Анастасія Яцишина. Дослідження емоційно-деструктивної поведінки в контексті гіперактивності та особистісних особливостей дітей.

// Наука і освіта.  2018.  №9-10. 13-20.


DOI:

Анастасія Яцишина,
аспірант кафедри теорії та методики практичної психології,
Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського,
вул. Фонтанська дорога, 4, м. Одеса, Україна


ДОСЛІДЖЕННЯ ЕМОЦІЙНО-ДЕСТРУКТИВНОЇ ПОВЕДІНКИ В КОНТЕКСТІ
ГІПЕРАКТИВНОСТІ ТА ОСОБИСТІСНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ДІТЕЙ


АНОТАЦІЯ:

Статтю присвячено дослідженню співвідношення показників, що характеризують емоційну деструктивність, гіперактивність та особистісні особливості дітей залежно від частоти прояву емоційної деструктивності. Для вирішення поставлених у роботі завдань використовувався спеціально розроблений опитувальник, а також методики, спрямовані на виявлення особистісних особливостей. Результати дослідження показали, що обстеженим дітям, у поведінці яких часто проявляються ознаки емоційно-деструктивної поведінки, властиві ознаки гіперактивності: емоційна нестійкість, зміна настрою, схильність до бурхливих афектів, неуважність, неврівноваженість, збудженість, конфліктність, демонстративність, надмірна рухливість, сензитивність, брак старанності та погана працездатність, порівняно з дітьми, які майже не проявляють ознак емоційно-деструктивної поведінки. Як показав статистичний аналіз відмінностей у вираженості досліджуваних показників, у групах дітей з різною частотою прояву ознак емоційно-деструктивної поведінки, діти з високою частотою її прояву суттєво відрізняються від дітей з оптимальною частотою прояву емоційнодеструктивної поведінки значно вищою непостійністю, непередбачуваністю, упертістю, збудженістю, конфліктністю, запальністю, жорстокістю, нестримністю, недоброзичливістю, більш упередженим ставленням до оточуючих, частішими проявами агресії, неадекватних дій та руйнування речей. Розкрито, що за рештою досліджуваних показників, які характеризують особистісні особливості, групи дітей з різним проявом ознак емоційно-деструктивної поведінки майже не відрізняються. Статистична перевірка показала, що ці відмінності несуттєві, а отже відповідні особливості особистості випробуваних однаковою мірою притаманні як дітям з високим рівнем емоційно-деструктивної поведінки, так і таким, у поведінці яких ознаки емоційнодеструктивної поведінки зустрічаються вкрай рідко. Отримані дані можуть бути використані для розробки методичних рекомендацій, що стануть у пригоді вчителям, психологам, батькам.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

емоційна деструктивність, гіперактивність, особистісні особливості учнів, молодший шкільний вік.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Заваденко М.М. Як зрозуміти дитину: діти з гіперактивністю і дефіцитом уваги / М.М. Заваденко. – 2000. – С. 1-34.
2. Єльконін Б.Д. Особливості психологічного розвитку дітей 6-7-річного віку / Д.Б. Ельконін, А.Л. Венгер. – 1988. – 58 с.
3. Чебикін О. Я. Генезис емоційних особливостей у дітей різного віку та статі: [монографія] / А. Я. Чебикін, І. В. Мельничук. – Одеса: [ЮНЦ АПН України], 2004. – 147 с.
4. Яскова О. Гіперактивність як психологічний діагноз: особливості гіперактивної дитини / О. Яскова. – 2009. – №8. – С. 108-113.
5. Amiri S. The Survey of DBH Gene Polymorphism Rs5320 in Children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) [Електронний ресурс] / S. Amiri, S.M. Tabatabaei, A. Arfaie, M.P. Aghdam, H. Barzegar, L.M. Fahid // International journal of pediatrics-mashhad. – 2018. – (6) 9. – 8177-8184. Режим доступу: https://doi.org/10.22038/ijp.2018.29296.2566
6. Chad A. Noggle. The Encylopedia of Neuropsychological Disorders. Attention Deficit Hyperactivity Discorder / A. Noggle Chad, S. Dean Raymond & MacNeill Horton Arthur. New York [N.Y.]: Springer Pub, 2012.
7. McQuade J. D. Experiences of physical and relational victimization in children with ADHD: The role of social problems and aggression [Електронний ресурс] / J.D. McQuade, N.L. Breslend, D. Groff // Journal of aggressive behavior. – 2018. – (44) 4. – С. 416-425. Режим доступу: https://doi.org/10.1002/ab.21762
8. Popova S. The interaction between ascending dynamic destructiveness and the prevention of problematic behavior at school / S. Popova // Journal of pedagogy. – 2017. – 89 (9). – С. 1236-1252.
9. Vidair H. B. Screening parents during child evaluations: Exploring parent and child psychopathology in the same clinic / H. B. Vidair, J. A. Reyes, S. Shen, M. A. Parrilla-Escobar, C.M. Heleniak & I. L. Hollin // Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry. – 2011. – 50 (5). – С. 441-450.
10. Wang K. S. Parent-of-origin effects of FAS and PDLIM 1in attention deficit, hyperactivity disorder / K. S. Wang, X. Liu, Q. Zhang, N. Aragam & Y. Pan // Journal of Psychiatry and Neuroscience: JPN. – 2012. – 37 (1). – С. 46-52.

         

       
   
   
         

 

©2020 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.