Wioletta Łubkowska, Michał Tarnowski, Jerzy Eider. “Small Meeting With Athletics” Recreational Event as an Innovative Tool Promoting Physical Activity and Active Leisure Time Amongst Preschoolers.

// Наука і освіта.  2018.  №7-8. 67-76.


DOI:

Віолетта Лубковська,
кандидат наук з фізичного виховання,
Михайло Тарановський,
кандидат наук з фізичного виховання,
Єжи Ейдер,
доктор наук з фізичного виховання,
факультет фізичної культури і охорони здоров’я,
Щецинський університет,
вул. Цукрова, 12, 71-004, м. Щецин, Польща


РЕКРЕАЦІЙНИЙ ЗАХІД «ЗНАЙОМСТВО З АТЛЕТИКОЮ»
ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ ІНСТРУМЕНТ ПОПУЛЯРІЗАЦІЇ
ФІЗИЧНОЇ АКТИВНОСТІ СЕРЕД ДОШКІЛЬНИКІВ


АНОТАЦІЯ:

Використання рухової активності як способу рекреаційного впливу знаходить все більшого підтвердження у наукових дослідженнях і практиці. Звідси і пошук форм і засобів популяризації фізичної активності та активного проведення вільного часу, які повинні сприяти поліпшенню здоров’я дітей і молоді. Мета статті – представити схему підготовки до рекреаційного заходу «Знайомство з атлетикою» і показати хід його проведення з використанням інноваційного способу наявних інституційних та кадрових ресурсів. Проект проводиться у формі змагань з легкої атлетики, де основним елементом є вимірювання часу бігу на дистанцію 30 метрів з використанням вимірювального набору Slandi та його запис з використанням техніки slow-motion (уповільнений рух). У результаті дослідження було виконано 300 вимірювань у 46 дітей. Описаний проект був перевірений практичним способом під час закритих і відкритих заходів. Як діти, так і батьки сприйняли його дуже позитивно. Регулярна участь дітей і молоді в заходах, що пропагують фізичну активність на свіжому повітрі, приносить в довгостроковій перспективі користь, як результат – більш здорове населення. Ґрунтуючись на наявних інституційних та кадрових ресурсах, можна підвищити привабливість традиційних освітніх або рекреаційних форм для дітей та молоді. Правильне планування заходу є основою для підготовки будь-якого освітнього проекту – теоретикам слід співпрацювати з практиками. Академічне середовище повинне підтримувати викладачів, які працюють на дошкільному рівні освіти, шляхом спільного пошуку нових рішень або адаптації вже наявних до поточних потреб. Співпраця вчителів різних рівнів освіти має великий потенціал і в світлі різноманіття їхнього досвіду вона приносить велику користь обом сторонам і сприяє прийняттю корисних рішень у сфері практичної навчальної діяльності.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

