Випуск №5 Наука і Освіта 2013 рік

Зміст

Асєєва Ю. О.

[Характеристика складових професійних установок працівників кримінальної міліції] 5-9

Бетина А. О.

[Социальное пространство как условие развития социальной компетентности дошкольника] 9-12

Москалюк Е. В.

[К вопросу формирования культуры мышления будущих политологов] 13-15

Пасько О. М.

[Готовність як підґрунтя компетентності майбутніх працівників ОВС] 15-20

Чернявская Т. П.

[Оценивание руководителей бизнес-организаций] 20-24

Язвинская Е.С.

[Интегративные телесно-ориентированные психотехнологии как психодиагностический инструментарий] 25-28

Васильева Л. И.

[Лингвострановедческий аспект в преподавании официального языка в приднестровском университете] 29-32

Кисельова О. І.

[Проблема вимірювання знань в системі педагогічної методології] 32-36

Корх М. В.

[Роль предмета «черчение» в профессиональном обучении] 37-39

Кулакова Т.Б.

[Интеграция учебной и внеучебной деятельности в профессиональном воспитании студентов] 39-41

Очеретна К. С.

[Впровадження ейдетики в систему навчально-виховної роботи з дітьми дошкільного віку] 41-44

Сидорук О. Ю.

[Формирование интерактивной компетентности у будущих преподавателей иностранного языка] 44-47

Стрига Е. В.

[Ролі викладача вищого навчального закладу] 48-50

Загороднова В. Ф.

[Курсова робота з методики навчання української мови як засіб формування дослідницьких умінь у майбутніх учителів української мови та літератури] 51-54

Кузьма-Качур М.І.

[Аналіз організаційно-методичної системи підготовки студентів педагогічних факультетів до краєзнавчої роботи в початковій школі] 54-58

Кучерук О. А.

[Сучасні тенденції вдосконалення змісту і методів україномовної освіти] 58-62

Литовченко О. В.

[К вопросу о развитии моторики заикающихся детей старшего дошкольного возраста] 62-65

Пільова С. Г.

[Оздоровча спрямованість у фізичному вихованні студенток ВНЗ] 66-69

Романюк О. С.

[Процес оволодіння англомовним розмовним мовленням з урахуванням його лексичних особливостей] 70-73

 

         

       
   
   
         

 

©2024 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.