Олена Стеченко. Біологічна та біоорганічна хімія в навчальних планах підготовки лікарів

// Наука і освіта.  2019.  №2. 5-12.

Олена Стеченко
кандидат хімічних наук, доцент,  доцент кафедри біоорганічної та біологічної хімії, 
Національний медичний університет імені О. О. Богомольця,  Бульвар Т. Шевченка, 13, м. Київ, Україна
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ORCID: 0000-0001-7899-0153
Researcher ID D-4382-2018 


БІОЛОГІЧНА ТА БІООРГАНІЧНА ХІМІЯ В НАВЧАЛЬНИХ ПЛАНАХ  ПІДГОТОВКИ ЛІКАРІВ


АНОТАЦІЯ:

Після приєднання України в 2005 році до Європейського освітньо-наукового середовища питання академічної мобільності стало все більше привертати до себе увагу фахівців. Забезпечення перезарахування кредитів та результатів навчання студентів за методологією Європейської кредитно-трансферної системи (ЄКТС) є доволі проблематичним і нині, якщо ми говоримо про підготовку майбутніх лікарів. Складнощі пов'язані з різницею в системах вищої освіти в країнах Європейської співдружності та Україні як за ступенями, очікуваними результатами, так і за механізмами регуляції з боку держави. Тому особливої ваги набуває пошук можливостей поступового вирівнювання змісту освіти між різними гравцями на ринку освітніх послуг Європи. Окрім того, перехід вищої медичної освіти на підготовку магістрів медицини та впровадження нового навчального плану Міністерства охорони здоров'я (МОЗ) України створили підґрунтя для розбіжностей з попереднім навчальним планом підготовки спеціалістів за спеціальністю «Лікувальна справа». Внаслідок зазначеного академічна мобільність та застосування трансферу кредитів ЄКТС навіть в межах нашої країни є ускладненими як при переведенні з одного закладу вищої освіти (ЗВО) до іншого, так і при розгляді питань поновлення, виходу з академічних відпусток тощо. Порівняння обсягів викладання дисциплін для студентів однакових (або співставних) медичних спеціальностей в різних країнах дозволяє окреслити можливі траєкторії гармонізації зусиль щодо подальшої розбудови спільного освітнього середовища. Не менш важливим є аналіз змін в розподілі навчальних годин з дисциплін, які відбулись за останні десятиліття в навчальних планах підготовки лікарів в Україні. Наскільки відображають такі зміни тенденцію підвищення вимог з боку суспільства до якості підготовки фахівців? В статті детально висвітлено результати порівняльного аналізу навчальних планів підготовки лікарів у закладах вищої освіти України та деяких країн Європи з точки зору кількості кредитів, аудиторних годин та годин самостійної роботи студентів (СРС) з біологічної та біоорганічної хімії - однієї з ключових медико-біологічних дисциплін. Співставлення обсягів навчального навантаження з біологічної хімії закладів вищої освіти України та за її межами надає додаткові підстави для прогнозування можливості перезарахування кредитів у контексті академічної мобільності студентів-медиків.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

навчальні плани, навчальні програми, біологічна та біоорганічна хімія, додипломна підготовка лікарів.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Кліщ Г. Форми організації навчання у медичних університетах Австрії / Г. Кліщ // Медична освіта. – 2014. – №4. – С. 56-59.
2. Нахаєва Я. М. Дефінитивний аналіз дослідження педагогічної проблеми підготовки майбутніх лікарів / Я. М. Нахаєва // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Педагогіка, соціальна робота». – 2013. – №28. – С. 113-115.
3. Саварин Т. В. Розвиток вищої освіти Греції (на прикладі Університету ім. Аристотеля в м. Салоніках) / Т. В. Саварин, Ю. Ю. Яриш, О. В. Денефіль // Медична освіта. – 2018. – №4. – С. 191-195.
4. Стеченко О. В. Євроінтеграційні зміни у вищій медичній та фармацевтичній освіті: найближчі перспективи / О. В. Стеченко // Людинознавчі студії. Серія «Педагогіка». – 2015. – № 1/33. – С. 202-211.
5. Фальфушинська Г.І. Порівняльна характеристика навчальних планів блоку базових хімічних дисци
плін підготовки фахівців за спеціальностями «Фармація» та «Лікувальна справа» у медичних ВНЗ країн – асоційованих партнерів ЕРАЗМУС / Г. І. Фальфушинська, Л. М. Іванець, Г. Я. Загричук // Медична освіта. – 2015. – №4. – С. 60-63.
6. Хоменко К. П. Порівняльний аналіз підготовки лікарів у Польщі та Україні / К. П. Хоменко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – 2015. – №8 (52). – С. 226-233.
7. Barrow M. Strategies for planning and designing medical curricula and clinical teaching / M. Barrow, J. McKimm, D. D. Samarasekera // South-East Asian Journal of Medical Education. – 2010, – №1 (4), – Р. 2-8.
8. Zavlin D. A comparison of medical education in Germany and the United States: from applying to medical school to the beginnings of residency / D. Zavlin, K. Jubbal, J. Noé, B. Gansbacher // GMS German Medical Science. – 2017. – Vol. 15. – P. 1-12.

         

       
   
   
         

 

©2020 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.