Тетяна Дегтяренко, Надія Орлик, Оксана Костюк. Психофізіологія індивідуальних відмінностей. Історичні концепції.

// Наука і освіта.  2020.  №3. 64-73.

Тетяна Дегтяренко,
доктор медичних наук, професор,
професор кафедри біології і охорони здоров’я,
Надія Орлик,
кандидат біологічних наук,
викладач кафедри біології і охорони здоров’я,
Оксана Костюк,
аспірант кафедри біології і охорони здоров’я,
Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»,
вул. Старопортофранківська, 26, м. Одеса, Україна


ПСИХОФІЗІОЛОГІЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ВІДМІННОСТЕЙ. ІСТОРИЧНІ КОНЦЕПЦІЇ


АНОТАЦІЯ:

У дійсний час актуальною перспективною є розробка такого наукового напряму, як психофізіологія індивідуальних відмінностей, оскільки він реалізовує міждисциплінарний методологічний підхід. Вищевказаний напрям застовується в різних галузях природничих наук, клінічній психології, патофізіології, спеціальній психології та педагогіці, використовується для розробки прикладних проблем спортивної медицини, фізичного виховання й фізичної реабілітації. Мета роботи – висвітлення в історичному аспекті значення методологічних підходів до дослідження вищої нервової діяльності людини в контексті диференціальної психофізіології. Для виконання поставлених у роботі завдань використано теоретичні методи: аналіз спеціальної наукової й методичної літератури, її систематизація і узагальнення. Концепти талановитих нейрофізіологів І. М. Сеченова і І. П. Павлова, які успішно реалізовані видатним психологом Б. М. Тепловим і його послідовниками, у напрямі створення перспективних наукових векторів диференціальної психофізіології та психології, в дійсний час отримали не тільки визнання в якості теоретико-методологічного фундаменту сучасної системної психофізіології та психофізіології індивідуальності, а й мають практичне впровадження при проведенні психофізіологічної експертизи в різних галузях професійної діяльності людини, в клінічній психофізіології та психології, а також в спеціальній психології та педагогіці. Усвідомлення представниками класичної науки необхідності та доцільності використання в своїх науково-методичних працях здобутків і новітніх досягнень нейрофізіології, генетичної психофізіології та інтегративної антропології допоможе реалізувати прогресивний та продуктивний розвиток диференціальної психофізіології та психології в вітакультурному суспільному та освітянському просторі сучасності.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

індивідуальність, психофізіологічна експертиза, властивості особистості, типи темпераменту, диференційна психофізіологія.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Голубева Е. А. Способности, личность, индивидуальность. Дубна: «Феникс», 2005. 512 с.
2. Дегтяренко Т. В. Психофизиология раннего онтогенеза. УАИП «Рада», 2011. 352 с.
3. Дегтяренко Т. В., Вастьянов Р. С. Значення наукових праць І. М. Сєченова для створення сучасної системної психофізіології. Інтегративна антропологія, 2017. № 2. С. 9–16.
4. Дегтяренко Т. В., Коджебаш В. Ф. Вплив структурогенного хімічного хвильового поля на формування організму людини. Інтегративна антропологія, 2018. № 2. С. 35–43.
5. Дегтяренко Т., Костюк О., Арнаутова Л. Біоакустична психонейромодуляція як інноваційний засіб корекції фенотипів відхиленої поведінки. Наука і освіта, 2018. № 8. С. 28–34.
6. Дегтяренко Т. В., Коджебаш В. Ф. Антропогенетика : учебник. Одесса: Бондаренко М. А., 2016. 268 с.
7. Дегтяренко Т. В., Коджебаш В. Ф. Біоетичні аспекти антропогенетики у концепті ноосферної освіти. Наука і освіта, 2017. № 5. С. 40–46.
8. Дегтяренко Т. В., Яготін Р. С. Доцільність оцінки адаптаційних можливостей та психосоматичного здоров’я студентської молоді за об’єктивними психофізіологічними параметрами. Наука і освіта, 2017. № 8. С. 66–71.
9. Макаренко М. В., Лизогуб В. С. Онтогенез психофізіологічних функцій людини. Черкаси: Вертикаль, 2011. 256 с.
10. Мэгун Г. Бодрствующий мозг. Москва: Издательство иностранной литературы, 1960. 122 с.
11. Равич-Щербо И. В., Марютина Т. М., Григоренко Е. Л. Психогенетика. Учебник / Под ред. И. В. Равич-Щербо. Москва, 2000. 447 с.
12. Теплов Б. М. Психология и психофизиология индивидуальных различий. Москва: Издательтво «Институт практической психологии, Воронеж: НПО «Модэк», 1998. 544 с.
13. Фурман А. В. Психодіагностика особистісної адаптованості : Наукове видання. 3-є вид. і доп. Тернопіль: Економічна думка, 2013. 64 с.
14. Degtyarenko T., Yagotin R., Bosenko A., Plisko V., Dolinsky B. Criterion score of the physical and psychophysiological condition of students in the context of determining their individual adaptability to physical loads. Physical education of students. 2019. 23 (1). Р. 51– 57.
15. Degtyarenko T. V., Dolgier E. V., Yagotin R. S., Кodzhebash V. F. Psycho-motility of a person in the context of its psychophysiological support and genetic determination. Journal of Physical Education and Sport ® (JPES), 2019. Vol.19 (3), Art .221, Р. 1526–1531.

         

       
   
   
         

 

©2021 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.