Людмила Цибух, Ілля Окул. Особливості протікання кризи юнацького віку.

// Наука і освіта.  2018.  №9-10. 68-72.


DOI:

Людмила Цибух,
кандидат психологічних наук,
доцент кафедри теорії і методики практичної психології,
Ілля Окул,
студент,
Державний заклад «Південноукраїнський національний
педагогічний університет імені К.Д. Ушинського»,
вул. Фонтанська дорога, 4, м. Одеса, Україна,


ОСОБЛИВОСТІ ПРОТІКАННЯ КРИЗИ ЮНАЦЬКОГО ВІКУ


АНОТАЦІЯ:

У статті розглядаються особливості протікання вікової кризи 21 року та проводиться аналіз досліджень, що стосуються вікової періодизації психічного розвитку та власне пізнього юнацького віку. На основі емпіричного дослідження кризових переживань юнаків було встановлено, що криза юнацького віку здебільшого має місце на 21 році життя, але у деяких людей може охоплювати і 20-й рік. Встановлено зворотну залежність віку з показником самотності, тобто спостерігається збіг дорослішання із зменшенням відчуття самотності. Емпіричне дослідження показало відсутність значущого зв’язку між здатністю приймати інших і показниками віку, самотності та ймовірності духовної кризи.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

 юнацький вік, вікові кризи, криза юнацького віку, відчуття самотності, здатність приймати інших.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Ариас Анна-Мария. Динамика профессиональной идентичности студентов вуза (психологический анализ) / А.–М. Ариас, Е. Карпова, Т. Кукулите // Знание. Понимание. Умение. – 2016. – № 3. – С. 241– 253.
2. Ведута О. В. Мотивационные кризисы и кризисно-обусловленная модель формирования учебной мотивации студентов / О. В. Ведута // Вестник Томского государственного университета. – 2015. – № 395. – С. 198–203.
3. Поліщук В. М. Базовий симптомокомплекс кризи входження в дорослість / В. М. Поліщук // Психологія: реальність і перспективи. – 2013. – Вип. 2. – С. 152–155.
4. Чернобровкина С. В. Кризис ранней взрослости: особенности его переживания и преодоления молодыми людьми с различными социальнодемографическими характеристиками / С. В. Чернобровкина // Вестник Омского университета. Серия «Психология». – 2007. – Вып. 2. – С. 27–36.
5. Чернобровкина С. В. Кризис юности: взаимосвязь особенностей переживания с характеристиками социально-психологической адаптации / С. В. Чернобровкина // Вестник Омского университета. Серия «Психология». – 2010. – Вып. 1. – С. 25–38.
6. Чернобровкина С. В. Кризис юности у студентов как кризис взросления / С. В. Чернобровкина // Вестник Омского университета. Серия «Психология». – 2014. – Вып. 1. – С. 24–31.
7. Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис / Эрик Эриксон; пер. с англ.; общ. ред. и предисл. Толстых А. В. – М.: Издательская группа “Прогресс”, 1996. – 344 с.
8. Ясько Бэла. К проблеме взаимосвязи временной децентрации с самооценкой личности на этапах переживания психологического кризиса / Б. Ясько, Л. Тхагалижокова // Российский психологический журнал. – 2017. – Том 14. – №1. – С. 77–95.
9. Russell Daniel. Developing a measure of loneliness / D. Russell, L. A. Peplau, M. L. Ferguson // Journal of Personality Assessment. – 1978. – № 42. – P. 290-294.

         

       
   
   
         

 

©2020 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.