Білоусова Людмила Іванівна, Житєньова Наталя. Технологія проектування цифрових дидактичних візуальних засобів у професійній діяльності вчителя

// Наука і освіта.  2019.  №2. 49-55.

Білоусова Людмила Іванівна,
кандидат фізико-математичних наук, професор, професор кафедри інформатики,
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, вул. Алчевських, 29, м. Харків, Україна
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ORCID ID: 0000-0002-2364-1885

Житєньова Наталя Василівна
кандидат педагогічних наук, доцент, професор кафедри інформатики
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, вул. Алчевських, 29, м. Харків, Україна
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ORCID: 0000-0002-3083-1070


ТЕХНОЛОГІЯ ПРОЕКТУВАННЯ ЦИФРОВИХ ДИДАКТИЧНИХ ВІЗУАЛЬНИХ ЗАСОБІВ  У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛЯ 


АНОТАЦІЯ:

В статті визначено сутність та особливості проектування цифрових дидактичних візуальних засобів в професійній діяльності педагога. З’ясовано той факт, що на цей час відсутні педагогічні дослідження присвячені специфіки створення дидактичних візуальних цифрових засобів, проте, створення якісних візуальних матеріалів потребує відповідних компетенцій, що зумовлює необхідність розкриття специфіки їх створення та відповідної технології. Висвітлено специфіку проектування цифрового дидактичного візуального засобу, яка зумовлена врахуванням композиційних рішень, типографіки, колористики, включає в себе  єдність стилю та створення візуальних якорів і метафор. Обґрунтовано технологію проектування зазначених засобів, яка складається з декількох етапів, а саме: етап цілеполагання, етап дидактичного дизайну, етап візуального дизайну, етап інструментального дизайну. Етап цілеполагання передбачає визначення значущості та місця навчального матеріалу в загальній структурі дисципліни, з точки зору відповідної теми, розділу; з’ясування специфіки контингенту учнів; аналіз складностей щодо створення відповідного візуального засобу. Етап дидактичного дизайну передбачає аналітичну роботу з інформацією; визначення ключових елементів інформаційного контенту; встановлення взаємозв’язків та ієрархії. Етап візуального дизайну має на меті перенесення макету у візуальну форму і передбачає врахування композиційних рішень, правил колористики і типографіки та встановлення візуальних якорів і метафор. Останній етап має на меті перенесення прототипу у цифровий формат і передбачає програ- мну реалізацію і отримання кінцевого продукту цифрового візуального дидактичного засобу. Запропонована технологія систематизує процес розробки дидактичного візуального засобу і складається з логічних взаємопов’язаних послідовних етапів, які мають певний результат. Розкрито структуру, зміст та методи проектувальної діяльності вчителя на кожному з етапів. Запропоновану технологію можна використати в процесі підготовки майбутніх педагогів та в системі післядипломної освіти.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

 технології візуалізації, дидактичний дизайн, візуальний дизайн, інструментальний дизайн, освітній процес.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Манько Н. Н. Проективная визуализация дидактических объектов - детерминант развития обучающегося [Електронний ресурс] /Н. Н. Манько // Образование и наука. – 2013. – №6. C.90-105. – Режим доступу: https://cyberleninka.ru/article/n/proektivnayavizualizatsiya-didakticheskih-obektov-determinantrazvitiya-obuchayuschegosya 
2. Капр А. Эстетика искусства шрифта / А. Капр. – М.: Книга, 1979. – 124 с.
3. Гачкало С. Я. Уплив кольорів на психоемоційний стан людини / С. Я. Гачкало [Електронний ресурс] Режим доступу: https://ru.osvita.ua/school/lessons_summary/psychology/ 33170
4. Клейнман Пол. Психология. Люди, концепции, эксперименты. Зрительное восприятие [Електронний ресурс] Режим доступу: https://psixologiya.org/obshhaya/vospriyatie/2272zritelnoe-vospriyatie.html
5. Шевченко В. Э. Визуальные коммуникации: Тенденции форм и технологий передачи информации [Електронний ресурс] // Вестник Челябинского государственного университета. 2015. № 5 (360). С. 189–195.  Режим доступу: https://docplayer.ru/48805081-Vizualnyekommunikacii.html 
6. Шамова, Т. И. Управление образовательными системами. М.: Академия. – 2002. – 384 с
7. Білоусова Л. І., Житєньова Н. В. Онлайнові інструменти візуалізації у діяльності сучасного педагога [Електронний ресурс] // Scientific Journal «ScienceRise: Pedagogical Education». - № 7 (27). - 2018. -  ISSN 2519-4984 (Online), ISSN 2519-4976 (Print). – С. 8-15. Режим доступу:  http://journals.uran.ua/sr_edu/issue/view/9015 

         

       
   
   
         

 

©2020 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.