фізична активність, здоровий спосіб життя, вільний час, рекреаційний захід, організація спортивних заходів, дошкільне виховання, діти.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Bauman, T. (2011). Dydaktyka akademicka, a innowacje. Przegląd Pedagogiczny, 1(1): 267-276 [in Polish].
2. Bartkowiak, G. (2012). O potrzebie kształtowania kreatywnego myślenia w środowisku akademickim [In:] Kapitał intelektualny w szkołach wyższych. Warszawa: Akademia Finansów i Biznesu Vistula [in Polish].
3. Geryk, M. (2013). Zmiany w zakresie zarządzania uczelniami w obliczu istotnych przeobrażeń systemu szkolnictwa wyższego oraz otoczenia uczelni. Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, 22 (1): 95-110 [in Polish].
4. Wolińska, M. & Bronikowski, M. (2015). Środki dydaktyczne wykorzystywane przez nauczycieli wychowania fizycznego [In:] Wychowanie fizyczne a nowoczesne technologie. Poznań: Wydawnictwo AWF Poznań [in Polish].
5. Strykowski, W. (2005). Kompetencje współczesnego nauczyciela. Neodidagmata 27/28: 15-28 [in Polish].
6. Huk-Wieliczuk, E. & Marcinkowski, J.T. (2009). Uczelnie wyższe wychowania fizycznego wobec aktualnych potrzeb edukacji zdrowotnej. Problemy Higieny i Epidemiologii, 90 (4): 470-476 [in Polish].
7. Dobosz, J. (2015). Wykorzystanie technologii informatycznych w procesie edukacji fizycznej [In:] Wychowanie fizyczne a nowoczesne technologie. Poznań: Wydawnictwo AWF Poznań [in Polish].
8. Tarnowski, M., Kolbowicz, M., Łubkowska, W. & Biżek-Tarnowska J. (2017). Promocja idei olimpijskiej, zasady fair play oraz przygotowania do całożyciowej troski o aktywność fizyczną na przykładzie Spotkania z Mistrzem w Szkole Podstawowej TAK w Szczecinie [In:] Studia z teorii i praktyki sportu i ruchu olimpijskiego. Szczecin: Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej Sekcji Historii [in Polish].
9. Tarnowski, M., Paczyńska-Jędrycka, M. & Łubkowska, W. (2016). Propedeutyka survivalu – propozycja podstawowych tematów dla zajęć z dziećmi i młodzieżą w zakresie samoasekuracji w turystyce i krajoznawstwie szkolnym [In:] Edukacja dla bezpieczeństwa. Szkoła Turystyka i Rekreacja – Sport. Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlu i Usług [in Polish].
10. Tarnowski, M., Paczyńska-Jędrycka, M., Łubkowska, W. & Biżek-Tarnowska J. (2015). Zajęcia „Podstawowe zasady orientacji w terenie i bezpieczeństwa podczas wycieczek turystycznych” jako propozycja propedeutyki turystyki i krajoznawstwa dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym [In:] Polskie Stowarzyszenie Naukowe Animacji Rekreacji i Turystyki 2000–2015 jego dorobek naukowy i popularyzatorski. Poznań: Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu [in Polish].
11. Łubkowska, W., Paczyńska-Jędrycka, M. & Jońca M. (2014). 'Outdoor Education' w procesie kształtowania pozytywnych postaw młodzieży wykluczonej [In:] Próby i Szkice Humanistyczne. Resocjalizacja – Edukacja – Polityka społeczna. Współczesne konteksty teorii i praktyki resocjalizacyjnej. Środa Wielkopolska: Wydawnictwo Wielkopolskiej Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej [in Polish].
12. Paczyńska-Jędrycka, M. & Łubkowska, W. (2016). Non-formal Education in the Animation of Leisure and Recreation versus the Development of Social Competence. Central European Journal of Sport Sciences and Medicine, 13 (1): 109-115. DOI: 10.18276/cej.2016.1-11.
13. Paczyńska-Jędrycka, M. & Łubkowska, W. (2016). The educational role and significance of „Sports Day” in work with socially maladjusted youth [In:] Selected areas of social exclusion in the countries of Central-Eastern Europe. Hradec Kralove-Gniezno: University of Hradec Kralove.
14. Paczyńska-Jędrycka, M., Łubkowska, W. & Jońca, M. (2015). Shaping social competences and social capital in children and adolescents by means of nonformal education methods and techniques. Scientific Journal of University of Szczecin 'Service Management', 15 (1): 67-75. DOI: 10.18276/smt.2015.15-08.
15. Terczyński, R., Tarnowski, M. & Łubkowska, W. (2016). Wykorzystanie infrastruktury sportowej ze szczególnym uwzględnieniem metod pomiarowych w sporcie dla zwiększenia atrakcyjności tradycyjnych form rekreacyjnych. Handel Wewnętrzny, 6 (365): 4220-428 [in Polish].
16. Terczyński, R. (2009). Rozkład prędkości biegu na 100 metrów na różnym poziomie sportowym, Sport and Tourism in Modern Lifestyle. Poznań: Monografie AWF Poznań [in Polish].
17. Ryba, B. (2000). Podstawy i organizacji i zarządzania instytucjami sportowymi. Warszawa: Polska Korporacja Menadżerów Sportu [in Polish].

  fnsnf visegrad fund da                                                                 eua konfucius   
Яндекс.Метрика
 
  tempus pedpresa mon.gov observatory