Коляда Н.,Берлет А., Король С. Система установ для дітей з обмеженими психофізичними можливостями в україні у сфері соціального захисту

// Наука і освіта.  2019.  №1. 5-10.

Наталія Коляда
кандидат психологічних наук, викладач, 
Альона Берлет
магістр спеціальності «Соціальна робота», практичний психолог, 
Сергій Король
кандидат політичних наук,  Сумський державний університет, 
вул. Римського-Корсакова, 2, м. Суми, Україна 


СИСТЕМА УСТАНОВ ДЛЯ ДІТЕЙ З ОБМЕЖЕНИМИ ПСИХОФІЗИЧНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ В УКРАЇНІ У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 


АНОТАЦІЯ:

Стаття присвячена теоретичному аналізу системи установ для дітей з обмеженими психофізичними можливостями в Україні. Визначено систему державних та недержавних установ із роботи з дітьми з обмеженими психофізичними можливостями. Акцентовано увагу на порівняльній характеристиці громадських ініціатив, діяльність яких спрямована на соціальну інтеграцію та надання послуг та програм абілітації та реабілітації, забезпечення комплексної, міждисциплінарної та індивідуальної підтримки дітям зазначеної категорії.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

 обмежені психофізичні можливості, соціальне забезпечення, соціальний захист, інтеграція, соціалізація, соціальний захист, система установ. 


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Вимоги до програмно-цільового обслуговування дітей з розладами зі спектра аутизму: метод. реком. / укл.: І. А. Марценковський, Я. Б. Бікшаєва, О. В. Ткачова. – К., 2009. – 31 с.

2. Дудіна О.О. Ситуаційний аналіз стану здоров’я дитячого населення / О. О. Дудіна, А. В. Терещенко // Вісник соц. гігієни та орг. охорони здоров’я України. – 2014. – № 2. – С. 49–57.

3. Кармазіна О. О. Заклади охорони здоров’я та захворюваність населення України у 2017 році / О. О. Кармазіна // Статистичний збірник. – К.: Державна служба статистики України, 2018. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: URL: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2018/zb/07 /zb_ zdpus_2017. pdf.

4. Качан Л. Усі різні – усі рівні / Л. Качан, О. Косенко // Соціальний захист. – 2005. – № 10. – С. 46–51.

5. Левін Р. Я. Соціальні проблеми сімей з дітьми, які мають функціональні обмеження / Р. Я. Левін // Український соціум. – 2005. – № 2/3. – С. 114–133. 

6. Храпко І. Є. Мережа установ соціального захисту населення України / І. Є. Храпко // Економіка. Управління. Інновації. – 2013. – №1. – С. 7.

         

       
   
   
         

 

©2023 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.