Andreyanna Ivanchenko, Oleksandr Timchenko, Evgeniy Zaika. How To Get Around The Stress-Traps in The Students’ Life And Avoid The Stress Acute Angles.

// Наука і освіта.  2018.  №3. 12-19.


DOI:

Андреянна Іванченко,
доктор психологічних наук, доцент,
Навчально-науковий інститут міжнародних відносин та соціальних наук,
Міжрегіональна Академія управління персоналом,
вул. Фрометівська, 2, м. Київ, Україна,
Олександр Тімченко,
доктор психологічних наук, професор,
Науково-дослідна лабораторія екстремальної та кризової психології,
Національний університет цивільного захисту України,
вул. Чернишевська, 94, м. Харків, Україна,
Євген Заїка,
кандидат психологічних наук, доцент,
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна,
площа Свободи, 6, м. Харків, Україна


ЯК ОБІЙТИ ПАСТКИ СТРЕСІВ СТУДЕНТСЬКОГО
ЖИТТЯ ТА УНИКНУТИ ЇХНІХ ГОСТРИХ КУТІВ


АНОТАЦІЯ:

Стаття націлена на рішення актуального питання: виявлення шляхів формування саногенних протикризових якостей особистості, що наразі особливо важливо для студентського контингенту. У ході дослідження застосовувався ряд психодіагностичних методик: Бостонський тест на стресостійкість; тест оцінки виразності навчального стресу; комплексна оцінка проявів стресу; діагностика комунікативної толерантності. Загальна кількість респондентів, що прийняли участь у дослідженнях 2017-2018 років, склала 246 студентів українських університетів. Встановлено й ранжирувано головні стрес-фактори, що перешкоджають адекватній психосоціальній адаптації молоді до умов студентського життя: міжособистісні, фінансово-побутові й сімейні, персонально-особистісні. Було визначено основні соціально-психологічні детермінанти, що викликають у студентів стрес (серед яких превалюють: велике навчальне навантаження, конфлікти в групі, небажання вчитися, cтрах перед майбутнім) і розкрито симптомокомплекс стресу (переважно емоційно-фізіологічного характеру: тривога, страх, головні болі, недостача часу, низька працездатність). Як показало дослідження, сучасні українські студенти відчувають великі стреси у зв’язку з життєвими і навчальними проблемами. Ці проблеми мають широке коло детермінантів (пов’язаних з побутом, спілкуванням, навчанням) і великий набір проявів (когнітивні, поведінкові, емоційні й фізіологічні). Виявлено, що студенти спонтанно використають деструктивні/недійові прийоми зняття стресової напруги (алкоголь, паління, інтернет, телебачення). Розроблено систему саногенних протикризових способів зменшення стресу: організаційні (побутові та пов’язані з організацією навчального процесу) і психологічні (система самооздоровлення Рейкі, медитація та ігрові тренінги пізнавальних процесів), які сприяють поліпшенню інтегрального стану мозку, здоров’я, самоефективності, а також – розвитку можливостей для оптимального функціонування когнітивної сфери, пізнавальних процесів, розкриття власної життєздійснювальної креативності людини, а разом з тим і підвищення стресостійкості у важких життєвих і навчальних ситуаціях.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

детермінанти стресу, стресостійкість, саногенні якості, система самооздоровлення Рейкі, медитація, ігрові тренінги пізнавальних процесів.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Батаршев А.В. Диагностика профессионально важных качеств / А.В. Батаршев, И.Ю. Алексеева, Е.В. Майорова. – СПб. : Питер, 2007. – 192 с.
2. Дунай В.И. Особенности проявления стресса у студентов с учетом условий их проживания / В.И. Дунай, В.Н. Сидоренко, Н.Г. Аринчина, О.И. Августинович // Военная медицина: научно-практический рецензируемый журнал. Белорусский государственный медицинский университет : Изд-во «Белорусский Дом печати», 2012. – № 2. – С. 44-47
3. Иванченко А.А. Жизнесозидающая креативность как личностный феномен [монография] / Андреянна Алексеевна Иванченко. – Saarbrucken, Germany : LAP LAMBERT Academic Publishing, 2017. – 372 с. Режим доступу: http://glavkniga.su/book/45216 ISBN 978-3-330-06314-3
4. Иванченко А., Заика Е. Мышление и жизнесозидающая креативность личности: пути развития [монография] / Андреянна Иванченко, Евгений Заика. – Saarbrucken (Germany) : LAP LAMBERT Academic Publishing, 2017. – 426 с. https://diebuchsuche.com/r.php?q=978-613-3-99020-3 ISBN 978-613-3-99020-3
5. Садковий В.П., Тімченко О.В. (Ред.) Актуальні дослідження в сучасній вітчизняній екстремальній та кризовій психології: монографія / заг. ред. В.П. Садковий, О.В. Тімченко. – Х., НУЦЗУ: ФОП Мезіна В.В., 2017. – 512 с.
6. Щербатых Ю.В. Психология стресса и методы коррекции / Ю.В. Щербатых. – СПб. : Питер, 2006. – 256 с.
7. Amirova A. The effectiveness of the Mitchell Method Relaxation Technique for the treatment of fibromyalgia symptoms: A three-arm randomized controlled trial / A. Amirova, M. Cropley, & A. Theadom // International Journal of Stress Management. – 2017. – №24(1). – P. 86-106.
8. Anisman Hymie. Stress and Health: From Vulnerability to Resilience / Hymie Anisman. – (USA) Malden, MA (USA), Oxford (UK): John Wiley & Sons, Ltd., 2015 – 296 p.
9. Par J.H., & DeFrank R.S. The role of proactive personality in the stressor–strain model / J.H. Par, & R.S. DeFrank // International Journal of Stress Management. – 2018. – №25(1). – P. 44-59.
10. Ragsdale J. M. An integrated model of weekday stress and weekend recovery of students / J. M. Ragsdale, T. A. Beehr, S. Grebner, & K. Han // International Journal of Stress Management. – 2011. – №18. – P. 153-180.
11. Shields G.S. Recent life stress exposure is associated with poorer long-term memory, working memory, and self-reported memory / G.S. Shields, D. Doty, R.H. Shields, G. Gower, G.M. Slavich, & A.P. Yonelinas // Stress: The International Journal on the Biology of Stress. – 2017. – Vol. 20. – Issue 6. – P. 598-607.
12. Sonnentag S. Current perspectives on job-stress recovery / S. Sonnentag, P.L. Perrewé, & D.C. Ganster. Bingley, United Kingdom: JAI Press/Emerald Group Publishing, 2009.
13. Srivastava S. The social costs of emotional suppression: A prospective study of the transition to college / S. Srivastava, M. Tamir, K. M. McGonigal, O. P. John, & J. J. Gross // Journal of Personality and Social Psychology. –2009. – №96. – P. 883-897.
14. Walach H. Mindfulness-based stress reduction as a method for personnel development: A pilot evaluation / H. Walach, E. Nord, C. Zier, B. Dietz-Waschkowski, S. Kersig, & H. Schupbach // International Journal of Stress Management. – 2007. – №14. – P. 188-198.
15. West J. Trauma sensitive yoga as a complementary treatment for posttraumatic stress disorder: A qualitative descriptive analysis / J. West, B. Liang, & J. Spinazzola // International Journal of Stress Management. – 2017. – №24(2). – P. 173-195.

         

       
   
   
         

 

©2023 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.