Марта Володимирівна Кондратюк. Впровадження елементів проектного навчання в українські магістерські програми для перекладачів

// Наука і освіта.  2019.  №2. 17-21.

Марта Володимирівна Кондратюк
кандидат філологічних наук,  доцент кафедри теорії та практики перекладу, 
Донецький національний університет імені Василя Стуса, вул. 600-річчя, 21, Вінниця, Україна 


ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ПРОЕКТНОГО НАВЧАННЯ В УКРАЇНСЬКІ МАГІСТЕРСЬКІ ПРОГРАМИ ДЛЯ ПЕРЕКЛАДАЧІВ


АНОТАЦІЯ:

У статті розглянуто актуальність впровадження проектного навчання (ПН) в українських програмах перекладу та зазначено деякі напрямки впровадження проектного навчання з точки зору компетенції перекладача, визначеної Європейською рамкою компетенцій для магістерських програм перекладу. У статті міститься короткий огляд теорії проектного навчання Джона Дьюї і запропоновано шляхи включення елементів ПН до університетських програм перекладу, розглянуто шляхи як європейські вимоги до магістра з перекладу можуть бути використані в українському контексті.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

проектне навчання, Джон Дьюї, компетенції перекладача, методика навчання, орієнтована на студента, софт навички, європейські вимоги до компетенцій випускників магістерських програм підготовки перекладачів.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Baer, B. S. & Koby, S. (2003). “Introduction:
Translation Pedagogy: The Other Theory”. Beyond the Ivory Tower, Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.
2. Bandura, A. (2006). Toward a Psychology of human agency. Perspectives on Psychological Science, 1 (2), 164-180.
3. Billet, S. (2011). Knowing in Practice: Reconceptualizing translation expertise. Learning and Instruction, 11 (6), 431-452.
4. Dewey, J. (1938). Experience and Education. New York, Simon & Schuster.
5. Doherty, S. (2016). The Impact of Translation Technologies on the Process and Product of Translation. International Journal of Communication, 10, 947-969.
6. Kolb, A. & Kolb, D. (2005). Learning styles and learning spaces: Enhancing experiential learning in higher education. Academy of Management Learning & Education, 4 (2), 193-212.
7. European Master’s in Translation. Retrieved from: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/emt_competence_ fwk_2017_en_web.pdf
8. González Davies, M. (2004). Multiple Voices in the Translation Classroom. Amsterdam: John Benjamins.
9. Plaza-Lara, C. (2016). The Competence Paradigm in Education applied to the Multicomponent Models of Translator Competences. Journal of Translator Education and Translation Studies, (1)2, pp. 4-19.
10. Pym, An. (2011). What Technology does to Translation? The International Journal for Translation & Interpreting, 3, 1. Retrieved from http://www.transint.org/index.php/transint%20%20%20%20%20%20%20 %20%20%20%20/article/viewFile/121/81
11. Risku, H. (2002). Situatedness in Translation Studies. Cognitive Systems Research, 3, 523-533.

         

       
   
   
         

 

©2020 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.