Леся Передерко. Самооцінка емоційного стану та рівень тривоги у студента медичного спрямування

// Наука і освіта.  2019.  №2. 28-33.

Леся Передерко,
  кандидат біологічних наук,  доцент кафедри медичної біології і медичної генетики,
  Івано-Франківський національний медичний університет, вул. Галицька, 2, м. Івано-Франківськ, Україна 


САМООЦІНКА ЕМОЦІЙНОГО СТАНУ ТА РІВЕНЬ ТРИВОГИ  У СТУДЕНТА МЕДИЧНОГО СПРЯМУВАННЯ 


АНОТАЦІЯ:

Екологічне середовище, в яке входить і психологічна сфера, є одним із ключових факторів у вивченні соціально-професійної зрілості сучасного студента. Тому метою даного дослідження став моніторинг самооцінки емоційного стану і рівня тривоги студента медичного спрямування. Було застосовано методики «Самооцінка емоційних станів» А. Уессмана і Д. Рікса, шкалу тривоги Г. Тейлора (з модифікацією В. Норакідзе), теоретичні, емпіричні та статистичні методи. Встановлено коефіцієнт детермінації, який свідчить, що використана модель придатна для практичного застосування оскільки результативна властивість пояснюється впливом факторної ознаки. Висока самооцінка емоційного стану сформована під впливом зовнішніх чинників супроводжувалася певним рівнем тривоги. Дослідження вказує на емпіричний зв'язок між самооцінкою емоційного стану, рівнем тривоги і впливом соціальних факторів. Виявлені результати можуть стати основою для подальших досліджень даного психологічного кола.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

самооцінка, емоційний стан, рівень тривоги, студент.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Cacioppo, J. T & Gardner, W. L (1999). Emotion. Annual Review of Psychology, p. 191. 
2. Schacter, D. L., Gilbert, D. T., Wegner, D. M., & Hood, B. M. (2011). Psychology (European ed.). Basingstoke: Palgrave Macmillan. p. 373-381 
3. Melmed, S., Polonsky, K., Larsen, P, Kronenberg, H. (2011). Textbook of Endocrinology (11th ed.). Saunders. P. 478–479. 
4. Karelin, A. (2007). Great encyclopedia of psychological tests (Moscow: Exmo ed.). P. 39-40. 
5. Medic, V. A., Tokmachev, M. S., Fishman, B. B. (2000) Statistics in medicine and biology (Moscow: Medicine ed). 412 p.  
6. Dolgova, V. I. (2017). Investigation of self-assessment of emotional states of students with various level of emotional intelligence in the period of examination session. Journal The Vector of Science of TSU. Series: Pedagogy, psychology. No. 3 (30). P. 54-59. 
7. Timothy, A., Judge and Joyce E. Bono. (2001). Relationship of Core Self-Evaluations Traits – SelfEsteem, Generalized Self-Efficacy, Locus of Control, and Emotional Stability – With Job Satisfaction and Job Performance: a Meta-Analysis. Journal of Applied Psychology. Vol. 86, No. 1. P. 80-92. 
8. Dahlin, M., Joneborg, N., Runeson, B.  (2007). Perfomance-based self-esteem and burnout in a cross-sectional study of medical students. Journal Medical Teacher.  Volume 29. P. 43-48.  
9. Reda Abouserie. (1994). Sources and Levels of Stress in Relation to Locus of Control and Self Esteem in University Students. Educational Psychology. Volume 14. Issue 3. P. 323-330. 
10. Mary, E. Pritchard, Gregory, S. Wilson. (2003). Using emotional and Social Factors to Predict Student Success. Journal of College Student Development, Volume 44, Number 1, January/February. P. 18-28. 
11. Bernice, Andrews & John, M. Wilding. (2004). The relation of depression and anxiety to life‐stress and achievement in students. British Journal of Psychology. Volume 95, Issue4. November. p. 509-521.

         

       
   
   
         

 

©2020 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.