Yaroslav Nahornyi, Ivan Rusnak, Inna Shorobura. Effectiveness of Using Modern British Serials in Professional Training of Future English Teachers (Through The Example of “Mr. Selfridge” Serial).

// Наука і освіта.  2018.  №2. 70-75.


DOI:

Ярослав Нагорний,
кандидат філологічних наук,
старший викладач кафедри іноземних мов,
Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія;
Іван Степанович Руснак,
доктор педагогічних наук, професор,
завідувач кафедри іноземних мов,
Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія,
Інна Шоробура,
доктор педагогічних наук, професор,
ректор Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії,
вул. Проскурівського підпілля, 139, м. Хмельницький, Україна


ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ БРИТАНСЬКИХ СЕРІАЛІВ НА
ЗАНЯТТЯХ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ (НА ПРИКЛАДІ СЕРІАЛУ «МІСТЕР СЕЛФРІДЖ»)


АНОТАЦІЯ:

В умовах сьогодення англійська мова є обов’язковою для вивчення у середніх та вищих навчальних закладах України. Саме тому особливого значення набуває пошук новітніх засобів, методів і прийомів її викладання. У статті обґрунтовано ефективність та доцільність використання телесеріалів у процесі навчання іноземної мови у ВНЗ і доведено, що вони є важливим джерелом навчального матеріалу для формування комунікативних та соціокультурних компетенцій студентів, розвитку їх когнітивних умінь. Обґрунтовано, що перегляд англомовних серіалів забезпечує інтерактивність навчального процесу, підвищує мотивацію майбутніх фахівців до вивчення іноземної мови, розвиває позитивні особисті якості та творчі здібності, приносить естетичне задоволення. У той же час застосування цього засобу в начальному процесі має низку особливостей, які викладач повинен враховувати, організовуючи такий вид діяльності на заняттях. У зв’язку з цим запропоновано основні етапи роботи з відеоматеріалом на заняттях з англійської мови та орієнтовні завдання для аудиторної і самостійної роботи студентів. Досвід засвідчує, що британський серіал «Містер Селфрідж», за умови правильної організації пізнавальної діяльності студентів, є цінним джерелом культурологічної інформації та може стати інструментом для формування у них високого рівня комунікативної компетенції на заняттях з іноземної мови та в повсякденному житті. Уміло підібраний відеоматеріал, детальний коментар та чітко спланована робота після перегляду серії сприяють успішному оволодінню іноземною мовою.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

британські серіали, англійська мова, аудиторна та самостійна робота, комунікативна ком- петенція, мовні вміння та навички.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Вудхед Л. Мистер Селфридж / Л.Вудхед. – АСТ, 2015. –352 с. – AST, 2015. – 352s.)
2. Мальцева Н. Общение педагогов с помощью интерактивных методов / Н.Мальцева, Л. Карунова //Дошкольное воспитание. – 2003. – № 3. – С. 90–93. – 2003. – № 3. – S. 90–93.)
3. Секреты Selfridges: 10 фактов о самом роскошном универмаге на Оксфорд-стрит [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://mklondon.co.uk/news/u489/2016/01/31/11832(Secrets of Selfridges: 10 Facts about the Most Luxurious Department Store in Oxford Street [Electronic resource] – Access mode : http://mklondon.co.uk/news/u489/2016/01/31/11832)
4. Селфридж и Selfridges. Все без ума от Гарри! [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://la-gattaciara.livejournal.com/203218.html (Selfridge and Selfridges. All are Crazy of Harry! [Electronic resource] – Access mode :http://la-gattaciara.livejournal.com/203218.html)
5. Berk, R. A. Multimedia teaching with video clips: TV, movies, You Tube, and mtv U in the college classroom / R. A. Berk //International Journal of Technology in Teaching and Learning. – 2009. – № 5(1). – P. 1–21.
6. Muzzy–мультипликационный курс английского языка от BBC[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://fenglish.ru/muzzy-multiplikacionnyj-kursanglijskogo-yazyka-ot-bbc/. (Muzzy – animated English Course [Electronic resource] – Access mode :http://fenglish.ru/muzzy-multiplikacionnyj-kursanglijskogo-yazyka-ot-bbc/.)

         

       
   
   
         

 

©2020 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.