Ростислав Радзієвський, Валерій Пліско, Валентин Бондаренко. Професійна підготовка охоронців на основі системно-модульного проєкту охорони об’єктів.

// Наука і освіта.  2020.  №3. 109-117.

Ростислав Радзієвський,
кандидат педагогічних наук, доцент,
Інститут управління державної охорони України,
Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
вул. Болбочана, 8, м. Київ, Україна,
Валерій Пліско,
доктор педагогічних наук, професор,
Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка,
вул. Полуботька, 53, м. Чернігів, Україна,
Валентин Бондаренко,
доктор педагогічних наук, доцент,
Національна академія внутрішніх справ,
площа Солом’янська, 1, м. Київ, Україна


ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ОХОРОНЦІВ НА ОСНОВІ СИСТЕМНО-МОДУЛЬНОГО ПРОЄКТУ
ОХОРОНИ ОБ’ЄКТІВ


АНОТАЦІЯ:

У статті розглядаються проблемні питання щодо охоронної діяльності та професійної підготовки правоохоронців, які були б здатні забезпечити надійну охорону об’єктів та безпеку фізичних осіб. Відповідно до проведеного аналізу визначені вимоги до професійності охоронців та особливості їх службової діяльності. Представлена методика навчання охоронців, яка розроблена на основі систематизації знань, умінь з урахуванням різних модулів, модульних блоків в єдиний комплекс, що надає можливість майбутньому охоронцеві послідовно засвоювати знання та забезпечити алгоритмізацію дій усього процесу. Отримані данні дозволили розробити модель підготовки охоронців у цілому. Основними навчальними модулями та їх модульних блоків є: засвоєння знань щодо основних напрямків забезпечення загальної організації охорони об’єктів, що передбачає мінімізацію та ліквідацію впливу інших загроз, що може заважати нормальному функціонуванню розвитку об’єкта; уміння надавати опис об’єкта за зовнішніми та внутрішніми характеристиками; володіння сучасним комплексом інженерно-технічних засобів охорони включно: протипожежний модульний блок, інфраструктурний блок, блок системи охорони тривожної сигналізації, систем контролю та керування доступом, медійний модульний блок тощо. Одним із основних етапів підготовки майбутнього правоохоронця є формування умінь використовувати захисні модулі в умовах зовнішніх та внутрішніх втручань, загроз. Надано спосіб виявлення проникнення (спробу) порушника до зони охоронного об’єкта за фактом. Розглядаються приклади психотипічної поведінки правопорушника згідно мотивації, рівня підготовленості, емоційного стану, а також адекватність реакції охоронця до загрози. Виявлено позитивний вплив пропонованих новацій на рівень теоретичної та практичної підготовленості майбутніх охоронців. Проведений експеримент підтвердив ефективність методики навчання охоронців на основі системи модульного проекту охорони об’єктів.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

методика навчання, охоронець, модульний проект, професійні уміння, професійна підготовка.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Гарсиа М. Проектирование и оценка систем физической защиты: монография. Москва: «Издательство АСТ», 2002. 386 с.
2. Кисленко Д. П. Сутність професійної підготовки майбутніх фахівців з охоронної діяльності на сучасному етапі. Вісник Черкаського університету. 2017. Вип. 10. С. 58–62.
3. Моргунов О. А. Удосконалення фізичної підготовки правоохоронців МВС України на початковому етапі навчання. Честь і закон. 2014. № 2. С. 46–49. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chiz_2014_2_10 (дата звернення: 16.07.2020)
4. Пліско В. І., Носко М. О. Використання заходів фізичного впливу з тактичним осмисленням ситуацій відповідно до ступеня загрози: монографія. Чернігів, 2010. 284 с.
5. Пліско В. В., Радзієвський Р. М., Бондаренко В. В. Вплив новітньої методики навчання на рівень професійної підготовленості майбутніх фахівців охоронної діяльності. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. Чернігів, 2018. Вип. 154. Т. 2. С. 41–47. URL: http://erpub.chnpu.edu.ua:8080/jspui/bitstream/12345678 9/562/1/11.pdf (дата звернення: 16.07.2020)
6. Пліско В. І., Бондаренко В. В. Вплив системи поетапної підготовки на розвитку когнітивного критерію професійної готовності майбутніх працівників патрульної поліції. Вісник Черкаського університету. 2018. Вип. 14. С. 66–72. (Серія «Педагогічні науки»).
7. Яворська Г. Х., Рудницький В. Є. Професійна готовність до дій в нетипових ситуаціях у працівників особового складу спеціального підрозділу ОВС України. Наука і освіта. 2013. № 1–2. С. 241–244.
8. Carlan P. E. An examination of officer stress: Should police departments implement mandatory counseling? Nored L. S. (Ed.). Journal of Police and Criminal Psychology. 2008. № 23. С. 8–15. DOI: http://dx.doi.org/10.1007/ s11896-008-9015-x (дата звернення: 16.07.2020).
9. Robyn R. M. Gershon, Susan Lin, Xianbin Li. Mental, physical, and behavioral outcomes associated with perceived work stress in police officers. Criminal Justice and Behavior. 2009. № 36. Рр. 275–289. DOI: http://dx.doi.org/10.1177/0093854808330015 (дата звернення: 16.07.2020)
10. Gibala, M. J., Gagnon, P. J., & Nindl, B. C. Military applicability of interval training for health and performance. Journal of Strength and Conditioning Research. 2015. 29(Suppl. 11), 40-45. DOI: https://doi.org/10.1519/JSC.0000000000001119.
11. Kуslenko D., Bondarenko V., Yukhno Yu., Zhukevych I., Radzievskii R. Improving the physical qualities of students in higher educational establishments of Ukraine on guard activity via circular training. Journal of Physical Education and Sport. 2018. № 18 (2). Р. 1065–1071. URL: http://efsupit.ro DOI: https://doi.org/10.7752/jpes.2018.s2159.
12.Lee J. Learning preferences and experiences in different environments. Universal. Journal of Educational Research. 2019. 7(9). Р. 1933–1937. DOI: https://doi.org/10.13189/ujer.2019.070912.
13.Richard L Levenson Jr, Andrew F O'Hara, Ron Clark Sr. The Badge of Life Psychological Survival for Police Officers Program. International Journal of Emergency Mental Health. 2010. № 12 (2). Р. 95–101.
14. Oliver J. M., Stone J. D., Holt C., Jenke S. C., Jagim A. R., & Jones M. T. The effect of physical readiness training on reserve officers’ training corps freshmen cadets. Military Medicine. 2017. 182(11), 1981– 1986. DOI: https://doi.org/10.7205/milmed-d-17-00079.
15.Patterson G. T. Stress management interventions for police officers and recruits: a meta-analysis / G. T. Patterson, I. W. Chung, & P. W. Swan. Journal of Experimental Criminology. 2014. № 10. Р. 487–513. DOI: https://doi.org/10.1007/s11292- 014-9214-7.
16.Plisko V., Doroshenko T., Prontenko K. Informational indicators of functional capacities of the body for teaching cadets from higher military educational institutions power types of sports. Journal of Physical Education and Sport. 2018. 17 (2). P. 1050–1054. URL: http://efsupit.ro (дата звернення: 16.07.2020). DOI: https://doi.org/10.7752/jpes.2018.s2156.

         

       
   
   
         

 

©2021 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.