Людмила Романюк, Марія Бабич. Мотиваційна основа механізмів становлення цінностей особистості в психології освіти дорослого.

// Наука і освіта.  2018.  №9-10. 5-12.


DOI:

Людмила Романюк,
доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології,
Львівський державний університет внутрішніх справ,
вул. Городоцька, 26, м. Львів, Україна,
старший науковий співробітник,
Національний університет біоресурсів і природокористування України,
вул. Героїв Оборони, 15, м. Київ, Україна.
Марія Бабич,
викладач-методист, ВНКЗ ЛОР Бориславський медичний коледж,
вул. Шкільна, 37, м. Борислав, Україна


МОТИВАЦІЙНА ОСНОВА МЕХАНІЗМІВ СТАНОВЛЕННЯ
ЦІННОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІ В ПСИХОЛОГІЇ ОСВІТИ ДОРОСЛОГО


АНОТАЦІЯ:

У статті проаналізовано мотиваційну основу механізмів становлення цінностей дорослих у процесі здобуття ними освіти, виявлено зв’язки між десятьма типами цінностей особистості дорослих чоловіків та жінок, які здобувають освіту, а також досліджено зв’язок між двома протилежними цінностями – досягненням та доброзичливістю, визначаючи стимуляцію як посередника між ними. Розглядається питання, чи може така модель опосередкування кваліфікуватися за віком та статтю як модератор. Опитувальник портретів цінностей, що складається з 40 пунктів (PVQ), був використаний для вимірювання десяти основних цінностей 500 дорослих, які здобувають освіту. Для перевірки механізмів медіації та модерації було застосовано ієрархічні регресійні методи. Ґендерні відмінності виявлено за деякими з десяти основних цінностей, а непрямий зв’язок – між трьома обраними цінностями дорослих, які здобувають освіту. Підтверджено встановлений раніше механізм щодо стимуляції, яка опосередковує взаємозвязки між цінностями досягнень та доброзичливості. Встановлено модель модерації ґендером, що опосередкує зв’язки між цінностями досягнення та стимуляції (у чоловіків сильніші зв’язки, ніж у жінок), а також віком, що модерує ступінь зв’язків між цінностями стимуляції та доброзичливості (у молодших людей виявлено сильніший зв’язок, ніж у старших). Ґендер також модерує зв’язок між цінностями досягнення та доброзичливості (чоловіки мають сильніші зв’язки, ніж жінки). У чоловіків зв’язок між цінностями досягнень та стимуляції був сильнішим, ніж у жінок у процесі освіти. Щодо молодших людей, то у них зв’язок між цінностями стимуляції та доброзичливості був сильнішим, ніж у старших. У жінок рівень цінностей доброзичливості не залежав від рівня цінностей досягнень. Виконаний аналіз проливає нове світло на непрямі та диференційовані асоціації серед особистісних цінностей, відкриваючи перспективу для дослідження когнітивних механізмів, задіяних у становленні десяти основних цінностей.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

мотивація, цінності, становлення цінностей, досягнення, доброзичливість, стимуляція, ґендер, вік, модерація, медіація, опосередкування.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Нюттен Ж. Мотивация, действие и перспектива будущего / Ж. Нюттен / Под ред. Д.А.Леонтьева. – М. : Смысл, 2004. – 608.
2. Романюк Л. В. Психологія цінностей: становлення в розвитку особистості / Л. В. Романюк. – Кам’янецьПодільський : Вид-во та друк ПП Мошинський В.С., 2013. – 388 с.
3. Allport G.W. Pattern and growth in personality / G.W. Allport. – New York : Hole, Rinehart and Winston, 1961. – 593 р.
4. Bandura A. Self efficacy : Toward a unifying theory of behavioral change / A.Bandura // Psychological Review. – N 84. – 1977. – P. 191-215.
5. Berlyne D.E. Conflict, Arousal and Curiosity / D.E. Berlyne – New York: McGraw-Hill. 1960.
6. Deci E.L. Intrinsic Motivation / E.L. Deci. – New York: Plenum. 1975.
7. Durkheim E. The Elementary Forms of Religious Life. – Glencoe, IL: Free Press. – 1912/1954.
8. Freud S. New introductory lectures in psychoanalysis / S.Freud. – New York: Norton. 1933.
9. Kluckhohn C. Values and value-orientations in the theory of action : An exploration in definition and classification / C. Kluckhohn // Toward a general theory of action. – Cambridge MA : Harvard Un. Press, 1962. – P.388-433.
10. Kohn M.L. Work and Personality / M.L. Kohn, C. Schooler. – Norwood, NJ: Ablex, 1983.
11. Korman A. The Psychology of Motivation / A. Korman. – Englewood Cliffs NJ: Prentice-Hall. 1974.
12. Lonner W.J. The search for psychological universals / W.J. Lonner / H.C. Triandis & W.W. Lambert. (Ed.) // Handbook of cross-cultural psychology. Perspectives. – Vol. 1. – Boston, 1980.
13. Maslow A.H. Eupsychian Management / A.H. Maslow. – Homewood, IL: Dorsey, 1965.;
14. Morris Charles. Varieties of Human Value / Charles Morris – University of Chicago Press. –1956. – Р. 15-18.
15. Motyl A.J. Dilemmas of Independence: Ukraine after totalitarism / A.J. Motyl. 1993.
16. Parsons T. The Social System / T. Parsons. – Glencoe, Il. : Free Press. 1951.
17. Rokeach M. The nature of human values / M. Rokeach. – New York : Free Press, 1973 – 438 р.
18. Schwartz S. H. Universals in the content and structure of values : theoretical advances and empirical tests in 20 countries / S. H. Schwartz, M.P. Zanna, ed. // Advances in Experimental Social Psychology. – Orlando : Academic Press. – 1992. – № 25. – Р. 1-65.
19. Schwartz S. Are There Universal Aspectsinthe Structure and Contents of Human Values? / S. Schwartz // Journal of Social Issues. – No. 50 (4). – 1994 – Р. 19-45.
20. Schwartz S.H. Value hierarchies across cultures: taking a similarities perspective / S.H. Schwartz, A. Bardi // Journal of Cross-Cultural Psychology. – Vol. 32, No. 3. – 2001. – P. 268-290.
21. Schwartz S. H. Extending the cross-cultural validity of the theory of basic human values with a different method of measurement / S.H. Schwartz, G. Melech, A. Lehmann, S.Burgess, M. Harris, V. Owens // Journal of Cross Cultural Psychology. – No. 32. – 2001. – Р. 519-542.
22. Williams R. M. Jr. Values / R. M. Jr. Williams // International encyclopedia of the social sciences / E. Sills (Ed.). – New York: Macmillan. – 1968.

         

       
   
   
         

 

©2020 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.