Олена Дзюбенко. Гендерні відмінності в уявленнях про сімейне життя у студентів із повних та розлучених родин.

// Наука і освіта.  2018.  №3. 92-98.


DOI:

Олена Дзюбенко,
кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології та педагогіки,
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова,
вул. Пирогова 9, м. Київ, Україна


ГЕНДЕРНІ ВІДМІННОСТІ В УЯВЛЕННЯХ ПРО СІМЕЙНЕ
ЖИТТЯ У СТУДЕНТІВ ІЗ ПОВНИХ ТА РОЗЛУЧЕНИХ РОДИН


АНОТАЦІЯ:

Сучасна соціально-економічна ситуація в Україні перебуває у процесі динамічних перетворень, що справляє вагомий вплив на всі сфери життя її громадян. Соціальні умови ускладнюють сімейне життя українців, призводять до формування у них нових уявлень та цінностей. В останні роки збільшилась кількість розлучень, знизились показники народжуваності. Молоді люди шлюбного віку не поспішають вступати у сімейне життя. Зазначені проблеми є актуальними та потребують практичного вирішення. Це сприяло здійсненню теоретико-емпіричного дослідження, результати якого подані у представленій статті, з метою висвітлення такого мало вивченого аспекту проблеми як гендерні відмінності в уявленнях про сімейне життя у студентів із повних та розлучених сімей. На основі застосування теоретичних та емпіричних методів дослідження був визначений несприятливий вплив розлучення батьків на особистість дитини як майбутнього сім’янина. Більшість досліджуваних хлопців і дівчат, чиї батьки розлучилися, у порівнянні з тими, хто виховується обома батьками, мають несформовані уявлення та установки щодо сімейного життя. Варто відзначити, що найбільшою мірою спостерігається домінування легковажного ставлення до шлюбу в юнаків із розлучених сімей. Вони мають завищені очікування до майбутньої дружини, віддають перевагу виконанню нею більшості зобов’язань, наголошують на необхідності подружньої автономії, легковажно ставляться до формування сімейного бюджету, мають несформовані уявлення про майбутнє батьківство. Дівчата з розлучених сімей, у порівняні з хлопцями, мають більш гнучкі уявлення про рольову структуру сім’ї, вони орієнтовані на обов’язок, спільну діяльність сімейної пари, а до батьківства ставляться більш усвідомлено. Отже, молоді люди, які виховувалися у розлученій сім’ї, потребують корекції їхніх шлюбно-сімейних уявлень, а особливо це необхідно юнакам.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

розлучення, уявлення про сімейне життя, установки, цінності, юнацький вік, гендерні відмінності.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Войцях Т.В. Інноваційні методики діагностичної роботи з сім’єю: спецкурс / Т. В. Войцях. – Чер- каси: ОІПОПП, 2012. – 68 с.
2. Ганкевич О.В. Вплив дозвілля на задоволеність подружнім життям / О. В. Генкевич // «Наука і освіта». – 2014. - № 14. – С. 89-93.
3. Крупник І.Р. Батьківська модель родини в аспекті її впливу на формування уявлень про майбутнє сімейне життя / І. Р. Крупник // Український науковий журнал «Освіта регіону. Політологія. Психологія. Комунікації». – 2013. – № 3. – С. 212.
4. Мазурик І.О. Ґендерні особливості рольових очікувань молоді стосовно майбутнього партнера у шлюбі молоді [Електронний ресурс] / І. О. Мазурик // Електронний збірник наукових праць Запорізького обласного інституту післядипломної освіти. – 2013. – 1(11). – Режим доступу : http://virtkafedra.ucoz.ua/el_gurnal/pages/vyp11/1/Mazur ik.pdf
5. Самотаєва Е.О. Уявлення молоді про сімейне життя в ракурсі проблеми підготовки до шлюбу / Е. О. Самотаєва // Гуманітарний вісник. – 2012. – № 25. – С. 449–453.
6. Сидоренко А.В. Структурні компоненти психологічної готовності молоді до сімейних стосунків / А. В. Сидоренко // Теоретичні і прикладні проблеми психології. – 2013. – № 1(30). – С. 343–349.
7. Чхаідзе А.О. Взаємозв’язок особистісної зрілості з мотивацією створення шлюбу / А.О. Чхаідзе // Теоретичні і прикладні проблеми психології. – 2013. – № 3(32). – С. 298–302.
8. Berlin G. The Effects of Marriage and Divorce on Families and Children [Electronic resource] / G. Berlin // MDRC. – 2004. - № 13. – Р. 2-11. Mode of access: https://www.mdrc.org/publication/effects-marriage-anddivorce-families-and-children.
9. Rostowska Т. Małżeństwo a funkcjonowanie rodziny / Т. Rostowska, М. Spryszyńska // Roczniki Pedagogiczne. – 2014. - № 3. – Р. 29-51.

         

       
   
   
         

 

©2022 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.