Наталія Васильєва. Нейрофізіологічні механізми логоневрозу у дітей дошкільного віку при функціональних навантаженнях.

// Наука і освіта.  2020.  №3. 13-19.

Наталія Васильєва,
кандидат біологічних наук, доцент,
доцент кафедри медицини та фізичної терапії,
Херсонський державний університет,
вул. Університетська, 27, м. Херсон, Україна


НЕЙРОФІЗІОЛОГІЧНІ МЕХАНІЗМИ ЛОГОНЕВРОЗУ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
ПРИ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ НАВАНТАЖЕННЯХ


АНОТАЦІЯ:

Досліджували зміни електричної активності головного мозку хлопчиків з різними темпо-ритмічними характеристиками мовлення під час функціональних навантажень, а саме застосовували серії спалахів світла певної частоти – ритмічної фотостимуляції. Біоелектричну активність головного мозку вивчали за допомогою системи комп’ютерної електроенцефалографії. Також за методикою зонального розподілу нормованої спектральної потужності (СП) ритму основних частотних діапазонів електроенцефалограми (ЕЕГ) визначали частки (у відсотках) нормованої СП електрогенезу в кожному з чотирьох основних діапазонів (δ, θ, α, β). Унаслідок порівняння частоти засвоєння ритму світлових миготінь між хлопчиками досліджуваних груп було виявлено, що у групі дітей з логоневрозом краще засвоювались повільні ритми (5 Гц), що лежать в межах тетадіапазону ЕЕГ. У дітей з логоневрозом відбувається засвоєння ритму в діапазоні низьких частот. На ЕЕГ у дітей з порушенням темпу і ритму мовлення при низькочастотній фотостимуляції достовірно знизилась відносна спектральна потужність тета-ритму порівняно з відповідними показниками фонової електроенцефалограми та збільшились відповідні показними у бета-діапазоні, передніх і задніх відведеннях у альфа-діапазоні. На основі отриманих даних встановлено, що у дітей з логоневрозом відповідь на фотостимуляцію є незначною. Такі дані пов’язані з недостатнім гальмівним впливом кори на підкіркові структури. Відмічаємо знижену реактивність та функціональну здатність активуючої системи стовбуру головного мозку. Нейрофізіологічні механізми логоневрозу обумовлені станом недостатньої сформованості мозкових структур, що і підтверджено результатами електроенцефалографії при ритмічній фотостимуляції. Зміни темпу і ритму мовлення під час логоневрозу у дітей дошкільного віку провокують напруження мозкових механізмів регуляції, що проявляються особливими характеристиками електричної активності головного мозку як у стані спокою, так і при навантаженнях.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

 логоневроз, електроенцефалограма, діти дошкільного віку, фотостимуляція.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Аналіз деяких причин та факторів формування загального недорозвитку мови у дітей. Основные направления фармакотерапии в неврологии: материалы XV Международной конференции (г. Судак, 24–26 апреля 2013 года). Горб А. Л. та ін. Киев, 2013. С. 246–249.
2. Васильєва Н.О. Особливості електроенцефалограми у хлопчиків з логоневрозом при відкриванні очей. Фізіологічний журнал. 2020. Т. 66, № 2–3. С. 51–60.
3. Дегтяренко Т. В., Павлова Н. В. Актуальність міждисциплінарного та нейропсихологічного підходів до діагностики тяжких порушень мовлення у дітей раннього віку. Наука і освіта. 2016. № 8. С. 30– 37.
4. Евтушенко С. К., Омельяненко А. А. Клиническая электроэнцефалография у детей. Донецк: Донеччина, 2005. 860 с.
5. Кисельников А. А. Психофизиологические и нейрофизиологические механизмы заикания: автореф. дис. … канд. псих. наук: 19.00.02. Москва, 2006. 21 с.
6. Павлова Н. В., Дегтяренко Т. В. Нейрологопедический подход к диагностике тяжелых нарушений речи у детей. Педагогічні науки : теорія, історія, інноваційні технології : наук. журнал / голов. ред. А. А. Сбруєва. Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2015. № 6 (50). С. 136–145.
7. Шевцова Е.Е. Психолого-педагогическая диагностика и коррекция заикания. М.: Библиотека логопеда, 2009. 272 с.
8. Andrew C. Etchella, Oren Civier, Kirrie J. Ballardd, Paul F. Sowmane A systematic literature review of neuroimaging research on developmental stuttering between 1995 and 2016. Journal of Fluency Disorders, 2018. Vol. 55. Р. 6–45.
9. Kathryn Kreidler, Amanda Hampton Wray, Evan Usler, and Christine Webera. Neural Indices of Semantic Processing in Early Childhood Distinguish Eventual Stuttering Persistence and Recovery. Journal of Speech, Language, and Hearing Research, 2017.
10. Parry-Fielder B., Collins K, Fisher J, Keir E. Electroencephalographic abnormalities during sleep in children with developmental speech-language disorders: a case-control studу. Developmental Medicine & Child Neurology, 2009. Vol. 51, No 3. P. 228–234.
11. Rodan L., Tein I. Clinical reasoning: encephalopathy in a 10-year-old boy. Neurology, 2012. Vol. 79(3). P. 12–18.
12. Soo-Eun Chang Research Updates in Neuroimaging Studies of Children Who Stutter. Semin Speech Lang, 2014. Vol. 35(2). Р. 67–79.

         

       
   
   
         

 

©2021 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.