Ольга Саннікова, Жень Чжун. Суб’єктивні уявлення про особливості розпізнання емоційного світу іншої людини.

// Наука і освіта.  2018.  №9-10. 106-110.


DOI:

Ольга Саннікова,
доктор психологічних наук, професор,
завідувач кафедри загальної та диференціальної психології,
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Жень Чжун,
аспірант кафедри загальної та диференціальної психології,
Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського»,
вул. Фонтанська дор., 4, м. Одеса, Україна
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


СУБ’ЄКТИВНІ УЯВЛЕННЯ ПРО ОСОБЛИВОСТІ РОЗПІЗНАННЯ
ЕМОЦІЙНОГО СВІТУ ІНШОЇ ЛЮДИНИ


АНОТАЦІЯ:

Повідомлення спрямовано на виклад результатів дослідження ознак, за якими розпізнається емоційний світ іншої людини: емоційні переживання, почуття та їх зовнішні прояви (виразні рухи, міміка, пантоміміка, сигнали голосу тощо). Мета дослідження полягає в пошуку індикаторів, за якими різні спостерігачі суб’єктивно ідентифікують емоційні переживання (їх глибину, модальність, емоційну палітру тощо). Ця проблема охоплює широкий спектр питань: які характеристики спостерігача сприяють точному оцінюванню емоцій іншого; наскільки адекватно сприймаються зовнішні прояви емоцій; наскільки повно особа, за якою спостерігають, зовні виявляє свої емоції, наскільки вона їх контролює тощо. Для отримання інформації про провідні ознаки емоцій, їх зовнішні прояви (індикатори) застосовано метод самозвіту – написання нестандартизованого твору за темою «Розпізнавання емоцій іншої людини». В емпіричному досліджені взяли участь група студентів педагогічного університету (55 осіб віком до 25 років) та група досвідчених психологів (12 осіб віком до 50 років). Залучення експертів (професійних психологів) зумовлено наявністю в них професійних знань предмету оцінки, їх високою кваліфікацією, багатим власним досвідом професійного спілкування та розвиненими здібностями проникати у внутрішній світ іншого, що дає можливість інтегрувати теоретичні знання й особистий практичний досвід фахівців (експертів) в області розпізнавання емоційного світу іншої людини. За результатами контент-аналізу самозвітів було виділено лінгвістичні одиниці, що описують зовнішні прояви різних емоцій особистості. Встановлено, що сприйняття й оцінка емоційних станів іншої людини здійснюються за невербальними характеристиками спілкування, психофізичними проявами, його мімічними, пантомімічними, експресивними, поведінковими ознаками, емоційними діями, голосовими засобами експресії (звук, мова) тощо. Показано, що студенти під час спостереження за іншою людиною краще ідентифікують такі формально-динамічні характеристики, як сила, тривалість, швидкість виникнення, швидкість зникнення, частота появи емоцій. Серед модальнісних характеристик емоцій студенти переважно відмічали базальні емоції: радість, горе, печаль, ненависть, страх, гнів, обурення. Аналіз відповідей психологів-експертів дозволив виявити основні дескриптори – групи семантично близьких понять таких модальностей, як радість, гнів, страх, печаль. Ці результати свідчать про яскраву й багатогранну палітру емоційних переживань самих експертів-психологів, що сприяє більш диференційованому сприйняттю та розпізнаванню емоційного світу іншої людини.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

емоції, розпізнавання, експресія, індикатори, виразні рухи, міміка, пантоміміка.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Барабанщиков В. А. Восприятие выражений лица / Владимир Александрович Барабанщиков. – М. : Изд-во Институт психологии РАН», 2009. – 448 с. (Экспериментальные исследования).
2. Бойко В. В. Энергия эмоций / Виктор Васильевич Бойко; – 2-е изд. доп. и перераб. – СПб. : Питер, 2004. – 474 с.
3. Варій М. Й. Загальна психологія. Навчальний посібник / Мирон Йосипович Варій; – 2-ге видан., випр. і доп. – К. : Центр учбової літератури, 2007. – 968 c.
4. Гуревич К. М. Профессиональная пригодность и основные свойства нервной системы / Константин Маркович Гуревич. – М. : Наука, 1970. – 211 с.
5. Лабунская В. А. Психология затрудненного общения: Теория. Методы. Диагностика. Коррекция: Учебное пособие для студ. Высш. Учеб. Заведений / Вера Александровна Лабунская, Юлия Александровна Менджерицкая, Елена Дмитриевна Бреус. – М. : Издательский центр «Академия», 2001. – 288 с.
6. Мерлин В. С. Об интегральном исследовании индивидуальности / Вольф Соломонович Мерлин // Проблемы интегрального исследования индивидуальности. – Пермь, 1977. – С. 7-23.
7. Рейковский Я. Экспериментальная психология эмоций / Януш Рейковский. – М. : Прогресс, 1979. – 392 с.
8. Санникова О. П. Эмоциональность в структуре личности / Ольга Павловна Санникова // – Одесса : Хорс, 1995. – 334 с.
9. Саннікова О. П. Системний аналіз адаптивності особистості: Монографія / Ольга Павловна Санникова, Оксана Владимировна Кузнецова. – Одеса : ВМВ, 2017. – 392 с.
10. Саннікова О. П. Сценічні бар’єри: диференціально-психологічний підхід: Монографія / Ольга Павловна Санникова, Анастасія Олександрівна Саннікова. – Одеса : ВМВ, 2014. – 238 с.
11. Ekman P. Facial affect scoring technigues: a first validity studi / P. Ekman, W. Friesen, S. Tomkins // Semiotika. – 1971. – Vol. 3. – P. 37-58.
12. Ekman P. Unmasking the yace / P. Ekman, W. Friesen. – N.Y. : Prentice-Hall, 1975.
13. Izard C. E. The face of emotion / C. E. Izard. – N.Y. : Appleton, 1971.
14. Plutchik R. The emotions: Facts, theories, and a new model / R. Plutchik. – N.Y. : Random House, 1962.

         

       
   
   
         

 

©2020 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.