Do Han Feng. Specificity of preparing schoolchildren for collective instrumental music-making at comprehensive school

(2016) Science and education, 6, 147-151. Odessa.

Do Han Feng,
post-graduate student, Department of Music Art and Choreography,
South Ukrainian National Pedagogical University named after K. D. Ushynsky,
4, Fontanska doroha Str., Odesa, Ukraine 


SPECIFICITY OF PREPARING SCHOOLCHILDREN FOR COLLECTIVE INSTRUMENTAL MUSIC-MAKING AT COMPREHENSIVE SCHOOL 


SUMMARY:

The paper is focused on the study of specificity of preparing pupils for collective instrumental music-making at a comprehensive school. In particular, age peculiarities of primary school children and adolescents, peculiarities of selection of pupils for learning to play musical instruments and issues of choosing proper instruments for collective music-making have been considered. Particular attention is paid to organizing performances of instrumental ensembles in the pedagogical process of a comprehensive school, in particular, the importance of organizing individual, selfguided and group studies, teaching fundamentals of basic musical theory as well as pupils’ participation in artistic and creative collective activities at a comprehensive school 


KEYWORDS:

comprehensive school, instrumental ensemble, performance activities.


FULL TEXT:

 


REFERENCES:

1. Savchyn, M. V., & Vasylenko, L. P. (2005). Vikova psykholohiia [Developmental psychology]. Kyiv: Akademvydav [in Ukrainian].
2. Kazankova, N. P., & Yarovenko, S. Yu. (2007). Pedahohichna maisternia [Pedagogical workshop]. Donetsk: DOUMTsK [in Ukrainian].
3. Kon, I. S. (1989). Psikhologiya ranney yunosti [Psychology of early youth]. Moscow: Prosveschenie [in Russian].
4. Feldshteyn, D. I. (Ed.). (1982). Problemy psikhologii sovremennogo podrostka [Problems of contemporary adolescents’ psychology]. Moscow: APN SSSR [in Russian].
5. Fridman, L. M., & Kulagina, I. Yu. (1991). Psikhologicheskiy spravochnik uchitelya [Psychological reference-book of a teacher]. Moscow: Prosveschenie [in Russian].
6. Plokhotniuk, O. S. (2006). Formuvannia tsinnisnykh oriientatsii pidlitkiv u suchasnykh formakh pozanavchalnoi diialnosti [The formation of axiological orientation of adolescents in contemporary forms of afterschool activities]. Visnyk Luhanskoho natsionalnoho pedahohichnogo universytetu imeni Tarasa Shevchenka: Pedahohichni nauky – Bulletin of Luhansk National Pedagogical University named after T. Shevchenko, 8 (103), 155 – 159. (Pt. 2) [in Ukrainian].
7. Orlov, G. P. (1989). Svobodnoe vremya: svobodnoe razvitie cheloveka i mera obshchestvennogo bogatstva [Free time: free development of a person and the degree of social wealth]. Sverdlovsk: Kn. Izd-vo [in Russian].
8. Plokhotniuk, O. S., & Malichenko, N. Ye. (2016). Tvorchist V. Kvitky v konteksti funktsionuvannia narodnoho samodiialnoho divochoho dukhovoho orkestru „Roksolana” [Creative work by V. Kvitka in the context of activities of folk amateur female wind orchestra “Roksolana”]. Istoriia stanovlennia ta perspektyvy rozvytkudukhovoi muzyky v konteksti natsionalnoi kultury Ukrainy ta zarubizhzhia – History of formation and prospects for development of wind music in the context of national culture of Ukraine and foreign countries: Proceedings of VIII All-Ukraine research and practice conference. (pp. 80 – 87). Rivne: Volynski oberehy [in Ukrainian].

         

       
   
   
         

 

©2021 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.