Анатолій Чустрак, Петро Тодоров, Крістіан Кобусь. Статокінетична стійкість та інші фізичні якості спортсменів початківців

// Наука і освіта.  2019.  №2. 22-28.

Анатолій Чустрак
кандидат педагогічних наук, доцент, приват-професор,  
доцент кафедри гімнастики та спортивних єдиноборств,  
Петро Тодоров,
доцент, заслужений працівник фізичної культури та спорту України, 
доцент кафедри гімнастики  та спортивних єдиноборств, 
Крістіан Кобусь

магістрант кафедри гімнастики  та спортивних єдиноборств, 
Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського,
вул. Старопортофранківська, 26, м. Одеса. Україна 


СТАТОКІНЕТИЧНА СТІЙКІСТЬ ТА  ІНШІ ФІЗИЧНІ ЯКОСТІ СПОРТСМЕНІВ ПОЧАТКІВЦІВ 


АНОТАЦІЯ:

В статті розглядаються емпіричні дослідження впливу підвищення статокінетичної стійкості на інші фізичні якості спортсменів 6-7 років групи початкової підготовки. Актуальність роботи визначається значним омолодженням багатьох видів спорту та необхідністю підвищення статокінетичної стійкості саме в молодшому шкільному віці, який являється сенситивним для підвищення цієї важливої якості де формуються основні статичні, динамічні і просторово-часові параметри рухів дітей. Для визначення статокінетичної стійкості використовували показники статичної та динамічної рівноваги після дозованих вестибулярних подразнень та  як вони впливають на гнучкість, спритність, швидкість,  силову та статичну витривалість і швидкісно-силові якості дітей; Хоча до педагогічного  експерименту статокінетична стійкість та майже всі інші фізичні якості були на низькому рівні, після шестимісячного експерименту достовірно покращились всі фізичні якості спортсменів, як у дівчат так і в хлопців. Всі починаючі спортсмени продемонстрували добрі та відмінні результати, як статокінетичної стійкості, так і інших фізичних якостей за виключенням швидкісно силових якостей у хлопців, де виявились середні (задовільні) оцінки, згідно державних нормативів. Важливо також, що спортсмени, які систематично відвідували тренування перестали хворіти простудними захворюваннями. Результати дослідження можуть бути корисними для тренерів спортсменів груп початкової підготовки та вчителів фізичної культури загальноосвітніх шкіл.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

 починаючі спортсмени 6-7 років, статокінетична стійкість, фізичні якості.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Афонін В. М. Спеціальна (вестибулярна) підготовка військовослужбовців / В. М. Афонін // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – Харків: ХДАДМ, 2011. - No 2. – С. 7-9.
2. Воропай С. М. Вплив занять спеціального акробатичного спрямування на рівень прояву стійкості вестибулярного аналізатора юних бійців - багатоборців 6-8 років / С. М. Воропай, О. М. Бур’яноватий // Педагогіка, психологія та медико- біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2014. – No 11. – С. 13-16.
3. Нейродинамічні функції та статокінетична стійкість кваліфікованих кікбоксерів / [Г. В. Коробейніков, О. В. Жирнов, Л. Г. Коробейнікова, Д. С. та ін.] // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету ім.Т. Г. Шевченка . - 2018. No154. Т1. - С. 90 - 94.
4. Чертихина Н. А. Комплексное развитие вестибулярной устойчивости в художественной гимнастике на этапе начальной подготовки: автореф. дис. канд.
пед. наук: 13.00.04 «Теория и методика физического воспитания и спортивной тренировки» / Н. А. Чертихина. – Волгоград, 2013. – 24 с.
5. Чустрак А. П. Теорія та методика спортивної підготовки. Навчальний посібник для студентів інституту фізичної культури / А. П. Чустрак, І.В. Тодорова. - ПНПУ ім. К.Д. Ушинського. - Одеса. – 2011. – 76 с.
6. Чустрак А. П. Статокінетична стійкість школярів. Монографія / А. П.Чустрак. – ПНПУ ім. К.Д. Ушинського, Одеса. - 2015. – 126 с., присвячена 200річчю Університету Ушинського.
7. Чустрак А. П. Тренування статичної та динамічної рівноваги школярів. // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського. Педагогічні науки. №1 (108) / А. П. Чустрак, М. М. Шерстюк, М. В. Літвінов. – Одеса. – 2016.- С. 80 – 84.
8. Чустрак А. П. Формирование статокинетической устойчивости школьников // Научный журнал «Novation» № 6 / А. П. Чустрак, Т. К. Павленко, М. В. Литвинов. – Варна. - 2016. - С.33-39.
9. Чустрак А. П., Динаміка розвитку фізичних якостей підлітків // Znanstvena misel journal №8 / А. П. Чустрак, О. О. Погорелова, О. С. Марунчак. - Slovenska cesta 8, 1000 Liubliana, Slovenia. – 2017. – P. 66 – 69.
10. Abdelghaffar H., Elshazly M. Cochlear implants in children with vestibular hypofunction. // Egyptian Journal of Ear, Nose, Throat and Allied Sciences. 2011, vol. 12 (1), pp. 49-52.
11. Gioacchini F. M., Alicandri-Ciufelli M., Kaleci S., Magliulo G., Re M. Prevalence and diagnosis of vestibular disorders in children: A review // International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology. 2014, vol.78 (5), pp. 718-724.
12. Moiseenko E. K. Determination of the functional status of vestibular apparatus at children aged 5-6 years old // Physical education of students. 2012, vol. 2, pp. 70 - 73.
13. Myer G., Ford K., McLean S., Hewett T. The effects of plyometric versus dynamic stabilization and balance training on lower extremity biomechanics. //The American Journal of Sports Medicine, 2006, vol. 34(3), pp. 445-455.
14. Syshko D. V. The various reactions of sportsmen are received of vestibule load // Physical education of students. 2009, vol. 1, pp. 70 - 72.

         

       
   
   
         

 

©2020 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.