Оксана Ємець. Особливості стабілізації психоемоційного стану жінок у пренатальний та постнатальний періоди.

// Наука і освіта.  2018.  №9-10. 28-33.


DOI:

Оксана Ємець,
здобувач кафедри психології Навчально-наукового
інституту міжнародних відносин та соціальних наук,
Міжрегіональна Академія управління персоналом,
вул. Фрометівська, 2, м. Київ, Україна


ОСОБЛИВОСТІ СТАБІЛІЗАЦІЇ ПСИХОЕМОЦІЙНОГО СТАНУ
ЖІНОК У ПРЕНАТАЛЬНИЙ ТА ПОСТНАТАЛЬНИЙ ПЕРІОДИ


АНОТАЦІЯ:

Мета статті полягає в аналізі результатів емпіричного дослідження особливостей стабілізації психоемоційного стану жінок у пренатальний, постнатальний періоди. Для досягнення поставленої мети було виокремлено критерії, показники, рівні стабілізації психоемоційного стану жінок у пренатальний, постнатальний періоди, застосовано емпіричні методи (анкетування, тестування), за допомогою яких визначались особливості рівня стабілізації психоемоційного стану жінок у пренатальний та постнатальний періоди. Кількісну обробку емпіричних даних було здійснено за допомогою методів математично-статистичної обробки даних з використанням комп’ютерної програми SPSS. У статті наводяться результати діагностики рівня стабілізації психоемоційного стану жінок у пренатальний та постнатальний періоди, його складових, на підставі аналізу яких виявлено, що психоемоційний стан жінок у пренатальний та постнатальний періоди є недостатньо стійким, потребує корекційного впливу та постійного супроводу для покращення рівня стабілізації.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

психоемоційний стан, постнатальний період, пренатальний період, рівень стабілізації, критерій.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Писаренко В. Г. Коррекция психоэмоционального состояния беременных женщин / В. Г. Писаренко // Научный альманах. – 2015. – № 10-4(12). – С. 412-417.
2. Ушакова В. Психоемоційний стан жінок у ранньому післяпологовому періоді життя / В. Ушакова // Психологія і суспільство. – 2014. – № 3. – С. 144- 152.
3. Batsylieva O. V. Features of psycho-emotional state of women with prolonged pregnancy / O. V. Batsylieva // Problems of Modern Psychology : Collection of research papers of Kamianets-Podilskyi Ivan Ohienko National University, G. S. Kostiuk ; Institute of Psychology at the National Academy of Pedagogical Science of Ukraine / scientific editing by S. D. Maksymenko, L. A. Onufriieva. – Issue 27. – Kamianets-Podilskyi : Aksioma, 2015. – Р. 34–47.
4. Tyrlik М. Predictors of Pregnancy-Related Emotions / M. Tyrlik, S. Konecny, L.Kukla // Journal of Clinical Medicine Research. – 2013. – № 5 (2). – Р. 112-120. – doi : 10.4021/jocmr1246e.
5. Velikova S. Can the Psycho-Emotional State be Optimized by Regular Use of Positive Imagery? Psychological and Electroencephalographic Study of SelfGuided Training /S. Velikova, H. Sjaaheim, B. Nordtug // Front Hum Neurosci. – 2016. – № 10. – Р. 664. – doi : 10.3389/fnhum.2016.00664.

         

       
   
   
         

 

©2020 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.