Очеретна О. Ю. Залучення майбутніх інженерів електрозв’язку до самостійної творчої роботи в процесі професійної підготовки як педагогічна умова формування їхньої акмеологічної культури

// Наука і освіта.  2016.  №1. – 152-157.

Ольга Юріївна Очеретна,
викладач англійської мови кафедри лінгвістичної підготовки,
Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова, вул. Ковальська, 1, м. Одеса, Україна


ЗАЛУЧЕННЯ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ ЕЛЕКТРОЗВ’ЯЗКУ ДО САМОСТІЙНОЇ ТВОРЧОЇ РОБОТИ В ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ЯК ПЕДАГОГІЧНА УМОВА ФОРМУВАННЯ ЇХНЬОЇ АКМЕОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ


АНОТАЦІЯ:

У статті розглядається одна з педагогічних умов формування акмеологічної культури у майбутніх інже- нерів електрозв’язку в процесі їхньої фахової підготовки та пропонуються різні види вправ та прийомів щодо реалізації цієї умови. Також йде мова про зміни та нові стандарти і тенденції у навчальних програмах вищих технічних закладів


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

творча самостійна робота, акмеологічна культура майбутніх інженерів електрозв’язку, реалізація педагогічної умови.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Журавська Л. М. Концептуальні умови управління самостійною роботою студентів у ВНЗ / Л. М. Журавська // Освіта та управління. – Т. 3. – 1999. – № 2. – 240 с.
2. Завьялова Е. П. Совместная деятельность преподавателей и студентов в организации самостоя- тельной работы студентов [Електронний ресурс] / Е. П. Завьялова. – Режим доступа : http://www.asu.ru
3. Козаков В. А. Самостоятельная работа сту- дентов и ее информационно-методическое обеспече- ние : учебн. пособ. / В. А. Козаков. – К. : Вища школа, 1990. – 112 с.
4. Соколова И. Б. Основы самостоятельной ра- боты студентов : Учебно-методическое пособие в помощь студентам педагогических вузов / И. Б. Соко- лова. – Армавир : ИЦ АГПИ, 2002. – 98с.

  fnsnf visegrad fund da                                                                 eua konfucius   
Яндекс.Метрика
 
  tempus pedpresa mon.gov observatory