Юлія Асєєва. Роль впливу інтернету на суїцидальну поведінку осіб підлітково-юнацького віку.

// Наука і освіта.  2020.  №3. 5-13.

Юлія Асєєва,
кандидат психологічних наук,
старший викладач кафедри психіатрії, наркології та психології,
Одеський національний медичний університет,
пров. Валіховський, 2, м. Одеса, Україна


РОЛЬ ВПЛИВУ ІНТЕРНЕТУ НА СУЇЦИДАЛЬНУ ПОВЕДІНКУ ОСІБ
ПІДЛІТКОВО-ЮНАЦЬКОГО ВІКУ


АНОТАЦІЯ:

Із розповсюдженням та набуттям стрімкого розвитку інформаційно-комунікативних технологій та всесвітньою розповсюдженістю та доступністю мережі Інтернет, все більших обертів набирає проблема розповсюдженості інформації різноманітного змісту. Інформаційне наповнення мережі Інтернет не має обмеження, окрім наукової, політичної, економічної інформації, існують і негативні інформаційні платформи з агресивною, сексуальною та іншою негативною інформацією, які чинять влив на користувачів мережі особливо на осіб підлітково-юнацького віку. Метою цього дослідження було виявлення взаємозв’язку схильності до суїцидальної поведінки серед осіб підлітково-юнацького віку, які мають певні види кібер-адикцій. Методи дослідження: теоретичний (аналіз та узагальнення соціально-психологічної, медико-психологічної, психологопедагогічної літератури за темою дослідження), психодіагностичний: Тест: схильність до суїциду, INTERNET-UDIT (Internet Use Disorders Identification Test), COMP-UDIT (Computer Use Disorders Identification Test) та математико-статистичні (обробка даних зроблена за допомогою програми «Microsoft Excel ХР», і пакета статистичного аналізу SPSS 26.0 для Windows ХР). Вибірку дослідження склали 559 осіб, із них 408, які мали певні види кібер-адикцій, та 151 особа, яка надала згоду увійти в контрольну групу (умовно здорові). Дослідження проводилось із дотриманням принципів біоетики та деонтології на базах Одеського національного медичного університету; «Клініка дружня до молоді» при КНП «Міська студентська поліклініка» Одеської міської ради, Громадська організація «Асоціація ЛГБТ «ЛІГА». За результатами дослідження встановлено, що серед контрольних груп не виявлено жодного респондента, який би демонстрував виражену схильність до суїциду. Серед основних груп досліджених виражена схильність до суїциду у найбільшої кількості респондентів виявлена серед дівчат у віковій категорії від 16 до 18 років ‒ 10,53 % респондентів у всіх інших основних групах показники не перевищують 10 %, найменший показник вираженої схильності до суїциду виявлено серед юнаків у віковій категорії від 19 до 21 року ‒ 2,99 % респондентів. Встановлена пряма залежність схильності до суїциду від деяких видів кібер-адикцій, а саме від комп’ютерної та Інтернет-адикції, що вказує на необхідність включення цього маркеру в розробку психокорекційних програм для осіб, які страждають від кібер-адикцій.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

Інтернет, кібер-адикції, комп’ютерна залежність, Інтернет залежність, суїцид, суїцидальна поведінка.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Вакуліч Т. М. Психологічний аналіз змісту та напрямів вивчення Інтернет-залежності. Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. 2017. № 16 (40). С. 111–118.
2. Лапач С. Н. & Чубенко А. В. & Бабич П.Н. Статистические методы в медико-биологических исследованиях с использованием Excel. Киев: Морион. 2001. 408 с.
3. Райгородский Д. Я. Практическая психодиагностика. Методики и тесты. Уч. пособие. Самара: «Бахрах-М». 2002. 672 с.
4. Чижов Е. Д., Алексеев К. И. Представление о смерти и суицидальном поведении в виртуальных сообществах молодежи. Вопросы психологии. 2019. № 1. С. 78–89.
5. Boram Jeong J., & Yoon Lee Bo et. al. Associations of personality and clinical characteristics with excessive Internet and smartphone use in adolescents: A structural equation modeling approach. J. Addictive Behaviors. 2020. Vol. 11. P. 25–33.
6. Stefanie O., Streb K. R., Irina F. Self-aggression, reactive aggression, and spontaneous aggression: Mediating effects of self-esteem and psychopathology. Aggressive Behavior. 2019. Vol. 45. P. 31–34.
7. Yaxuan Ren J., Lin Xian X. Low self‐esteem, entrapment, and reason for living: A moderated mediation model of suicidal ideation International. Journal of Psychology. 2018. Issue 6. P. 18–22.
8. Zhaojun M. Pontesbc Q. N., Guangcan D. Internet gaming disorder and psychosocial well-being: A longitudinal study of older-aged adolescents and emerging adults. J. Addictive Behaviors. 2020. Vol. 11. P. 5–11.

         

       
   
   
         

 

©2021 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.