Natalia Hromova. Influence of Students’ Mindset and Grit on Their Language Aptitude.

// Наука і освіта.  2018.  №9-10. 34-43.


DOI:

Наталія Михайлівна Громова,
кандидат психологічних наук,
Київський університет імені Бориса Грінченка,
вул. Бульварно-Кудрявська, 18/2, м. Київ, Україна


ВПЛИВ ТИПУ МИСЛЕННЯ ТА ТВЕРДОСТІ ХАРАКТЕРУ
СТУДЕНТІВ НА ЇХНЮ ЗДАТНІСТЬ ДО ВИВЧЕННЯ МОВ


АНОТАЦІЯ:

Низький рівень володіння іноземними мовами у студентів вишів, незважаючи на доступність ресурсів та відкритість кордонів, залишається актуальною проблемою у навчанні, вирішення якої викликає науковий інтерес у психологів та педагогів протягом останніх десятиліть. Статтю присвячено дослідженню основних мотиваційних чинників, які сприяють формуванню здатності до успішного вивчення іноземних мов. Тип мислення студентів, спрямований на зростання, набуває суттєвого значення у вивченні іноземних мов. Ставлення до вивчення іноземних мов та усвідомлення важливості володіння кількома іноземними мовами у сучасному світі також впливає на академічну успішність студентів. Метою цієї роботи є встановлення зв’язку між академічною успішністю студентів у вивченні іноземних мов, типом їхнього мислення та твердістю характеру. У проведенні дослідження застосовувались такі методи: тест на встановлення рівня володіння англійською мовою, анкетування з метою виявлення ставлення студентів до вивчення іноземних мов, контент-аналіз письмових відповідей студентів, тест на тип мислення (за К. Двек) та тест на твердість характеру (за Е. Дакворт). Результати анкетування виявили високий рівень здатності до вивчення іноземних мов у тих студентів, які володіють англійською на високому рівні. Дані перевірки на твердість характеру також підтвердили результати опитування, в якому успішні у навчанні студенти є більш мотивованими та готовими до подолання складнощів у вивченні іноземних мов. Студенти з типом мислення, спрямованим на зростання, продемонстрували кращі результати як у загальному рівні академічної успішності, так і у рівні володіння іноземною мовою. Сприятливий вплив типу мислення, спрямованого на зростання, та високих результатів перевірки на твердість характеру академічну успішність студентів підкріплюють теорії Е. Деверс, К. Двек та Е. Дакворт, що дозволяє продовжувати дослідження у цій галузі.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

здатність, ставлення, твердість характеру, тип мислення, спрямований на зростання, успішність, фіксований тип мислення.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Armstrong T. Multiple intelligences in the classroom / T. Armstrong. – Alexandria, Virginia USA: ASCD, 2009.
2. Blackwell L. S. Implicit theories of intelligence predict achievement across an adolescent transition: a longitudinal study and an intervention / L. S. Blackwell, K. H. Trzesniewski, & C. S. Dweck // Child Development. – 2007. – №78. – pp. 246-263.
3. Christison M. A. Applying multiple intelligences theory in preservice and inservice TEFL education programs [Електронний ресурс] / M. A. Christison. – 1998. Режим доступу: http://dosfan.lib.uic.edu/usia/EUSIA/forum/vols/vol36/no2/p2.htm.
4. Devers A. Thinking about intelligence: how student mindsets influence academic performance / A. Devers // Rising Tide. – 2015. – №7. – pp. 1-23.
5. Duckworth A. Grit: the power of passion and perseverance / A. Duckworth. – New York: Scribner, 2016.
6. Dweck C.S. Mind-sets and equitable education / C.S. Dweck // Principal leadership. – 2010. – №10(5). – pp. 26-29.
7. Gardner H. Frames of mind / H. Gardner. – London: Fontana Press, 1994.
8. Lazear D.G. Eight ways of teaching: the artistry of teaching for multiple intelligences / D.G. Lazear. – Glenview, IL: Skylight Professional Development, 1999.
9. Nisbett R.E. Intelligence and how to get it: why schools and cultures count / R.E. Nisbett. – New York: W. W. Norton & Company, 2010.
10. Reeve C. Manifestations of intelligence: Expanding the measurement space to reconsider specific cognitive abilities / C. Reeve, C. Scherbaum, & H. Goldstein // Human Resource Management Review. – 2015. – №25. – pp. 28-37.
11. Schneider W. J. The Cattell-Horn-Carroll (CHC) model of intelligence v2.2: a visual tour and summary [Електронний ресурс] / W.J. Schneider & K.S. McGrew. – 2012. – Режим доступу:http://www.iapsych.com/chcv2.pdf .
12. Evaluation tests [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://mindsetonline.com/testyourmindset/step1.php? https://angeladuckworth.com/grit-scale/.

         

       
   
   
         

 

©2020 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.