Наталія Астрахан. «Гаррі Поттер» Дж. К. Ролінґ: розвивальний потенціал дидактичної інтерпретації.

// Наука і освіта.  2019.  №4. 31-40.

Наталія Астрахан,
доктор філологічних наук, доцент,
професор кафедри германської філології та зарубіжної літератури,
ДВНЗ «Житомирський державний університет імені Івана Франка»,
вул. В. Бердичівська, 40, м. Житомир, Україна


«ГАРРІ ПОТТЕР» ДЖ. К. РОЛІНҐ: РОЗВИВАЛЬНИЙ ПОТЕНЦІАЛ
ДИДАКТИЧНОЇ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ


АНОТАЦІЯ:

У статті цикл романів Дж. К. Ролінґ про Гаррі Поттера піддається рефлексії з погляду впливу на становлення і розвиток особистості читача-старшокласника. Метою статті є здійснення дидактичної інтерпретації романного циклу задля визначення розвивального щодо особистості потенціалу створюваної письменницею картини світу та концепції людини, визначення значущості смислів, віднайдених у процесі інтерпретації щодо впливу на аксіологічну сферу сучасної людини, осмислення «поттеріани» як певної розвивальної програми, підпорядкованої завданню підготовки молодої людини до завдань і викликів сучасності, пов’язаних із необхідністю навчання і розвитку протягом усього життя для гармонізації особистісного та загального буття. В процесі здійснення міждисциплінарного дослідження, гуманітарного за формальними та сутнісними ознаками, використовувалися загальнонаукові теоретичні методи вивчення літературних джерел, опису, аналізу, синтезу, інтерпретації; педагогічний та методичний методи спостереження, а також виховання та навчання засобами мистецтва; літературознавчі методи, зокрема герменевтичний, культурно-історичний, порівняльно-історичний. Дидактично спрямована інтерпретація, реалізована в межах статті, показує, що життя постає у просторі романного циклу про Гаррі Поттера як надскладна духовно-інтелектуальна загадка, яку можна розв’язати, лише докладаючи усіх зусиль розуму та серця, невпинно працюючи разом з усіма іншими людьми, щоразу виходячи на новий рівень усвідомлення завдань та можливостей їх вирішення. Тобто життя вимагає невпинного особистісного розвитку, а повна самореалізація людини, що вводить її у простір історії, веде до гармонізації особистісного та загального буття. Тільки на шляху особистісного розвитку та творчого існування у просторі історії можна вибудувати алгоритм дій, що можуть привести до дива – звичайного людського щастя, яке ґрунтується на любові й тому відкриває нові горизонти буття.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

дидактична інтерпретація, розвиток особистості, творча самореалізація, духовно-інтелектуальна загадка, Дж. К. Ролінґ, «Гаррі Поттер».


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Астрахан Н. Буття літературного твору: Аналітичне та інтерпретаційне моделювання : монографія. К. : Академвидав, 2014. 432 с. (Серія «Монограф»).
2. Астрахан Н. И. Литературное произведение как пространство диалога. Мова і культура. (Науковий журнал). К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2018. Вип. 21. Т. ІІІ (192). С. 13–19.
3. Быков Д. Гарри Поттер. Евангелие от Роулинг. URL: https://www.youtube.com/watch?v=T0uolNBPyIQ (дата звернення: 10.10.2019).
4. Бояршинова С. І. Мандрівка світом роману Джоан Роулінг «Гаррі Поттер і філософський камінь». Зарубіжна література. 2007. № 3. С. 40-42.
5. Гессе Г. Гра в бісер: роман / пер. з нім. Є. О. Поповича. Харків : Фоліо, 2014. 543 с. (Б-ка нобелівський лауреатів).
6. Ісаєва О. О. Феномен сучасної дитячої літератури: Інтелект-шоу «Еврика» за казкою Дж. Ролінг «Гаррі Поттер і філософський камінь». Всесвітня література в середніх навчальних закладах освіти України. 2003. № 5. С. 51-52.
7. Лотман Ю. М. Семиосфера. СПб.: Искусство–СПБ, 2001. 704 с.
8. Мельник А. Мандрівка у твою мрію: Сценарій позакласного заходу за романом Дж. Ролінг «Гаррі Поттер і філософський камінь». Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. 2002. №21. С. 56-59.
9. Ортега-и-Гассет Х. Восстание масс. Избранные труды / пер с исп.; сост., предисл. и общ. ред. А. М. Руткевича. М. : Весь Мир, 1997. С. 43–163.
10. Ролінґ Дж. К. Гаррі Поттер і філософський камінь / пер. В. Морозова. К.: А-ба-ба-га-ла-ма-га, 2002. 319 с.
11. Як заохотити дитину читати_Ранок на каналі UA: ЖИТОМИР 28.03.19. URL: https://www.youtube.com/watch?reload=9&v= w4JxiND6Qls &feature=youtu.be&fbclid=IwAR2mPNXJT-Bq4JKgPG EM0sGNkBGzzFbkObQHtA3mpy09EKxRAK8tqX5Tnp w (дата звернення: 10.10.2019).
12. Ясперс К. Смысл и назначение истории / пер. с нем. М. И. Левина. М. : Политиздат, 1991. 527 с. (Мыслители ХХ в.).
13. Dedinova T. Fantastic literature in the Chech context as a literary science challenge. Ceska literatura. 2015. Vol. 63, No 2. P. 183-211.
14. Inggs J. From Harry to Garri. Strategies for the Transfer of Culture and Ideology in Russian Translations of Two English Fantasy Stories. Meta. Journal des traducteurs. 2003. Vol. 48, No 1-2. P. 285-297.
15. Kroo K. “A man of character, a man who acts...” - The Underground Man in the Context of the Semantic Definition of Nihilism. Mundo Eslavo-journal of Slavic Studies. 2017. No 16. P. 343-354.
16. Nikolaieva M. Theory, post-theory, and aetonormative theory. Neohelicon. 2009. Vol. 36, No 1. P. 13-24.
17. O'Callaghan S. Navigating the 'other' world: cyberspace, popular culture and the realm of the Otherkin. Culture and Religion. 2015. Vol. 16, No 3. P. 253-268.
18. Salakhova A. R. Russian literature in class: steps to face (re)cognition. Ad Alta-journal of interdisciplinary reserarch. 2017. Vol. 7, No 2. P. 116-118. E-7979-2016
19. Volkova V., Ovcharova S., Kolesnikova O., Abramzon T., Rudakova S., Chernova O., Zaitseva T. Philosophy of Being in L. N. Tolstoy's Works of 1850- 1860-Ies: a Man and Nature. International journal pf applied exercise physiology. 2019. Vol. 8, No 2.1. P. 441-450.
20. Yildiz D. An Examination of Popular Translated Novels for Children in Terms of Content. Selcuk universitesi edebiyat facultesi dergisi-selcuk university journal of faculty of letters. 2016. No 36. P. 435-466.
21. Zelenková A. Comparative Literature as Educational Means of Understanding and Communication. Journal of Language and Cultural Education. 2018. Vol. 6, No 1. P. 108-116.

         

       
   
   
         

 

©2020 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.