Святослав Лінніков. Гіпергомоцистеїнемія як патогенетичний фактор акушерських ускладнень.

// Наука і освіта.  2020.  №1. 49-52.

Святослав Лінніков,
асистент кафедри загальних дисциплін та клінічної медицини,
Державний заклад "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського",
вул. Старопортофранківська, 26, м. Одесса, Україна


ГІПЕРГОМОЦИСТЕЇНЕМІЯ ЯК ПАТОГЕНЕТИЧНИЙ
ФАКТОР АКУШЕРСЬКИХ УСКЛАДНЕНЬ


АНОТАЦІЯ:

Проведено дослідження впливу різних рівнів гіпергомоцистиїну при мутації метилентетрагідрофолатредуктази (МТHFR) на систему гемостазу. Було досліджено 84 пацієнтки з різноманітною акушерською патологією в анамнезі. У 21(25%) пацієнток була виявлена генетична форма гіпергомоцистеїнемії з різними ступенями тяжкості. На етапі планування вагітності та у 1 триместрі виявлені тромбофілічні прояви: підвищення активності функції тромбоцитів, кількості маркерів тромбофілії D-димеру, ТАТ, F1+2. Тромбофілія зростала з терміном гестації та ступені тяжкості гіпергомоцистеїнемії. Запропонований патогенетично обгрунтований алгоритм лікування тромбофілічного стану у пацієнток низькомолекулярним гепарином (НМГ – клексан), аспікардом, фолівою кислотою, віт. В6, В12, антиоксиданами дав значний позитивний ефект. Для встановлення етіопатогенезу акушерських ускладнень необхідно проводити дослідження системи гемостазу на затамовану тромбофілію та проводити при необхідності антикоагулянтну терапію, що дасть можливість виключити у подальшому перинатальні втрати.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

гіпергомоцистеїнемія, метилентетрагідрофолатредуктаза (MTHFR), тромбофілія, низькомолекулярний гепарин, фолієва кислота.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Беременность высокого риска / под редакцией А. Д. Макацария, Ф. А. Червенака, В. О. Бицадзе. Москва: "МИА", 2015. С 903–906.
2. Guha S. C., Fonseca V., Fink I. M. Hyperhomocysteinemia and thrombosis. Seminars in thrombosis and hemostasis. 2009. Vol. 25. №3.
3. Selhub J., Fidalgo T., Margues D., Tamagnini G. Hyperhomocysteinemia and methylenetetrahydrofolate reductase (MTHFR) mutation in patients with stroke. 16th Congress of thrombosis and haemostasis, Porto. 2010.
4. Rosen R. Genetic predisposition to hyperhomocysteinemia: deficiecy of methylenetetrahydrofolate reductase (MTHFR). Thrombosis and Hemostasis. 2007. Vol. 78. №1. Рp. 523–527.
5. Boers G. H. Hyperhomocysteinemia as a risk factor for arterisl and venous disease: a review of evidence and relevance. Thrombosis and Hemostasis. 2007. Vol. 78. №1. Рp. 520-523.

         

       
   
   
         

 

©2021 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.