., Potapenko, M. S., Horokhovskyi, Ye. Yu., Hunina, L. M. & Holovashchenko, R. V. (2020). Characteristics of autonomic maintenance of central hemodynamics and physical working capacity in highly qualified sprint swimmers. Zaporozhye medical journal, 22 (2), 245–249 [in English].
19. Mykhaliuk, Ye. L., Syvolap, V. V., Hunina, L. M., Potapenko, M. S. & Kaddah, D. Al. (2020). Association of ECG early repolarization phenomena and “T-infantile” with autonomic regulation of the heart rhythm in young athletes. Zaporozhye medical journal, 22 (3), 356–362 [in English].

         

       
   
   
         

 

©2021 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.