Валентина Тодорова, Валентина Сосіна, Валентина Вартовник, Наталія Пугач. Особливості індивідуального стилю роботи тренера і педагога хореографічного колективу.

// Наука і освіта.  2020.  №3. 149-155.

Валентина Тодорова,
доктор наук з фізичного виховання і спорту,
доцент кафедри гімнастики та спортивних єдиноборств,
Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»,
вул. Старопортофранківська, 26, м. Одеса, Україна,
Валентина Сосіна,
кандидат педагогічних наук, професор,
завідувач кафедри хореографії та мистецтвознавства,
Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського,
вул. Костюшка, 11, м. Львів, Україна,
Валентина Вартовник,
доцент кафедри хореографії та мистецтвознавства,
Заслужений працівник культури України,
Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського,
вул. Костюшка, 11, м. Львів, Україна,
Наталія Пугач,
кандидат наук з фізичного виховання і спорту,
доцент кафедри хореографії та мистецтвознавства,
Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського,
вул. Костюшка, 11, м. Львів, Україна


ОСОБЛИВОСТІ ІНДИВІДУАЛЬНОГО СТИЛЮ РОБОТИ ТРЕНЕРА
І ПЕДАГОГА ХОРЕОГРАФІЧНОГО КОЛЕКТИВУ


АНОТАЦІЯ:

У статті представлені результати вивчення особливостей стилів роботи (авторитарного, демократичного, ліберального) та поведінки тренерів з техніко-естетичних видів спорту і педагогів-хореографів. Мета роботи полягала в аналізі та порівнянні індивідуальних стилів роботи тренерів з техніко-естетичних видів спорту та педагогів танцювальних колективів і хореографічних шкіл. У дослідженні було використано групу теоретичних і емпіричних методів. В опитуванні взяли участь: 14 педагогів-хореографів з восьми танцювальних колективів, 9 педагогів державної та трьох приватних хореографічних шкіл і 18 тренерів, які працюють з представниками художньої, спортивної та естетичної гімнастики, спортивної акробатики й аеробіки, а також 118 школярів, які займаються хореографією та спортом. Результати опитування були підкріплені даними педагогічного спостереження. Проведене дослідження дало змогу виявити пріоритетні стилі роботи тренерів з техніко-естетичних видів спорту та педагогів-хореографів, які залежать від багатьох чинників, серед яких виділено вид діяльності, вікові особливості учнів, підготовленість і етап підготовки та ін. Виявлено, що авторитет тренера і педагога є визначальною умовою його успішності, ефективності впливу на учнів, а також пов'язаний з індивідуальним стилем його роботи. Отримані результати можуть бути використані в практиці роботи тренерів з техніко-естетичних видів спорту, а також педагогів танцювальних колективів і хореографічних шкіл для ефективної взаємодії у системі «педагог, тренер – учень».


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

стилі роботи, авторитарний, демократичний, ліберальний, тренери, педагоги-хореографи, техніко-естетичні види спорту, танцювальні колективи.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Брайент Дж. Кретти. Психология в современном спорте. Москва: Физкультура и спорт, 2008. 82 с.
2. Вечер Л. С. Поведение руководителя: практ. пособие. Минск: Новое знание, 2011. 208 с.
3. Зеліксон С. Стили работы тренеров в гимнастике. URL: https://gksport.ru/sergej-zelikson-stiliraboty-trenerov-v-gimnastike (Дата звернення: 27.09. 2020).
4. Ильин Е. П. Психология спорта. СПб.: Питер, 2012. 352 с.
5. Кретти, Брайент Дж. Психология в современном спорте. Москва: Физкультура и спорт, 1978. 224 с.
6. Николаева О. О., Марков К. К. Стиль тренера в успешной спортивной деятельности // Современные наукоемкие технологии. 2017. № 6. С. 146–151. URL: http://top-technologies.ru/ru/article/view?id=36715 (Дата звернення: 27.09. 2020).
7. Пристинський В. М., Ольшанська Н. О. , Пристинська Т. М. Психологічна підготовка майбутнього тренера в мистецтві управління спортивною командою. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Сер.: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. 2014. Вип. 118(2). С. 187–189.
8. Тодорова В. Г. Сучасний стан і перспективи хореографічної підготовки в складнокоординаційних видах спорту. Наука і освіта. 2015. № 5. С. 119–124.
9. Тодорова В. Г. Значення хореографічної підготовки у видах спорту зі складною координацією. Наука і освіта. 2016. № 5. С. 188–193.
10.Todorova V. H. Peculiarities of Objective Evaluation of Choreographic Preparedness at Different Stages of Long-Term Athletic Performance (Through the Example of Aerobic Gymnastics). Science and Education. 2017. № 2. С. 63–69.

         

       
   
   
         

 

©2021 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.