Випуск №9 Наука і Освіта 2014 рік

Зміст

Чебикін О. Я.

Особливості емоційної сфери студентів, які є активними користувачами мобільного телефону та комп’ютеру

Максименко С. Д.

Теоретические основы психологии жизненной энергии (нужды) личности

Чепелєва Н. В.

Розуміння та інтерпретація життєвого досвіду як чинник самопроектування особистості

Балл Г. А.

Системная трактовка культуры и личности в контексте концепции рациогуманизма

Смульсон М. Л.

Аналіз процесу особистісного розвитку в старості

Титаренко Т. М.

Життєві шляхи особистості: cпособи моделювання процесуальності

Саннікова О. П.

Схильність особистості до психологічного подолання суб'єктивно складних ситуацій

Kwiatkowska Gra?yna

Stress management strategies of people holding managerial positions

Біла І. М.

ДєТКа як ефективний терапевтичний засіб

Велитченко Л. К.

Педагогічна взаємодія як онтологічний простір ідентифікації

Вірна Ж. П.

Організація життя позитивної особистості: конструктивна прогностика та професійна успішність

Землянська О. В.

Професійно-правова культура керівника

Максимова Н. Ю.

Психологічні аспекти діагностики схильності до адиктивної поведінки

Сергеєва А. В.

Сучасні наукові уявлення про генезис і становлення інтегральної ідентичності особистості

Томчук М. І., Томчук С. М.

Деструктивний вплив інформаційних засобів на емоційно-почуттєву сферу особистості у дошкільному-юнацькому віці

Шевченко Н. Ф., Меняйло В. В.

Уявлення студентів-психологів про майбутню професійну діяльність

Ананьєв А. М., Потєхіна Ю. С.

Феноменологія педагогічної майстерності (на етапі входження у професію)

Бабчук О. Г.

Специфіка співвідношення показників толерантності та емоційності

Василькевич Я. З.

Креативність та інтелект дітей молодшого шкільного віку: особливості взаємозв’язку

Голубенко О. І.

Особливості ціннісних орієнтацій ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС у віддалений період

Грищенко М. В.

Ціннісні орієнтації як показник професійної самореалізації офіцерів державної служби України з надзвичайних ситуацій

Зарецька О. О.

Особистісне зростання і вічні цінності крізь призму рефлексії у інтернет-інтерв’ю

Кашкарова Ю. А.

Емоційний профіль прояву ігрового ескапізму

Лазько А. М.

Перфекціонізм як ознака мотиваційної відповідальності майбутніх медичних сестер

Мазоренко М. О.

Формування іміджу в контексті розвитку особистості

Максименко К. С.

Истоки и современное состояние личностно-ориентированной психотерапии украинской gсихотерапевтической школы

Максимов М. В.

Становлення національної ідентичності в умовах міжкультурної комунікації

Марциняк – Дорош О. М.

Ноологотеоретичний підхід як особистісний потенціал у формуванні життєвих цінностей студентської молоді

Матієшин І. В.

Перфекціонізм та тенденції невротизації спортсменів

Melenchuk N. I.

Some psychological characteristics of the adventurous personality

Овчар О. В.

Соціально-психологічні чинники споживчої поведінки

Пахомова В. Г.

Психологические механизмы конституирования образа Я в контексте виртуальной реальноти

Саннікова А. О.

Індивідуально-психологічні особливості сценічних бар’єрів

Siudem Anna

The self-esteem, the system of values and the sexual initiation of youth

Siudem Ireneusz

Types of personality and the tendency for corruption

Тітова К. В.

Індивідуально-психологічні особливості ставлення до страху самотності

Чиханцова О. А.

Рівні сформованості компонентів психологічної готовності старшокласників до оволодіння іноземними мовами

Штепа О. С.

Особливості ставлення психологічно ресурсних осіб до інших

Яновська Т. А.

Особливості становлення ідентичності у підлітковому віці

Шофолов Д. Л., Строкаль В. П.

Формування готовності майбутніх екологів до професійної діяльності

Санников А. И.

Теоретические модели личностного регулирования принятия решений профессионалом

Наші автори

         

       
   
   
         

 

©2024 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.