Фрєд Воскобойніков. Вступ у теорію діяльності (Присвячується пам’яті мого дорогого друга Григорія Бєдного).

// Наука і освіта.  2020.  №3. 84-91.

Фрєд Воскобойніков,
cтупінь бакалавра з фізіології людини,
магістр в галузі промислово-організаційної психології,
консультант з управління,
129, проспект Идора, Сан-Франциско, Каліфорнія, США


ВСТУП У ТЕОРІЮ ДІЯЛЬНОСТІ
Присвячується пам’яті мого дорогого друга Григорія Бєдного


АНОТАЦІЯ:

У цій роботі ми представляємо короткий огляд загальної, прикладної та системно-структурної теорій діяльності. Теорія діяльності (ТД) була створена в колишньому Радянському Союзі трьома видатними вченими – Виготським, Леонтьєвим та Рубінштейном. Теорія загальної діяльності була вперше представлена Сергієм Рубінштейном (1958). Подальший розвиток вона отримала у працях Леонтьєва (1977) та Виготського (1978). Розвиток TД був сформований практичним попитом на ергономіку, інженерну психологію та освіту. Важливою вимогою психологічних досліджень у колишньому Радянському Союзі була можливість використовувати психологію для практичного застосування, зокрема для вивчення людської праці та навчання. Таким чином, влив практичного застосування на TД не випадковий. З розвитком механізації та автоматизації у промисловості, транспорті, військовій сфері та в інших сучасних сферах людської діяльності стало очевидно, що безпосереднє застосування загальної теорії діяльності для вивчення людської діяльності стало неможливим. Теорія отримала визнання на Заході, зокрема в США. Ми розглянемо основні поняття теорії діяльності та окреслимо деякі труднощі, які зазнають західні вчені при їх інтерпретації та застосуванні теорії в науці та практиці. У відповідь на технічний прогрес у 70-х роках у працях ряду радянських психологів була створена більш досконала теорія, а саме – теорія прикладної діяльності (ТПД). Загальна теорія діяльності Рубінштейна-Леонтьєва-Виготського стала теоретичною та філософською основою теорії прикладної діяльності. Створення ТПД було першим кроком у спробі застосувати теорію діяльності до вивчення людської діяльності. Подальший розвиток теорії прикладної діяльності призвів до створення системно-структурної теорії діяльності (ССТД) як самостійного напрямку ТПД. Теорію заснував Григорій Бєдний (2007). Створення ССТД значно вдосконалило науку про діяльність, оскільки її можна застосовувати для вивчення та практики людської праці. Основна увага в нашій роботі буде зосереджена на теорії системно-структурної діяльності (ССТД).


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

 теорія діяльності, теорія системно-структурної діяльності, термінологія теорії діяльності, саморегуляція діяльності.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Bedny, G.Z., and Bedny, I.S. (2019). Applied and Systemic-Structural Activity Theory: Advances in Studies of Human Performance. CRC press, Taylor and Francis Group.
2. Bedny, G.Z., Bedny, I.S. (2018). Work Activity Studies Within the Framework of Ergonomics, Psychology, and Economics (Human Activity). CRC press, Taylor and Francis Group.
3. Bedny, G.Z. (2015). Application of SystemicStructural Activity Theory to Design and Training. CRC press, Taylor and Francis Group.
4. Bedny, G. Z. and Harris,S. (2005). The systemicstructural theory of activity: Application to the study of human work, Mind, Culture and Activity, An International Journal, 12 (2), 128-147.
5. Bedny, G.Z, Karwowski, W. (Eds.) (2011a). Human-computer interaction and operator’s performance. Optimization work design with activity theory. Boca Raton, FL: CRC, Taylor and Francis.
6. Bedny, G.Z., Karwowski, W. and Voskoboynikov, F. (2010). The relationship between external and internal aspects in activity theory and its importance in the study of human work. In G. Z. Bedny and W. Karwowski (Eds.) Human-Computer Interaction and Operator's Performance: Optimizing Work Design with Activity Theory, 31-62. Boca Raton, FL: Taylor & Francis, CRC Press.
7. Bedny, G. Z., Karwowski, W. (2007). A SystemicStructural Theory of Activity. Application to Human Per formance and Work Design. Taylor and Francis.
8. Bedny, G. Z., Karwowski, W., and Bedny, I. S. (2015). Applying Systemic-Structural Activity Theory to Design of Human-Computer Interaction Systems. CRC Press Taylor and Francis Group.
9. Bedny, G.Z. Meister, D. (1997). The Russian Theory of Activity. Current Application to Design and Learning. Lawrence Erlbaum Associates, Publishers. Mahwah, New Jersey.
10. Gardner, H. (1985). The Mind's New Science: A History of the Cognitive Revolution. New York: Basic Books.
11. Karwowski, W., Voskoboynikov, F. and Bedny G. Z. (2012). On the relationship between external and internal components of activity. In K. Stanney and K. S. Hale (Eds.) Advances in Cognitive Engineering and Neuro-ergonomics, 109-15, Boca Raton, FL: Taylor & Francis, CRC Press. 2012).
12. Leont'ev, A. N. (1977). Activity, Consciousness and Personality. Moscow: Political Publishers.
13. Nardi, A. (1997). Context and Consciousness: AT and Human-Computer Interaction. Cambridge, MA: The MIT Press, pp. 17-44.
14. Suchman, L. A. (1987). Plans and Situated Actions: The Problem of Human-Machine Interaction. Cambridge, MA: Cambridge University Press.
15. Rubinshtein, S. L. (1958). About Thinking and Methods of its Development. Moscow: Academic Science.
16. Vygotsky, L. S. (1978). Mind in Society. The Development of Higher Psychological Processes. Cambridge, MA: Harvard University Press.

         

       
   
   
         

 

©2021 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.