Олена Волинчук. До проблеми психологічних меж особистості.

// Наука і освіта.  2019.  №3. 37-40.

Олена Волинчук,
аспірантка кафедри теорії і методики практичної психології,
Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»,
вул. Старопортофранківська, 26, м. Одеса, Україна


ДО ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЧНИХ МЕЖ ОСОБИСТОСТІ


АНОТАЦІЯ:

У статті зроблено спробу систематизувати наявні у психології підходи до проблеми психологічних меж особистості. Вказано етапи вивчення проблеми меж. Зазначено, що переважна більшість досліджень феномена здійснюється в рамках філософського та психологічного підходів. Представлено зміст психологічної межі. Подано різновиди та функції меж психологічного простору особистості.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

особистість, психологічні межі, психологічний простір.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Андронникова О. О., Волохова В. И. Психологические границы виктимной личности. Сибирский педагогический журнал. 2018. №2.
2. Володина Ю. А. Проблема определения границ психологического пространства личности. Вестник Брянского государственного университета. 2010. №1.
3. Григор’єва О. В., Драпака А. В. Психологічні межі особистості та метод оцінки їх сформованості. Медицинская психология. 2007. № 4.
4. Леви Т. С. Телесно-энергийный подход к пониманию психологической границы человека. Научные труды Московского гуманитарного университета. 2017. №2.
5. Нартова-Бочавер С. К. «Суверенность психологического пространства личности» – новый метод диагностики личности. Психологический журнал. 2014. Т. 25. №5.
6. Перлз Ф. Практикум по гештальттерапии. Москва, 2017.
7. Сахарова Н. А., Щукина Ю. Ф. Феномен «психологические границы личности» в психологии. Dubna Psychological Journal. 2014. №3.
8. Словник української мови в 11 томах. Т. 4. Київ. 1970-1980.
9. Cambridge advanced learner’s dictionary. Cambridge. 2013.
10. Gabbard G. O., Lester E. P. Boundaries and boundary violations in psychoanalisis. N. Y., 1995.
11. Lewin K. Field theory in social science. 1951.

         

       
   
   
         

 

©2022 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.