Щамбура Ю., Пивоварчик І., Скоромна М. Ставлення сучасних підлітків до булінгу

// Наука і освіта.  2019.  №1. 11-20.

Юлія Щамбура
аспірантка кафедри теорії та методики практичної психології,
Ірина Пивоварчик
кандидат психологічних наук, доцент,
Маріанна Скоромна
кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри педагогічних технологій початкової освіти, 
Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського,  вул. Старопортофранківська, 26, м. Одеса, Україна 


СТАВЛЕННЯ СУЧАСНИХ ПІДЛІТКІВ ДО БУЛІНГУ 


АНОТАЦІЯ:

У статті аналізується проблема ставлення сучасних підлітків до булінгу. Уточнено психологічну сутність булінгу та ознак, що його розкривають. Поставлено за мету розкрити специфіку ставлення  сучасних підлітків до булінгу. В якості діагностичного інструментарію використовувався модифікований варіант опитувальника «Ставлення учнів середньої та старшої школи до булінгу», який був розроблений Соціологічною лабораторією СПбГЕУ. У нашому випадку він був доповнений та розширений з метою детального дослідження факторів, що впливають та обумовлюють прояв булінгу серед підлітків та виявляють: по-перше, декларативне ставлення до булінгу та причинно-наслідкові зв’язки його появи та прояву; по-друге,  наявність булінгу у власному досвіді підлітків; по-третє, уявлення підлітків про можливості подолання булінгу та його превенції; по-четверте, ставлення до булінгу, що проявляється на рівні поведінки підлітків та умов за якими вони його застосовують. Емпірично зафіксовано особливості ставлення підлітків до булінгу серед однолітків. Встановлено, що більше половини підлітків зазнавали булінг з різною частотою та в різні періоди життя переважно у школі. Виявлено суттєві розбіжності у ставленні підлітків до булінгу на декларативному та поведінковому рівні. Лише половина підлітків з-поміж тих, хто застосовує насилля визнала це на декларативному рівні. Зафіксовано що, підлітки, які потерпають від насилля у родині ставляться до нього як до норми життя та вважають, що насилля необхідно терпіти. Показано, що досвід різного ступеня залученості підлітків до проявів насилля лише у школі сприяє формуванню їх ставлення до булінгу як до прийнятної форми поведінки, але з розумінням відповідальність всіх учасників. Підлітки, які потерпають від регулярних та постійних утисків від вчителів вважають будь-яких дорослих неспроможними у питаннях вирішення булінгових ситуацій, а також дозволяють собі ставитись до однолітків з насиллям. Підтверджено, що підлітки, які не зазнавали насильницьких дій з боку родини, школи та однолітків ставляться до насилля негативно, а в вирішенні булінгових ситуацій сподіваються на учнів та вчителів. 


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

булінг, насилля, цькування, підлітки, ставлення до  булінгу.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Alsaker F., Nagele C. Bullying in kindergarten and prevention // Understanding and addressing bullying: An international Perspective PrevNet publication series / D. Pepler, W. Craig. – 2008. – Vol. 1. – Р. 230-248.

2. Espelage, D. L.; Swearer, S. M. Research on school bullying and victimization: What have we learned and where do we go from here? / School psychology review. – 2003. – Vol. 32. – No. 3. -P. 365-383. 

3. Held D., MacGrew A., Goldblatt L., Perraton J. "Global Transformations: Politics, Economics and Culture "- Stanford, California, 1999.

4. Olweus D. Bullying at school: Longgterm outcomes for the victims and an effective schoollbased intervention program // Aggressive behavior: Current perspectives / Ed. L. R. Huessmann. – New York: Plenum Press, 1994. – Р. 97-130.

5. Salmivalli C. Bullying and the peer group: A review // Aggression and Violent Behavior. – 2010. – Vol. 15. – No. 2. – Р. 112-120. doi: 10.1016/j.avb.2009.08.007.

6. Wang, Jing; Iannotti, Ronald J.; Nansel, Tonja R. School Bullying Among Adolescents in the United States: Physical, Verbal, Relational, and Cyber /Journal of adolescent health. – 2009. – Vol. 45 – No. 4. – P. 368-375.

7. Бочавер А. А., Хломов К. Д. Буллинг как объект исследований и культурный феномен // Психология. Журн. ВШЭ. – 2013. – Т. 10. − № 3. – С. 149-159.

8. Ермолова Т. В., Савицкая Н. В. Буллинг как групповой феномен: исследование буллинга в Финляндии и скандинавских странах за последние 20 лет (1994 – 2014) [Электронный ресурс] // Современная зарубежная психология. – 2015. – Т. 4. − № 1. – С. 65-90. URL: http://psyjournals. ru/jmfp/2015/n1/76177. shtml (дата обращения: 02.09.2017).

9. Плакош М. І. Булінг в школі /Методичний кейс (Інтегрований семінар голів шкільних методичних об’єднань, класних керівників та працівників психологічної служби загальноосвітніх навчальних закладів. 3 листопада 2016 року). - 2016. – 42с. 

         

       
   
   
         

 

©2022 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.