Патик Ю. В. Мотиваційні тенденції майбутніх соціальних працівників

// Наука і освіта.  2016.  №1. – 47-50.

Юлія Вікторівна Патик,
асистент кафедри соціальної роботи та кадрового менеджменту,
Одеський національний політехнічний університет,
проспект Шевченка, 1, м. Одеса, Україна


МОТИВАЦІЙНІ ТЕНДЕНЦІЇ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ 


АНОТАЦІЯ:

У статті презентовано результати анкетування майбутніх соціальних працівників, які доводять необхідність цілеспрямованого розвитку їхніх мотиваційних тенденцій у процесі професійної підготовки у ВНЗ. Виявлені найбільш значущі для майбутніх соціальних працівників мотиваційні тенденції. 


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

мотивація, мотив, мотиваційні тенденції, професійна мотивація, соціальний працівник.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Мильниченко А. О. Професійна мотивація як передумова ефективної професійної діяльності працівників прокуратури / А. О. Мильниченко // Нау- ковий вісник МГУ. – 2014. – № 10. – С. 133.
2. Сальков А. В. Взаємозв’язок ціннісного само- визначення і мотивації досягнення у студентів університету // Вісник ОДУ. – 2002. – № 2. – С. 118.
3.Фетискин Н. П. Социально-психологическая диагностика развития личности и малых групп: учеб- ное пособие / Н. П. Фетискин, В. В. Козлов, Г. М. Мануйлов. – Москва: Изд-во Ин-та психотерапии, 2002. – 361 с. 

  fnsnf visegrad fund da                                                                 eua konfucius   
Яндекс.Метрика
 
  tempus pedpresa mon.gov observatory