Випуск №4 Наука і Освіта 2014 рік

Зміст

Баламутова Н. М. Мотивационные приоритеты к оздоровительной тренировке по плаванию для женщин, занимающихся в физкультурно-оздоровительных группах
Барановская Д. И. Методические подходы к применению тренажеров для формирования технико-стереотипных действий при ударах по мячу в футболе
Башавець Н. А. Проблеми підготовки майбутнього тренера-викладача до професійної діяльності
Бєсєда В. В. Особливості рухового статусу дітей дошкільного віку категорії «практично здорові»
Босенко А. І., Самокиш І. І. Оцінювання навчальних досягнень з фізичного виховання у вищих навчальних закладах за допомогою показників велоергометричного тестування
Буховец Б. О. Применение современных методик в коррекции сенсомоторного развития у детей с органическими поражениями ЦНС
Віндюк П. А. Формування мотивації у підлітків з церебральним паралічем у процесі фізичної реабілітації
Гетта О. І., Бондаренко О. В. Фізичний стан жінок середнього віку, які регулярно займаються фітнесом
Диденко М. В. Диспансеризация спортсменов, специализирующихся в легкой атлетике
Ермолаева Я. С. Взаимосвязь уровня мотивационной сферы танцоров с эмоциональной устойчивостью как критерия эффективности соревновательной деятельности в спортивных танцах
Єфіменко П. Б. Диференційований підхід до навчання студентів в умовах різнорівневої підготовки фахівців фізичної культури під час вивчення дисципліни «масаж»
Жалій Р. В. Організаційно-педагогічні характеристики процесу формування валеологічної компетентності студентів технічних університетів
Іванов І. В., Рубан Л. А., Бурмакіна М. О. Оцінка рівня функціонального стану серцево-судинної системи у студенток 1-4 курсів спеціалізації «фітнес»
Ігнатенко С. О. Виховання фізичної культури учнів загальноосвітньої школи
Ігнатенко С. О. Шляхи вдосконалення викладання теорії і методики фізичного виховання
Кара С. І. Cамосвідомість як підґрунтя рефлекcивності та важливий показник професіоналізму майбутніх учителів фізичного виховання
Качан О. А., Пристинський В. М. Використання планшетного комп’ютера на уроках фізичної культури як чинник соціалізації учнівської молоді
Козак А. В., Толкунова І. В. Розвиток перцептивних вмінь у майбутніх учителів з фізичної культури
Ленишин В. А., Сосіна В. Ю. Анкетування провідних тренерів з питань вдосконалення системи спеціальної фізичної підготовки у групових вправах художньої гімнастики
Лутовинов Ю. А., Олешко В. Г., Лысенко В. Н., Ткаченко К. В., Мартын В. Д. Содержание тренировочной работы в подготовительном периоде годичного макроцикла юных тяжелоатлетов
Люгайло С. С. Практическое обоснование концепции физической реабилитации юных спортсменов с соматической патологией
Людовік Т. В. Сучасні підходи до професійно-прикладної фізичної підготовки студентів ВНЗ технічного профілю
Мелешков В. А. Применение различных методик лечебного массажа при подагре
Михута И. Ю. Алгоритм применения метода сопряженного воздействия в процессе координационной тренировки на этапе начальной профессионально-прикладной физической подготовки
Норейко С. Б., Зенченков І. П., Федоришин Р. П., Савельєв М. В. Фізична реабілітація при переломі стегнової кістки
Окунь Д. О. Особливості морфологічних показників веслірів-слаломістів високої кваліфікації
Оніщук Л. М. Спортивно-оздоровчий, дитячий та молодіжний туризм. Регіональний аспект
Петренко Г. В. Застосування комп’ютерних технологій у здоров’я орієнтованому фізичному вихованні дітей дошкільного віку
Пешкова О. В. Лечебная физическая культура в комплексной физической реабилитации при гипотонической болезни в условиях поликлиники
Подгорна В. В. Встановлення напрямків та ефективності корекційно-педагогічної діяльності в загальноосвітній школі за даними саногенетичного моніторингу
Согоконь О. А. Мотиваційно-цільова спрямованість студентської молоді до активних занять фізичним вихованням і спортом
Статьєв С. І. Загальна характеристика основних складових танцювальних рухів глухих дітей 6-10 років та критерії їх сформованості
Токарєва С. В. Направлення та умови активізації корекційно-оздоровчої роботи в початкових класах ЗОШ
Томашевский Н. И., Гришун Ю. А., Федоришин Р. П., Якушонок Н. В. О методике преподавания дисциплин физической реабилитации больных
Третьяк А. Н. Проблемы обеспечения качества высшего образования в Украине
Тютрюмова Д. В., Евтухова Л. А., Коняхин М. В., Босенко А. И. Оценка параметров свода стопы учащейся молодежи в процессе многолетней тренировки
Чеховська Л. Я., Гуртова Т. В., Кавчак М. В. Дискретність проблем у системі фізичного виховання студентів спеціальних медичних груп внз, хворих на ожиріння
Шаповал Є. Ю. Дослідження ефективності формування рухових навичок дівчат 11 – 14 років в сучасному міні-футболі
Шейко Л. В. О дифференциации занятий в группах оздоровительного плавания для лиц в возрасте 50–60 лет
         

       
   
   
         

 

©2024 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.