Liudmyla Matviichuk, Nataliia Hnedko, Liudmyla Kukhar. Organization of Lessons By Means of Web Services in Terms of Professional Training.

// Наука і освіта.  2018.  №2. 43-49.


DOI:

Людмила Матвійчук,
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри інформатики і обчислювальної техніки,
Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка,
вул. Гетьмана Полуботка 53, м. Чернігів, Україна,
Наталія Гнедко,
кандидат педагогічних наук,
доцент кафедри інформаційно-комунікаційних технологій і методики викла-
дання інформатика,
Рівненський державний гуманітарний університет,
вул. Степана Бандери 12, м. Рівне, Україна,
Людмила Кухар,
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри комп’ютерної інженерії і освітніх вимірювань,
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова,
вул. Пирогова 9, м. Київ, Україна


ОРГАНІЗАЦІЯ ЗАНЯТЬ ЗАВДЯКИ ВЕБ-СЕРВІСАМ В
ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ


АНОТАЦІЯ:

Метою дослідження є підбір ефективних веб-сервісів та обґрунтування їх продуктивності в організації навчального процесу. В дослідженні використано чотирьохрівневу модель оцінки ефективності навчання Дональда Кіркпатріка. Базою дослідження стали студенти Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка. Загальна кількість учасників, які взяли участь в експерименті – 35 студентів. Головними інструментами дослідження є: анкета реагування, тест для оцінки засвоєння навчального матеріалу, лист перевірок вмінь, оглядова анкета поведінки, оглядовий лист проектів, тест, контрольний тест. На основі аналізу літературних джерел уточнено сутність та зміст поняття «веб-сервіси», з якими користувач стикається щоденно. «Веб-сервіс» розглядається як зручний, специфічний інструмент (програма, додаток), що функціонує за стандартними протоколами SOAP, REST, XML-RPC, за сприяння якого користувач розв’язує різного роду завдання, запускає на будь-якому пристрої і може вбудовувати на свій власний сайт, блог. Здійснено підбір веб-сервісів, які дозволили модернізувати організацію заняття та стали у пригоді студентам (при проходженні практики). Описано організацію, реалізацію та аналіз результатів проведення навчальних занять за допомогою веб-сервісів, що позитивно вплинуло на професійну підготовку майбутніх фахівців комп’ютерного профілю. Модернізація організації різних занять буде ефективною, якщо викладач правильно зуміє підібрати додатки, які будуть схвалені студентами. Користуючись методикою Д. Кіркпатріка для перевірки ефективності веб-сервісів в організації навчального процесу, з’ясовано реакцію, знання матеріалу, поведінку та результат (ефект навчання) студентів. Проведене дослідження показало прихильність та підтримку студентами веб-сервісів, які мотивують їх та сприяють засвоєнню нової інформації. Отримані результати показали, що веб-сервіси покращують взаємодію між студентами та викладачем, сприяють оптимізації навчального процесу, саморозвитку, підвищують інтерес, творчу активність, цим самим надихаючи викладача розробляти нові інструменти та розширювати діапазони їх застосування.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

 е-навчання, веб-сервіси, електроні інструменти, студенти комп’ютерного профілю, організація занять.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Alharthi A. M. An Analysis of Blackboard as a Service System / A. M. Alharthi, A. A. Aziz, S. Abdullah, & W. S. Alhabashi // International Journal of Computer Applications. – 2016. – 134 (14), 22-27.
2. Bianca Andreica A. An E-Learning Web Portal With System Integration Facilities / A. Bianca Andreica, F. Covaci, D. Stuparu and G. Pop // In Proceedings of the 6th International Conference on Web Information Systems and Technology. – 2010. – №1. – WEBIST. – P. 131-136.
3. Bry F. Web services for teaching: A case study / F. Bry, N. Eisinger and G. Schneemeyer. – Proc. ICWS, June, Las Vegas, USA, 2003. – P. 402-408.
4. Chen W. Web services-What do they mean to web-based education / W. Chen // In Computers in Education. Proceedings. International Conference on. –2002. – P. 707-708.
5. Iverson W. Real World Web Services: Integrating EBay, Google, Amazon, FedEx and More / W. Iverson. – 2004. – O'Reilly Media, Inc.
6. Leuf B. The Wiki way: quick collaboration on the Web / B. Leuf, & W. Cunningham. – 2001.
7. Luthfi A. Intelligent Learning Objects (LOs) Through Web Services Architecture / A. Luthfi & M. Kom // International Conference on Instrumentation, Control & Automation. October 20–22, 2009 ITB Bandung – Indonesia. – 2009. – P. 237-242.
8. Matviichuk L. E-Tools Using in Teaching Computer Sciences for Students of Pedagogical and Technical Higher Educational Establishments: Experience Analysis / L. Matviichuk, N. Ostapchuk, O. Kraychuk, & S. Kraychuk // American Journal of Education. – 2017. – 4 (2), 123. – 1063-1072.
9. O'Leary C. A novel application of Web Services in Computer Science education / C. O'Leary, M. Humphrys, & R. Walshe // In Computer as a Tool, 2005. EUROCON 2005. The International Conference on (Vol. 1, pp. 807-810). IEEE.
10. Pattnayak J. & Pattnaik S. Integration of Web Services with E-Learning for Knowledge Society / J. Pattnayak & S. Pattnaik // Procedia Computer Science. – 2016. – 92. – P. 155-160.
11. Sharma S. K. & Kitchens F. L. Web services architecture for m-learning / S. K. Sharma, & F. L. Kitchens // Electronic Journal of e-Learning. – 2004. – 2(1). – P. 203-216.
12. Vossen G. Can Service-Orientation Make ELearning Standards Obsolete / G. Vossen, & P. Westerkamp. – 2008.
13. Westerkamp P. E-learning as a Web Service / P. Westerkamp // Grundlagen von Datenbanken. – 2004. 113-117.
14. Артеменко В.Б. Интеграция веб-инструментов организации вебинаров и создания скринкастов в LMS Moodle / В.Б. Артеменко, Е.В. Артеменко, Л.В. Артеменко // УСиМ. – 2015. – №1. – С. 32-38.
15. Биков В.Ю. Сучасні завдання інформатизації освіти / В.Ю. Биков // Інформаційні технології і засоби навчання. – Випуск 1 (15). – 2010.
16. Кирпатрик Д.Л. Четыре ступеньки к успешному тренингу / Д.Л. Кирпатрик, Д.Д. Кирпатрик. – М. : Эйч Ар Медиа, 2008. – 220 с.
17. Матвійчук Л.А. Методика проведення занять з елементами інформаційно-комунікаційних технологій у вищих навчання закладах / Л.А. Матвійчук. // Автоматизація та комп’ютерно- інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку : всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф., 14-20 березня 2016. – Черкаси, − 2016. – C. 71- 73.
18. Модель оценки эффективности обучения Дональда Киркпатрика [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.hrm.ua/article/model_ocenki_jeffektivnosti_obuchenija_donalda_kirkpatrika.

         

       
   
   
         

 

©2020 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.