Олег Шинкарук. Готовність курсантів-прикордонників до соціальної взаємодії.

// Наука і освіта.  2019.  №3. 10-13.

Олег Шинкарук,
доктор технічних наук, професор, ректор,
Національна академія Державної прикордонної служби України,
вул. Шевченка, 46, м. Хмельницький, Україна


ГОТОВНІСТЬ КУРСАНТІВ-ПРИКОРДОННИКІВ
ДО СОЦІАЛЬНОЇ ВЗАЄМОДІЇ


АНОТАЦІЯ:

В статті представлено результати теоретико-експериментального дослідження готовності курсантівприкордонників до соціальної взаємодії в умовах майбутньої професійної діяльності. Окреслено актуальність та науково-практичну значущість дослідження. Аналізується сутність соціальної взаємодії особистості та готовності особистості до неї. Виокремлюються компоненти, показники готовності особистості до соціальної взаємодії. Пропонуються методи та методики на її дослідження. Наведено результати проведеного констатувального експерименту з вивчення низки показників готовності груп курсантів-прикордонників, які мають високий та низький рівень її сформованості. Проводиться характеристика їх відмінностей з використанням методів математичної статистики. Майбутні прикордонники із високим рівнем готовності до соціальної взаємодії більш упевнені, коректні, схильні до компромісу, співробітництва, підтримки інших у скрутних ситуаціях. Курсанти ж з низьким рівнем готовності до соціальної взаємодії можуть бути охарактеризовані як схильні до домінування, емоційно не стримані, агресивні. Встановлено зв'язок готовності курсантів до соціальної взаємодії з їхніми комунікативними якостями, властивостями: комунікативною толерантністю, товариськістю та афіліативністю.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

готовність, соціальна взаємодія, курсант-прикордонник, розвиток особистості, формування, професійна діяльність.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Белановская О. В. Психология личности: учеб. пособие. Минск : БГУ им. М. Танка, 2001. 226 с.
2. Булгакова О. Ю. Психологічна готовність студентів до соціальної взаємодії: дис. ... д-ра. психол. наук : 19.00.01. Одеса, 2019. 482 с.
3. Велитченко Л. К. Структура субъектности. Наука і освіта. Науково-практичний журнал Південного наукового Центру АПН України. 2004. №6-7. С. 39-43.
4. Вердебер Р., Вердебер К. Психология общения. Санкт-Петербург : Еврознак, 2003. 320 с.
5. А.с. «Тест-опросник формально-динамических показателей общительности» / Санникова О.П. №8838; опубл. 2003. 45 с.
6. Санникова О. П., Кузнєцова О. В. Адаптивность личности: монографія. Одесса : Издатель Н.П.Черкасов, 2009. 258 с.

         

       
   
   
         

 

©2022 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.