Сергій Долинний. Психологія особистості в контексті конфліктних інтерпретацій.

// Наука і освіта.  2021.  №2. 15-19.

Сергій Долинний,
аспірант кафедри психології та соціальної роботи,
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського,
вул. Oстрозького, 32, Вінниця, Україна


ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ В КОНТЕКСТІ КОНФЛІКТНИХ ІНТЕРПРЕТАЦІЙ


АНОТАЦІЯ:

У статті аналізуються найбільш важливі психологічні передумови конфліктної ситуації, на основі яких формується стратегія й тактика поведінки людей у разі розбіжностей їх інтересів. Основні психологічні моделі конфлікту подані у дослідженні, за допомогою яких інтерпретовано соціотипи, які в ракурсі сучасності виокреслюють психологічний портрет особистості. Метою дослідження є обґрунтування причинно-наслідкових дисфункцій у реалізації конфліктних ситуацій та висвітлення ідей щодо уникнення конфлікту особистістю. У дослідженні використано опитувальник Кейрсі для оцінки темпераменту респондентів і методика К. Н. Томаса для визначення їх типових способів реагування на конфліктну ситуацію, в результаті чого визначено схильність соціотипів до суперництва та співробітництва, прагнення до компромісів, уникнення конфліктів та поступливості в прийнятті рішень. У статті обґрунтовано концепцію типів особистості та їх взаємодію у структурі міжособистісних відносин. За методикою Д. Кейрсі, яка орієнтована на типології К. Юнга і теорії інформаційного метаболізму А. Кемпинського, існують 16 типів інформаційного обміну між суб’єктами. Проблемою визначення особистості у безперервному потоці інформаційних сенсацій, комунікативних перцепцій, інноваційних компетенцій, різноманіття моделей світопізнання є формування чуттєвого образу людини як інформативного суб’єкта, адекватного у соціометричному вимірі. Керуючись методикою К. Томаса, яка призначена для виявлення типових способів реагування на конфліктну ситуацію, визначаємо схильність вищевказаних соціотипів до суперництва та співробітництва, прагнення до компромісів, уникнення конфліктів та поступливості у прийнятті рішень. У вимірі соціонічної моделі суб’єктами інформаційних взаємовпливів здійснюється адекватна оцінка власного потенціалу, пошуку відповідних шляхів самореалізації, конкурентоспроможності, а також в об’єктивному сприйнятті можливостей і здібностей оточуючих задля побудови гармонічних стосунків із ними. Концептуальне значення особистості охоплює широкий спектр внутрішніх психічних процесів, що обумовлюють особливості поводження людини в різних ситуаціях. Лише об’єктивне управління конфліктом призводить до отримання позитивної динаміки в разі зіткнення інтересів, при цьому основним критерієм є можливість досягнення компромісу, заснованого на розумінні, що суперечності – є критерієм розвитку, який може привести до повноцінного співробітництва.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

соціотип, особистість, конфліктна ситуація, управління конфліктами, соціальна група, фактори міжособистісної взаємодії.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Hong, J., Choi, J., Espelage, D., BoragginaBallard, L., & Fisher, B. (2020). Are Children of Welfare Recipients at a Heightened Risk of Bullying and Peer Victimization? Child & Youth Care Forum. DOI: https://doi.org/10.1007/s10566-020-09587-w [in English].
2. Horton, P. (2019). School Bullying and Bare Life: Challenging the State of Exception. Educational Philosophy and Theory, 51 (14), 1444–1453. DOI: https://doi.org/10.1080 / 00131857.2018.1557043 [in English].
3. Ireland, L., Hawdon, J., Huang, B., & Peguero, A. (2020). Preconditions for Guardianship Interventions in Cyberbullying: Incident Interpretation, Collective and Automated Efficacy, and Relative Popularity of Bullies. Computers in Human Behavior, 113, 106–506. DOI: https://doi.org/10.1016 / j.chb.2020.106506 [in English].
4. Kennedy, R. (2020). A Meta-Analysis of the Outcomes of Bullying Prevention Programs on Subtypes of Traditional Bullying Victimization: Verbal, Relational, and Physical. Aggression and Violent Behavior, 55, 101– 485. DOI: https://doi.org/10.1016 / j.avb.2020.101485 [in English].
5. Kramarenko, N. (2016). Cyberbullying: The meeting place cannot be avoided. Magazine for parents "Grapes", 3 (71), May-June. Retrieved from https://www.pravmir.ru/kiberbulling-mesta-vstrechi-izbezhat-nelzya/ [in English].
6. Viznyuk, I. (2020). Psychosomatic correlates in the aspect of development of hypochondriac behavior of the personality. Kyiv. Psychological Journal, 8(7), 174–188. DOI: https://doi.org/10.31108/1.2019.5.8.11 [in English].

         

       
   
   
         

 

©2022 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.