Олег Долженков, Оксана Сакалюк. Крос-культурний менеджмент у закладах освіти.

// Наука і освіта.  2018.  №4. 43-48.


DOI:

Олег Долженков,
доктор політичних наук, доцент,
завідувач кафедри освітнього менеджменту та публічного управління,
Оксана Сакалюк,
кандидат педагогічних наук,
доцент кафедри освітнього менеджменту та публічного управління,
Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського,
вул. Старопортофранківська, 71, м. Одеса, Україна


КРОС-КУЛЬТУРНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ У ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ


АНОТАЦІЯ:

У статті уточнено сутність крос-культурного менеджменту, чинники, що розкривають його зміст і характер, а також його основну мету та завдання. Визначено та систематизовано основні ознаки, що характеризують крос-культурні особливості особистості менеджера, подано характеристику загальнорівневих оцінок знань і вмінь, необхідних керівникам освітніх установ для вирішення завдань крос-культурного менеджменту в закладах освіти. Наголошено на доцільності врахування крос-культурних аспектів у сфері освіти та важливості введення крос-культурного контенту в підготовку майбутніх менеджерів освіти.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

крос-культурний менеджмент, чинники й ознаки крос-культурного менеджменту, менеджери освіти, заклади освіти, завдання крос-культурного менеджменту


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Бешелев С. Д. Экспертные оценки в принятии плановых решений / С. Д. Бешелев, Ф. Г. Гурвич. – М. : Экономика, 2006. – 78 с.
2. Лапач С. Н. Статистика в науке и бизнесе / С. Н. Лапач, А. В. Чубенко, П. Н. Бабич. – К. : МОРИОН, 2002. – 640 с.
3. Петрушенко Ю. М. Когнітивна концепція крос-культурного менеджменту / Ю. М. Петрушенко, Т. А. Голець // Вісник Сумського державного університету. – 2008. – № 1. – С. 120–128.
4. Святохо Н. В. К вопросу о сущности кросскультурного подхода в управлении персоналом предприятия (организации) / Н. В. Святохо, Л. А. Халилова. – Культура народов Причерноморья. – 2014. – № 278, Т. 1. – С. 174–177.
5. Сравнительный менеджмент/ [под. ред. С. Э. Пивоварова]. – СПб. : Питер, 2006. – 368 с.
6. Суходольский Г. В. Основы математической статистики для психологов / Г. В. Суходольский. – СПб. : Издательство С.-Петербургского университета, 1998. – 464 с.
7. Тодорова Н. Ю. Крос-культурний менеджмент[Електронний ресурс] / Н. Ю. Тодорова. – К., 2009. – 330 с. – Режим доступу : http://ea.donntu.edu.ua/bitstream/123456789/2021/1/CC M_Todorova.pdf.
8. Adler N. J. International Dimensions of Organizational Behavior / N. J. Adler. –Boston, MA : PWS-KENT Publishing Company, 1991. –398 p. 9. Mead R. International management : culture and beyond / R. Mead, T. G. Andrews. – Chichester : John Wiley & Sons Ltd, 2009. – 488 p.

         

       
   
   
         

 

©2020 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.