Талех Халілов. Розвиток освіти в нахчивані за часів автономії.

// Наука і освіта.  2021.  №2. 47-52.

Талех Халілов,
доктор філософії в галузі педагогіки,
заступник декана, педагогічний факультет,
Нахчиванський державний університет,
вул. Гейдара Алієва, 1, Нахчиван, Азербайджанська Республіка


РОЗВИТОК ОСВІТИ В НАХЧИВАНІ ЗА ЧАСІВ АВТОНОМІЇ


АНОТАЦІЯ:

Cтаття присвячена розвитку історії освіти в регіонах, факторам, що впливають на цей розвиток, а також оцінці результатів, отриманих у галузі освіти. Все це є важливим для сучасної педагогічної науки. Проблема дослідження сьогодні має соціально-політичне значення. З іншого боку, цей аспект, перш за все, служить збагаченню історії педагогічної думки в країні та допомагає виявити можливості використання прогресивних традицій сьогодні. Хоча історія освіти та навчання в Нахчивані має свої специфічні особливості, школа та педагогічні ідеї, сформовані в цій галузі, є невід'ємною частиною загальноазербайджанської педагогіки. Цей освітній досвід головним чином зумовлений національними та культурними особливостями корінного населення регіону - азербайджанських турків. Дослідження тенденцій розвитку національних шкіл регіону, формування азербайджанської школи та педагогічних ідей, а також вивчення дуже важливої частини етапів розвитку надають доповнюючий і збагачуючий характер дослідницькому процесу. Успіх складного шляху через різні етапи мультидисциплінарної системи освіти настільки цікавий і багатогранний, що погляд кожного автора на цей процес проливає світло на нові реалії, відкриває шлях до пропозицій, нових ідей та міркувань, які служать прогресу. Особливо важливим є вивчення просвітницького руху в Нахчивані, виявлення його плідних результатів, педагогічних концепцій, стану шкіл та народної освіти, факторів, що поступово впливають на його розвиток. Нахчиван – це земля Азербайджану з багаторічною історією, багатими матеріальними та культурними пам’ятками та давньою освітньою культурою. Встановлено, що у період неоліту тут жили місцеві племена, які займалися різними галузями економіки та мистецтва, а також навчальними та освітніми роботами.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

oсвіта в Нахчивані, перспектива, Болонська освіта, педагогічний колектив, школа, область, вчитель, учень-студент, наука, уроки, знання.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Jafarov, H. R. (2011). Education in Nakhchivan: ways and opportunities of development. Baku: Science and Education.
2. Kazimov, I. F. (2007). Nakhchivan: about population, social, economical and political history (1828- 1920). Baku: Elm.
3. Khalilov, T. F. (2020). Development of Education and Secondary Education in Nakhchivan during the Independence Period. Anatolian Turkish Education Magazine, Volume 2, Issue 1. Turkey, Ankara.
4. Khalilov, T. F. (2020). Development of school and pedagogical thought in Nakhchivan in the XIX-XX centuries. Vestnik ("Pedagogical Sciences" series). Kazakh National University named after Al-Farabi. Kazakhstan, Almaty.
5. Khalilov, T. F. (2019). The state of education in Nakhchivan during the period of independence. Social Sciences Electronic Magazine. Year: 3, Issue: 5. Interval.
6. Mollayev, I. A. (1983). Development of public education in Nakhchivan Autonomous Soviet Socialist Republic. Baku: Knowledge Society.
7. Shahverdiyev, Z. A. (2008). Nakhchivan region in the beginning of XIX-XX centuries. Baku: Elm.

         

       
   
   
         

 

©2022 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.