Випуск №2 Наука і Освіта 2010 рік

Зміст

Психологія 

 

Гуляс ІА Особистість як інтегральний суб’єкт аксіопсихіки

4

Жовнірук АІ Особливості використання методу розумових карт для кращого запам’ятовування аудіотекстів на заняттях з англійської мови

 

8

Закревский ВЭ Методологические основы понятия "жизненный опыт"

14

Здоньчик СА Семья в иерархии ценностей современной молодежи

20

Ковтун ОВ Діяльність авіаційного оператора: психолого-педагогічний аналіз

24

Анджей Кокиел Значение ценностей в жизни человека  и их селективное усвоение

29

Кондрашихина ОА Способность студентов-психологов к конструктивной активности в условиях неопределенности: подходы к экспериментальному изучению

 

32

Михальченко НВ Патріотична рефлексія особистості молодшого школяра як соціально-психологічний феномен

37

Наконечний І Аналіз динаміки розвитку саморегуляції поведінки підлітків у процесі бойового  мистецтва – панкратіон

 

41

Ростомова ЛМ Переживання провини неповнолітніми, схильними до правопорушень

46

Стволыгин КВ Дифференциация убеждений призывников, дающих право на альтернативную гражданскую службу: психологический аспект проблемы

 

50

Цільмак ОМ Змістовий компонент особистісно-соціально-діяльнісного компетентністного підходу до навчання

56

Чебыкин АЯ О некоторых социально-психологических основах терроризма

62

Эрастова ЛЕ Личностные особенности младших школьников с психосоматическими нарушениями

63

Мельничук ІВ, Стасюк ОМ Особливості розвитку  емоційної сфери  дітей-інвалідів  у  підлітковому віці: проблеми вивчення

 

66

Педагогіка

 

Августинська СВ Проектна робота в початковій школі: "Адаптація першокласника до школи – запорука успішного навчання"

 

72

Батзаяа Тербиш Исторический аспект развития образования в Монголии

79

Джуринський ПБ Формування спеціальних знань, умінь та навичок майбутніх  фахівців з фізичного виховання

82

Дворчук ОІ, Луценко ГВ Шляхи формування комунікативності при підготовці вчителя в університеті

87

Іванова ЛД Сучасні проблеми здоров'я підростаючого покоління в Україні

90

Кулакова ТБ Коммуникативный имидж как основа профессиональной деятельности будущего педагога

98

Маслій ОМ Модель формування компетентності майбутніх офіцерів у сфері військово-економічної логістики: результати педагогічного експерименту

 

102

Рогальська ІП Системно-цілісний підхід до соціалізації особистості в дошкільному дитинстві

110

Руденко ЮА Педагогічний потенціал тренінгової форми навчання у фаховій підготовці майбутніх вихователів

114

Серьожникова РК Актуалізація творчого потенціалу особистості як результат  суб’єктної активності майбутнього викладача

 

119

Скалозуб ТІ Професійна компетентність майбутніх вихователів дошкільних  навчальних закладів у роботі з художньою книгою

 

123

Скапровська Т А Педагогічно контрольована рефлексія як психолого-педагогічна умова профілактики негативних впливів засобів масової комунікації на професійні переконання майбутніх  правознавців

 

126

Скворцова СО Професійна компетентність учителя: зміст поняття

129

Снігур ЛА, Хижняк ОА Асертивність наставника як фактор успішності педагогічного процесу

133

Методика

 

Богуш АМ Методично-мовленнєвий супровід підготовки  майбутніх вихователів дошкільних закладів

136

Буркова ЛВ Механізм та інструментарій упровадження інноваційної технології у навчальний процес ВНЗ

142

Вахницкая МГ Формирование умений и навыков профессиональной  речи у будущих педагогов-нефилологов

146

Дроздова ІП Співвідношення цілей навчання української мови і методичних  принципів залежно від внутрішніх факторів засвоєння

 

149

Жильцова ЛМ Упровадження проекту "Партнерство заради виховання" в практику дошкільних навчальних закладів

 

154

Ізмайлова OА Методика формування комунікативно-дискурсивної культури студентів мовних ВНЗ

158

Корнещук ВВ Математичні методи в педагогічних дослідженнях

162

Корх МВ Комп’ютерна графіка у процесі вивчення суднобудівного креслення

166

Кузнецова НВ Методика навчання обдарованих дітей іншомовного спілкування

171

Ніколаєнко ІІ Розвиток знань студентів на уроках англійської мови,  використовуючи особистісно-зорієнтований підхід

 

176

Печерська ЕП Удосконалення особистісного самовизначення  підлітків засобами музичного мистецтва

179

Таама Аль-Атаби Аяд Графический дизайн как средство формирования творческой деятельности студентов

183

Тарарака ТВ ОНВК "Надія" – школа інноваційних технологій

186

Форостян ОІ Теорія та практика фізичного виховання школярів з вадами зору в Українській дефектології другої половини ХХ ст

 

190

Церна СВ Процес засвоєння лексики німецької мови на основі інтенсивних методів навчання

195

Шатагіна ОО, Шатагіна ОЯ Удосконалення дидактичної гри засобами мультимедіа технологій

198

Шлапаченко ОА Підвищення рухової активності як важливий чинник у реабілітації дітей зі спастичною диплегією в умовах санаторно-курортного лікування

 

203

Лексична скарбниця

 

Олекса Різників Дивовижні новинки поета і мовознавця

207

Проект "Когнітивні процеси та творчість"

 

Коробіцина МБ, Варнава УВ Розробка та апробація моделі психологічного тренінгу "Антивигорання" для представників "допоміжних" професій

 

210

Іванова В Діагностика розвитку творчого мислення у дошкільному та молодшому шкільному віці

213

Чебан ОМ Вплив екстраверсії-інтроверсії на вибір колористичної стратегії рішення візуально-творчих завдань

218

Шахвердова АП Вплив адаптаційного потенціалу першокурсників на успішність адаптації до навчання у ВНЗ

223

Жердецька ЛЛ Особливості впливу когнітивних стилів на професіоналізацію студентів психологічних факультетів

228

Хуан Інь Психологічні особливості розвитку візуального мислення у студентів музичних факультетів 

232

Наші автори

 

         

       
   
   
         

 

©2024 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.