Дяченко Ю. Л. Методичний супровід організації оздоровчо-реабілітаційних заходів для дітей старшого дошкільного віку з кіфотичною поставою в умовах навчального закладу

(2016) Science and education, 8, 43-47. Odessa.

Юлія Леонідівна Дяченко,
кандидат наук з фізичного виховання та спорту,
старший викладач кафедри медико-біологічних основ фізичної культури,
Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка,
вул. Роменська, 87, м. Суми, Україна


МЕТОДИЧНИЙ СУПРОВІД ОРГАНІЗАЦІЇ ОЗДОРОВЧО-РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ ЗАХОДІВ ДЛЯ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З КІФОТИЧНОЮ ПОСТАВОЮ В УМОВАХ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ


АНОТАЦІЯ:

У статті обґрунтовано теоретико-методичні засади профілактично-оздоровчої та реабілітаційної дія- льності в умовах навчальних закладів для досягнення високої ефективності результатів на ранніх етапах ор- топедичних змін у дітей із кіфотичною поставою. Постава дитини характеризує функціональний стан орга- нізму та є визначним фактором у характеристиці рівня фізичного розвитку. Невтішна тенденція зниження стану здоров’я підростаючого покоління зумовлена поширеністю передпатологічних станів опорно-рухового апарату у дітей, що загострює питання про обґрунтування профілактично-оздоровчої та реабілітаційної діяльності в умовах навчальних закладів


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

діти, профілактика, фізична реабілітація, кіфотична постава, старший дошкільний вік


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Ніколаєва О. М. Деформації хребта у дітей та підлітків: фізіотерапія / О. М. Ніколаєва, О. М. Полі- вода, І. В. Балашова. – Одеса : «ИздатИнформ» ОН- МА, 2009. – 192 с.
2. Кононенко О. Л. Базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у світі» / О. Л. Кононен- ко. – К. : Світич. – 2-ге вид. випр. – 2008. – С. 543.
3. Моісеєнко Р. О. Частота та структура захво- рюваності дітей в Україні та шляхи її зниження / Р. О. Моісеєнко // Современная педиатрия. – 2009. − № 2. – С. 10-11.
4. Кашуба В. О. Корекція порушень постави дошкільнят у процесі фізичного виховання / В. О. Кашуба, О. М. Бондар // Теорія і методика фізи- чного виховання і спорту. – 2010. – № 2. – С. 75-79.
5. Інформаційний збірник та коментарі Мініс- терства освіти і науки України. – К. : Педагогічна преса, 2011. − №№ 17-18, 18-21. – С.15-17.
6. Кашуба В. А. Биостатические и гониометри- ческие показатели детей старшего дошкольного воз- раста с функциональными нарушениями опорно- двигательного аппарата / В. А. Кашуба // Физическое воспитание студентов. – 2009. – № 2. – С. 26-28.

         

       
   
   
         

 

©2020 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.